Het is met grote opwinding en dankbaarheid dat wij, als bestuur, deze speciale boodschap met jou delen. Onze inspanningen om landelijk deel te nemen aan de verkiezingen hebben vruchten afgeworpen, en we kunnen niet wachten om je de laatste updates en mogelijkheden voor betrokkenheid te presenteren.

Allereerst willen we onze diepe dankbaarheid uitspreken voor alle actieve leden die onvermoeibaar hebben bijgedragen aan het verzamelen van de broodnodige ondersteuningsverklaringen. Deze uitdaging was zowel groots als spannend, met momenten van zorgen maar met vereende krachten is het ons gelukt. Onze oprechte dank gaat uit naar een ieder die hieraan heeft bijgedragen!

De kandidaten op onze kieslijst zijn enthousiast van start gegaan en zetten zich met volle overgave in voor onze zaak. We organiseren wekelijks meerdere acties en provinciale bijeenkomsten waarbij onze kandidaten aanwezig zijn. Tijdens en naderhand worden de libertaire standpunten regelmatig in de vorm van podcasts gedeeld, zodat onze boodschap blijft groeien net als het ledenaantal en het aantal donaties.

Onze lijsttrekker, Tom van Lamoen, wordt steeds vaker gevraagd voor interviews en optredens in diverse media. We werken er hard aan om zijn aanwezigheid in de publieke ruimte te vergroten, waardoor ons gedachtegoed meer gehoord kan worden.

Hoe kun jij de Libertaire golf verder ondersteunen? Het delen van onze berichten op sociale media met jouw volgers is een krachtige manier om onze boodschap te verspreiden. We zijn actief op alle populaire platforms en ons toegewijde team houdt de vinger aan de pols van actuele kwesties, zodat we relevant blijven in het maatschappelijke debat.

Financiële steun in de vorm van een donatie is altijd welkom. Je kunt een bijdrage leveren via onze website. Elk bedrag, groot of klein, draagt bij aan het realiseren van onze doelen en het versterken van onze positie in de verkiezingen.

We kijken uit naar een spannende en inspirerende tijd voor onze beweging, en jouw steun is van onschatbare waarde voor ons succes. Laten we samen streven naar een betere toekomst voor ons allemaal.

Bedankt, mede namens,

Tom van Lamoen
Lijsttrekker Libertaire Partij – Lijst 21