“Het kabinet wil dat de politie, Belastingdienst en andere overheidsinstanties op geautomatiseerde wijze de saldo- en transactiegegevens van Nederlandse bankklanten kunnen opvragen. Daarnaast moeten banken bij het verstrekken van identificerende gegevens ook het e-mailadres, mobiele telefoonnummer en IMEI-nummer van hun klanten gaan doorgeven. Een wijzigingsbesluit dat dit mogelijk moet maken is vandaag ter consultatie aangeboden.”

Een citaat uit het artikel* uit Privacynews van 16 november

Tot 28 december 2022 is er een openbare internetconsultatie waar iedereen commentaar kan geven op het voorstel. Er is onder de (bij redactiesluiting) 211 re-ageerders geen enkele positieve reactie. Een van hen brengt het zo onder woorden:

“Het beschikbaar maken van deze gegevens brengt ook risico’s met zich mee; waaronder: het lekken van privégegevens door een malafide medewerker. (dit hebben we ook al eerder gezien bij de belastingdienst)”

We roepen je op om je mening via de internetconsultatie te laten horen. We beseffen heel goed dat de overheid niet naar de mening van “haar” burgers zal luisteren, maar het biedt een bescheiden mogelijkheid een stem van verzet te laten horen. Er zullen enkele ambtenaren zijn die het allemaal moeten doorlezen. En in de tijd dat ze daarmee bezig gehouden worden kunnen ze geen verder onheil aanrichten. Geef het door!