Nathan Bouscher (Amstelveen, 1983), afgestudeerd in internationaal publiekrecht, stond al in 2012 op de kandidatenlijst van de LP. Hij is de man achter de beroemde actie in 2012, om op de gevel van de Nederlandse Bank met een laserstraal het woord “FAILLIET” te projecteren. Het bracht de LP actief in het nieuws. Nu staat hij zesde (6) op onze kieslijst.

Ruim 15 jaar geleden, in zijn vroege twintiger jaren, reed hij na een eerste kennismaking met het libertarisme door Den Haag en zag ineens al die overheidsgebouwen met andere ogen: Rijkswaterstaat, reusachtige belastingkantoren, gigantische gebouwen met Ministeries. Toen viel het kwartje. Hij las zich verder in op internet, bekeek video’s van Ron Paul, die het libertarisch perspectief fantastisch kan verwoorden. Sindsdien is hij een actief voorvechter van het libertarisme en deed hij mee in de joelende enthousiaste club van Toine Manders, de luis in de pels van de Nederlandse belastingstaat.

Nathan is geen minarchist (minarchisten streven een zo klein mogelijke overheid na met bescherming en veiligheid als kerntaak van de overheid – red.). Hij noemt zichzelf een anarcho-kapitalist. “Dat verschil is altijd een levendige discussie binnen de LP maar voor veel mensen daarbuiten is het 15 bruggen te ver. Anarcho-kapitalisten vinden dat politie, justitie en defensie juist taken zijn die teruggegeven moeten worden aan de samenleving, zodat mensen zichzelf kunnen (laten) beschermen. Voor vragen van kaliber, bijvoorbeeld hoe de samenleving zich kan organiseren als er helemaal geen belasting is, moet je enorm de diepte ingaan. Daarom begrijp ik dat de LP een pragmatische lijn voert.”

Denk je aan een soort Zwitsers militiesysteem?
Vaak wordt me gevraagd waar er libertaire samenlevingen bestaan, en dan komt naast economische vrijstaten als Hong Kong en Singapore hier in Europa het beste Zwitserland naar voren. Het Zwitserse politieke systeem heeft onmiskenbaar libertaire trekken zoals het belastingstelsel, concurrentie tussen de kantons, decentrale macht, meer inspraak, landsverdediging door het hele volk, neutraliteit: zich niet inmengen in andermans zaken en geschillen, enzovoort.
 
Hoe denk je over nationalisme?
Ik zie grote waarde in vrije beweging, mobiliteit, zelfstandigheid, een eerlijke samenleving, niet meer op basis van rigide grenzen die met bloed getrokken zijn. Het concept van “landen” is een vrij jong concept in de geschiedenis. We komen uit een tijd van grote keizerrijken, die zich uiteindelijk splitsten in natiestaten met al of niet koningen aan de macht. Je ziet eigenlijk steeds kleinere organisatie-eenheden ontstaan. We zijn nu opgedeeld op basis van de recente geschiedenis. Moderne democratie is niet oud. Niet lang geleden hadden we adelsheerschappij, nu parlementaire democratie, en dat kraakt nu overal: kijk naar de VS, naar Duitsland en hier in Nederland. Overal eisen mensen inspraak. Steeds vaker zijn er verkiezingen, mensen voelen zich steeds minder vertegenwoordigd door de “one-size-fits-all”-democratie. We komen dichter bij vormen van zelfbestuur en er is meer concurrentie op het gebied van moraliteit, financiën, enzovoort. Het is onvermijdelijk dat bestuur moet worden teruggegeven aan de burgers, dat we stappen nemen naar een decentrale manier van besturen met meer keuzevrijheid.
 
