Deze maatregelen lijken ‘slechts’ op een herverdeling, die geen positieve invloed gaat hebben op de inflatie. En dus ook niet de koopkrachtdaling gaat oplossen op termijn. Integendeel zelfs. Hoe meer geld er in omloop is en gecreëerd wordt, hoe meer (kunstmatige) vraag er is. Dat drijft de prijzen op.

Het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoofdoorzaak van het inflatieprobleem en de koopkrachtdaling. De ECB ‘drukt’ teveel geld om overheidsuitgaven te financieren (opkopen staatsobligaties). Het beleid van de ECB past niet in een libertaire samenleving. Het kabinet doet aan symboolpolitiek als ze nooit kritiek heeft op de ECB. Zoals de meme boven het artikel al vertelt, gaan deze maatregelen slechts zeer tijdelijk of geen positief effect hebben. En binnen een korte tijd moet de overheid weer meer geld stelen om allerlei verkeerde koopkrachtmaatregelen te compenseren. Zeker de tijdelijke maatregelen zijn zeer dubieus. Inkomstenbelasting en paspoorten werden ook ooit aangekondigd als tijdelijke maatregelen…

Hard werken wordt met deze maatregelen keihard bestraft. Van in het verleden opgebouwd vermogen en kapitaal wordt nog meer gestolen door de overheid. Het rare is dat de overheid/het kabinet denkt dat ze met deze maatregelen het grootkapitaal aanpakken door vermogen te belasten en zzp’ers het leven zuur te maken. Maar zzp’ers zijn niet per definitie grootverdieners, maar worden wel gepakt. Mensen met vermogen zijn ook niet per definitie zeer kapitaalkrachtig. Boven de 50.000 euro voor alleenstaande en 101.300 euro met een fiscaal partner ben je al belasting schuldig over je vermogen. Dat kan als een hoog bedrag klinken, maar het is niet ongebruikelijk dat dit kapitaal is verkregen door een eenmalige deal of gebeurtenis. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van een huis door samenwonen of een kleine erfenis. En je zit al aan die bedragen.

Deze eenmalige maatregelen worden als een cadeautje gezien. Net een half jaar voor de provinciale verkiezingen. Plaats je het in perspectief, dan is het slechts een druppel op een gloeiende plaat. De afbeelding hieronder laat zien dat over een relatief korte periode van 10 jaar, je geld al 18%(!) minder waard is geworden. Let wel, in dit inflatiecijfer van 18% zitten niet de kosten van wonen, zorg en onderwijs. Toch wel essentiële diensten/dingen die iedereen nodig heeft.