De politie trekt zich van niemand wat aan bij de inzet van gezichtsherkenning

Sinds 2016 maakt de politie gebruik van gezichtsherkenning. Ondertussen zijn ze lekker aan het experimenteren. Bestaande gegevensbeschermingswetgeving vereist dat in zulke gevallen een gegevens-beschermings-effect-beoordeling moet worden uitgevoerd. Uit documenten die Bits of Freedom heeft opgevraagd met een beroep op de Wet open overheid blijkt nu dat dit niet is gedaan. De Autoriteit Persoonsgegevens is kritisch.

De politie trekt zich van niemand wat aan bij de inzet van gezichtsherkenning – Bits of Freedom

De European Health Data Space: en hoe zit het dan met het ‘ medisch beroepsgeheim’??

Door een compromis op Europees niveau dreigen de medische gegevens van alle Europeanen onnodig veiligheids- en privacyrisico’s te gaan lopen. De patiënt hoeft in het voorstel van de EU geen toestemming te geven voor het delen van zijn medische gegevens met andere instanties. Ondertussen kunnen steeds meer organisaties toegang tot die gegevens aanvragen. Halverwege april zal het Europees Parlement naar verwachting over het voorstel stemmen.

https://ibestuur.nl/artikel/european-health-data-space-gevaar-voor-medisch-beroepsgeheim