Hoe is je humeur vandaag?
Georganiseerd. Er is een gezonde druk op de ketel en ik kijk uit naar daarna een aantal dagen timeout in Frankrijk
Nathan is directeur van veilinghuis Corinphila, dat gespecialiseerd is in postzegels, munten en prentbriefkaarten. Het moederbedrijf is in Zürich gevestigd. De catalogus van de komende veiling wordt in deze dagen klaargemaakt voor de drukker. Zeldzame postzegels zijn, per gewichtseenheid, de duurste handelsobjecten ter wereld. Het bezit ervan is meest anoniem en kan gemakkelijk worden doorgegeven. De waarde van zeldzame (klassieke) stukken stijgt nog steeds, terwijl de markt voor “filatelistische producten” in het Westen steeds kleiner is geworden.
 
Wat is je grootste zwakheid?
Ik kan moeilijk “nee” zeggen.
 
Wat is je grootste sterkte?
Ik ben heel sociaal, kan met iedereen overweg. Ik ben een mensenmens, ik hou van mensen.
 
Heb je een motto?
Live life!
 
Wat is je passie?
Ik kan opgaan in het libertarisme, in onderwerpen als maatschappij en politiek maar ook gezondheid, voeding en natuur.
 
Heb je inspirerende voorbeelden?
Wie ik hoog heb zitten is Pim Fortuyn. Ik heb hem ook eens op mijn 17e ontmoet op een solidariteitsbijeenkomst voor Israel, waarvoor ik hem had uitgenodigd. Hij gaf eloquent de gevestigde orde ervan langs. Recht voor z’n raap. Ik heb mijzelf toen beloofd mij niet monddood te laten maken. Ik heb genoeg van de politiek correcte cancelcultuur, de sluier die overal overheen gelegd wordt. Als je niet meer kunt zeggen wat je wilt zeggen is dat het begin van het einde. Het vrije woord is het hoogste goed. Ik ben vorig jaar geleden in Myanmar geweest, nu is er een militaire coup. Het begint met het oppakken van mensen die een andere mening hebben.
 
Wat is je vroegste herinnering?
Er is een video gemaakt toen ik mijn eerste stappen deed. Je hoort mijn vader  erin allerlei vragen stellen aan de cameraman: “Is dat donsje om geluid op te nemen?”. Dat filmpje heb ik als kind gezien.
 
Wat is je idee van politiek?
Het is een groot theaterstuk waar ik teveel voor betaal zonder dat ik voor zo’n show gekozen heb.
 
Waar ben je over 10 jaar?
Nog in Nederland. Ik hoop dat ik dan mijn zelfstandigheid heb gecreëerd, het liefst met een eigen bedrijf.”
 
Wat is je lievelingseten?
De Italiaanse en de Aziatische keukens. Heel breed: Thais, Chinees, Indiaas… met veel specerijen. In de Italiaanse keuken is het de olijfolie, de kazen, de verse groenten.”
 
Welk restaurant kun je aanbevelen?
Ron Gastrobar Indonesia in Ouderkerk aan de Amstel. In de zomer kun je daar  heerlijk aan het water, de Amstel zitten. De chef is door Indonesië tot ambassadeur van de rijsttafel benoemd.
 
En drank?
Whisky, straight
 
Wat vind je een goed boek?
1984, van George Orwell.”
 
Waar geloof je in?
In mijzelf. Er is heel veel wijsheid in de wereld, maar je zoekt de waarheid in jezelf, en misschien ook in moeder natuur. We moeten meer “back to nature”
 
Waar hou je helemaal niet van?
Van mensen die heel erg met materialisme bezig zijn en mensen die niet eerlijk zijn. Mensen mogen veel geld verdienen, maar het moet voor mij niet het hogere goed worden, niet ten koste van ethiek of moraliteit
 
Waar strijd je graag voor?
Ik zou graag willen strijden voor een mooiere, rechtvaardigere wereld. Voor meer liefde voor de natuur. Het is zonde hoe onze planeet in verval is. Het is een joodse opdracht dat je de wereld beter achterlaat dan je hem gevonden hebt.  Die neem ik ter harte. Het gebruik bij joodse huwelijken om een glas te breken staat onder andere symbool voor de gebroken wereld
 
