Het conflict tussen Hamas en Israël is zaterdag in een nieuwe fase beland. De LP betreurt het geweld en ziet met lede ogen toe hoe vele levens bruut worden beschadigd en beëindigd. Het is volgens de LP belangrijk kennis te nemen van de volgende aspecten.

Buitenlandse inmenging

De LP constateert dat dit een breder conflict is dan velen beseffen. Niet alleen kan dit gezien worden als een strijd tussen west en oost, tussen joods-christelijke waarden en een islamitisch Midden Oosten. Het westen is ook verdeeld, de Verenigde Staten hebben Israël met miljarden dollars per jaar gesteund. De Europese landen maken jaarlijks honderden miljoenen aan ontwikkelingshulp over aan de Palestijnen. Duitsland alleen al heeft de afgelopen 2 jaar meer dan 300 miljoen overgemaakt. Daarnaast is de islam verdeeld. De soennieten (Saoedi-Arabië) staan hier tegenover de sjiieten (Iran). Deze inmenging van buitenlandse belangen maakt het conflict bijna onoplosbaar.

De winnaars

Bij ieder militair conflict zijn winnaars al op voorhand bekend. Dit is de militaire industrie en degenen die daarin hebben geïnvesteerd. De verliezers zijn ook bekend, dit zijn de burgers en de soldaten aan beide kanten van het conflict. Bovendien versterkt een oorlog meestal de macht van de overheid. Dit gaat ten koste van het welzijn en de welvaart van de burgers. Ook de buitenlandse inmengers profiteren, die kunnen tegenstanders bestrijden zonder zelf fysiek risico te lopen.

De Arabieren en Israel

De LP wil wijzen op het feit dat Joden en Arabieren toch redelijk vreedzaam kunnen samenleven. In Israël zelf is ruim 20 procent van de bevolking Arabier. Dit is een feit dat vaak genegeerd wordt, moslims en joden hoeven niet met elkaar te strijden. De buitenlandse inmengers hebben baat bij een conflictmodel en ontkennen deze waarheid.

Conclusie

De LP is tegen elke vorm van agressie. We betreuren het dat pacifisme en diplomatie niet meer de eerste reflex is in deze tijd. In plaats van meer oorlogen wereldwijd wil de LP naar meer vrede!

De LP wil erop wijzen dat het conflict lastig is op te lossen door de vele buitenlandse inmenging. De LP wenst dat de Nederlandse overheid zo min mogelijk bij buitenlandse conflicten betrokken wordt. Het staat ingezetenen natuurlijk wel vrij een kant te kiezen en deze te steunen. Daarnaast is iedere oorlog een verspilling van levens, welzijn en welvaart. Opgezweept door haat staan jonge mannen elkaar naar het leven. Terwijl het voorbeeld van de Arabieren in Israël laat zien dat ook voor vrede gekozen kan worden.