Geen zetel, wel ontzettend veel nieuwe leden en een groeiend animo voor de partij. Enorme billboards langs de snelweg, een verkiezingskrant in een oplage groter dan de Volkskrant, duizenden flyers en posters en heel veel vrijwilligers die zich in hun regio keihard hebben ingezet. De regionale whatsappgroepen zijn nog nooit zo levendig geweest. Aan dit succes hebben jullie allemaal meegewerkt en ik dank jullie voor je steun, jullie donaties, je inzet, vaak in weer en wind, en voor al degenen die in het openbaar voor hun libertaire overtuiging zijn uitgekomen en anderen hebben kunnen overtuigen! Ondanks de uitslag vorige week blijven nieuwe leden onverminderd hard binnenkomen en zijn de gesprekken over in welke gemeentes de LP in 2022 mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen alweer in volle gang.

Ik ben blij met het grote aantal mensen dat zich actief voor de standpunten van de partij inzet. Ik denk aan al mijn vrienden op de kieslijst, aan alle vrijwilligers die hebben meegewerkt en aan de steun die we van onze gulle donateurs gekregen hebben. Ik denk dat het fundament van de politieke beweging definitief gelegd is en dat dit een sterke basis is om de LP op de politieke kaart te gaan zetten.

Je bent je eigen leider

De TK-verkiezingen stonden in het teken van de Corona-crisis. In de krant hoor je het niet, maar libertairen valt het op dat veel mensen in een crisissituatie het besturen van hun leven liever aan “leiders” overlaten. Het “aanbod” aan de kiezer van de zich liberaal noemende partijen bestond uit “kies voor nieuw leiderschap” en “kies voor een sterke staat“. Libertairen beseffen doorgaans heel goed hoe massapsychologie in elkaar zit en kunnen alleen maar ertegen waarschuwen: dit zijn mensen die zichzelf als leiders beschouwen en dat ook willen laten zien. Vertaal het woord “leider” in het Duits of Italiaans en je voelt waar dat naartoe kan gaan. Libertairen gaan daar niet in mee: je bent je eigen leider. 90% van het politieke establishment gelooft daar niet in. Ze geloven dat “het volk” geleid moet worden. Libertairen werken echter op basis van vriendschap en respect voor de vrijheid van ieder ander, zonder in termen van bestuurders en onderdanen te denken.

Een aardige observatie tijdens deze verkiezingen is dat Wybren van Haga, die zichzelf libertair noemt (!), het in de verkiezingen ontzettend goed gedaan heeft en we hopen dat hij de kans krijgt om in het parlement te pleiten voor meer individuele vrijheid en een kleinere overheid.

Na de verkiezingen is voor de verkiezingen.

De volgende verkiezingen zijn gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Ik wil alle nieuwe en oude leden die voor de schermen (op de kieslijst) of achter de schermen (in de organisatie) iets willen betekenen in zijn of haar gemeente van harte uitnodigen om de daad bij het voornemen te voegen. Wil je meer info over hoe dit te doen dan kun je mailen naar[email protected].

De volgende TK-verkiezingen zullen naar het zich nu laat aanzien in een sfeer van economische tegenwind plaatsvinden. Het is allerminst zeker dat het volgende kabinet de rit zal uitzitten want de overheid zal de belastingdruk nog verder opvoeren en dit zal vrijwel zeker tot maatschappelijke onvrede en politieke spanningen leiden. De LP streeft ernaar om een drastische vermindering van de invloed van de overheid op de samenleving teweeg te brengen. Dat kan door onze individuele, onvervreemdbare rechten te claimen alsook door taken bij de de overheid weg te halen. Kijk ook naar mijn laatste podcast.

De LP zal je nooit “leiderschap” verkopen. Wat dan wel? We willen een maatschappij van mensen die voor zichzelf en hun omgeving kunnen opkomen. Daarvoor moet je sterk in je schoenen staan en weten dat je niet de enige bent. Je moet weten hoe je geld verdient en hoe je je geld kunt houden. De LP zet vanuit de Think Factory kringen en projecten op met verscheidene politieke, juridische en economische doelen om op die manier elkaar te helpen en te versterken. We werken aan alternatieven om vrij van de overheid te kunnen leven, naar eigen inzicht. We claimen onze zelfbeschikking. We doen dit voor onszelf en voor onze dierbaren, omdat we welvarend en gezond willen samenleven.

Ons motto is: meer vrijheid, minder overheid!

Robert Valentine
Voorzitter LP