Is dat niet wat pessimistisch?
Veel wordt inderdaad aangedikt door mensen of groepen met belangen. We moeten niet de illusie hebben de temperatuur van de wereld een paar graden hoger of lager te kunnen zetten. Er zijn ook technische vooruitgangen waarmee we onze eigen troep kunnen opruimen, zo kunnen we inmiddels veel plastic recyclen. En ik ben bezorgd over steeds kleinere regenwouden, waaruit we nog zoveel kunnen halen aan nieuwe medicijnen, kennis of materialen.
 
Wat kun je vergeven?
Ik ben heel vergevingsgezind. Als je me expliciet vraagt wat ik niet vergeven kan? Moeilijk. Als mensen niet oprecht zijn, als mensen iets klakkeloos aannemen, niet zelf nadenken, geen eigen verantwoordelijkheid nemen, “Befehl ist Befehl””
 
Waar zou je in een tijdreis naartoe willen?
Naar de Gouden Eeuw in Nederland. De eerste republiek op landsniveau! Nederland was het welvarendste land ter wereld door het kapitalisme. Het was tevens het tolerantste land: het protestantisme werd omarmd, er was godsdienstvrijheid zolang je maar koopman bent. Joden uit Spanje en Portugal werden met open armen verwelkomd. Ze brachten veel welvaart mee. Er was burgerlijke vrijheid, tolerantie, handelskapitalisme. De adel boette aan macht in, steden groeiden qua invloed en je zag dat kooplieden de steden gingen besturen, het waren mensen die iets gepresteerd hadden. Er was daardoor veel meer oog voor vrijhandel, tolwegen werden ontmanteld, er kwamen gemeenschappelijke munten. Rijkere vrouwen gingen samen met kerken armen ondersteunen. Charitatieve instellingen werden vanuit particulier initiatief opgezet. Totaal libertarisch.”
 
Wie zou je graag leren kennen?
Dat is een heel moeilijke vraag, ik pas”
 
Wat verbindt je met de LP?
Ik ken meerdere libertairen die niet lid van de LP zijn. Ikzelf zie de partij het liefst met minstens één Kamerzetel om draagvlak en invloed te krijgen. Ik ben zelf heel bewust in het uitdragen van het libertarisme, ik sta ervoor. Libertarisme is meer dan een partij, het is een beweging die een alternatief biedt voor het huidige systeem. Ik wil ons verhaal breed kenbaar maken. De partij is hiervoor een middel.
 
Hoe zie je Nederland over 10 jaar?
Internet werkt enerzijds voor een vrijere wereld, veranderingen gaan revolutionair snel en brengen voorspoed en welzijn. The future is bright! Ja, we gaan naar een vrijer Nederland, maar niet in een rechte lijn. 
Je ziet het in Nederland bijvoorbeeld sinds Fortuyn. Nederland heeft nog steeds niet geleerd dat op straat een ander geluid klinkt dan in Den Haag.

Politieke correctheid is een veel te hoog goed geworden en dat zorgt voor een grote kloof. Als reactie vind je nu veel meer alternatieve media en nieuwe partijen die uit het niets groeien tot grote bewegingen. Maar ook zie je dat het volk zich heel gemakkelijk laat overheersen. Het ene na het andere grondrecht wordt geweld aangedaan.

Het gemak waarmee dit wordt geaccepteerd is zorgelijk. De zelfcensuur wordt steeds erger. Ook door de vrije pers die haar belangrijke rol in de “balance of powers” verzaakt. 

Ik zie duidelijk twee krachten in een spanningsveld staan: meer vrijheid en voorspoed enerzijds, meer autoriteit en controle anderzijds. Als we op de huidige weg doorgaan is er nog veel conflict in het vooruitzicht. Een monetaire crisis komt eraan. Het is de hoogste tijd dat goede mensen op gaan staan.