Het kabinet heeft besloten om de koopkracht te verbeteren en de burgers te compenseren voor de hoge inflatie. Het pakket aan maatregelen te treffen ter waarde van bijna 16 miljard Euro:

– Vanaf april van dit jaar betaal je al 17 cent minder voor een liter benzine en 11 cent minder voor een liter diesel. De korting op de accijns blijft ook in 2023 bestaan, voor een half jaar. De maatregel loopt af op 1 juli 2023.

– De inkomstenbelasting in de eerste schijf wordt verlaagd. Daarnaast gaat de arbeidskorting, een belastingkorting voor werkenden, omhoog met 500 miljoen euro. Op die manier profiteren mensen met een baan, zodat werken aantrekkelijker wordt. (Ter relativering: dit is tussen schamele 50 en 100 Euro per jaar per baan, red.)

– Het minimumloon gaat per 1 januari met 10 procent omhoog. Dat betekent dat ook uitkeringen, zoals de AOW en de bijstand, met 10 procent worden verhoogd.

– Lagere inkomens krijgen dit jaar een energietoeslag van 1300 euro. Het geld wordt uitbetaald via de gemeenten. Die maatregel wordt verlengd en geldt dus ook volgend jaar.

– Zowel de huurtoeslag als de zorgtoeslag gaat omhoog. De zorgtoeslag gaat volgend jaar met 412 euro omhoog, ongeveer 35 euro per maand. Het kindgebonden budget gaat ook omhoog, om gezinnen te helpen. Voor de verhoging van het kindgebonden budget wordt 750 miljoen euro uitgetrokken.

– Om studenten specifiek tegemoet te komen, wordt de uitwonendenbeurs voor studenten verhoogd. Dat geldt voor een jaar. Het kabinet trekt er 250 miljoen euro voor uit.

– De mijnbouwheffing wordt fors verhoogd. Dat is een belasting op de winning van olie en gas en dus specifiek gericht op energiebedrijven. Volgend jaar moet deze belastingverhoging 2 miljard euro extra opleveren. Zo worden energiebedrijven, die nu forse winsten maken, zwaarder belast door het kabinet.  

– De zelfstandigenaftrek, een belastingvoordeel voor zzp’ers, wordt versneld afgebouwd. Volgend jaar levert dat voor de schatkist 170 miljoen euro op 

– De vennootschapsbelasting, een belasting voor bedrijven, gaat omhoog. Het lage tarief stijgt: van 15 procent naar 19 procent. Dat levert de schatkist in totaal 1,5 miljard euro op.

– De belasting op vermogen wordt verhoogd. Het tarief in box 3 zal stijgen. Dat levert volgend jaar 100 miljoen euro op en stijgt de komende jaren naar 300 miljoen euro structureel.

– De overdrachtsbelasting op de verkoop van gebouwen gaat omhoog. Dat geldt niet voor woningen, maar bijvoorbeeld voor bedrijfspanden. Dat levert 130 miljoen euro op. Ook verhuurders van vastgoed moeten meer belasting gaan betalen. De aanpak van vastgoedconstructies en verschillende fiscale regelingen levert over een aantal jaren 500 miljoen euro op. 

– Ook zogenoemde dga’s, directeuren-grootaandeelhouders, gaan meer belasting betalen. Het kabinet gaat een plan van PvdA en GroenLinks invoeren om de doelmatigheidsmarge af te schaffen. Dat is een regeling waardoor dga’s minder belasting betalen over hun inkomen dan werknemers met een vergelijkbaar loon. Dat levert 540 miljoen euro op.