Op 25 december 1991, nu 30 jaar geleden hield Michael Gorbatsjov de toespraak waarin hij zijn aftreden bekend maakte. Het was het einde van de Sowjet-Unie, de op een na machtigste staat ter wereld die door de Amerikanen het “Evil Empire” werd genoemd. Michael Gorbatsjov, door Paus Johannes-Paulus II gezien als een door de Voorzienigheid gestuurde man, heeft zijn Nobelprijs voor de Vrede wel verdiend. Alle deelstaten van de Sovjet-Unie werden zelfstandige staten. Het veranderde de “staatkundige” wereldkaart.

Het communistische Sovjetsysteem was uitgediend. Er volgde een golf van privatiseringen: het “volksvermogen” werd via “Coupon-Privatisering” van Boris Jeltsin aan de bevolking uitgedeeld. Brave systeemburgers, die bij het begrip “privébezit” een onbehaaglijk gevoel hadden, wachtten tevergeefs op de overheid om hen de beloning voor goed gedrag te geven. Mensen die snel begrepen welke kansen het nieuwe systeem bood, maakten van de gelegenheid gebruik om op grote schaal coupons voor een habbekrats op te kopen. Het was de oorsprong van de latere Russische oligarchie. De uitverkoop was al twee jaren eerder begonnen: Russisch staal was in 1989 in de Rotterdamse haven voor 50 gulden per ton te koop; een gangbare prijs lag toen bij 500 gulden per ton.
De binnenlandse (plan)economie ging kapot. Vanaf 1991 kreeg de Russische burger met inflatie te maken. Er waren nieuwe armen: de Lenin-orde had geen waarde meer. Spontaan ontstonden overal vrije en zwarte markten. In 1993 was de inflatie gestegen tot 840% op jaarbasis en in 1996 lag die nog bij 53%. Pas toen in 2001 door Vladimir Putin de “flat tax” van 13% op inkomen werd ingevoerd, begon de economie weer echt te groeien.

NB. 25 December 1991 was Kerstmis – in het Vrije Westen. In de Orthodoxe wereld viel die pas op 7 januari 1992.

Kerstmis 2021 is  vermazzeld.
Nu, aan het einde van 2021, kun je je afvragen wat van Kerstmis nog over is. Is Mark Rutte van het kaliber van een Gorbatsjov en treedt hij af? Is het een Coronavirus dat Kerstmis vergalt, of ben je van mening dat de regering die een “harde lockdown” heeft gedecreteerd hieraan schuld draagt, waarin voor de vorm nog een klein beetje verschil in hardheid bestaat voor de als sociaal bestempelde gevaccineerden en de “wappies”? 2 bezoekers of 4, maximaal? En omdat de Wet dat soort regels gelukkig nog niet toestaat, is het een advies en geen wet. Dat laatste verneem je niet uit de media; dat moet je aan je advocaat vragen. Net zoals je aan je belastingadviseur moet vragen hoeveel belasting je eigenlijk moet betalen. Er zijn zeergeleerden voor nodig om in onze gecementeerde, vastgeroeste, piepende en krakende samenleving nog de weg te vinden in de wirwar van regels.

De bisschoppen van de RK kerk willen de toeloop naar de kerken “in vorauslaufendem Gehorsam” beperken tot 50 kerkgangers. Avond- en nachtmissen met Kerst zijn geschrapt vanwege de nieuwste variant van de avondklok. Gezien het geringe aantal trouwe kerkgangers vraag je je af of een maximaal getal van 50 nog wel een beperking is.

Alles bullshit, excusez-le-mot. Als je Kerstmis 2021 laat vergallen, is het uiteindelijk je eigen schuld. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen geluk en laat het niet aan regering of bisschoppen over. Verheug je over de geboorte van de vrijheid. Over je gezin, je familie en je vriendschappen. Koester ze. Knuffel ze. Grijp je vrijheid en geef haar door.

Anarchie hangt in de lucht.
Dat is de titel van een artikel van rechtsprofessor David Dürr (aan de Universiteit van Zürich) in het Kerstnummer van “eigentümlich frei“*. Hij stelt vast dat door het “C-Totalitarisme” steeds meer fundamentele kritiek op de staat ontstaat. “Da geht es nicht mehr einfach darum, dass der Staat weniger streng sein oder dass er überhaupt mit seiner erfolglosen C-Show aufhören soll, sondern dass er selbst der Kern des Problems ist und dass wir dieses machtmonopolisierte System insgesamt überwinden sollten. Ja, es liegt so etwas wie Anarchie in der Luft“. 

In hetzelfde tijdschrift is econoom Thorsten Polleit van mening, dat het juist de antikapitalistische krachten zijn, die onder de slogans “Great Reset” en “Nieuwe Wereldorde” de resten van het vrije marktsysteem aan het ruïneren zijn en op die ruïnes een van bovenaf bestuurde samenleving willen opbouwen.

Redacteur André F. Lichtschlag doet er in zijn redactioneel stuk een schepje bovenop: “Ja, wir leben in der Apokalypse, einer Zeit der Offenbarung. Auch die letzten Scheinoppositionellen haben alle Hüllen fallen lassen. Der FDP-Vorsitzende spricht sich – nach der Wahl – offen für die Zwangsspritze aus“. 

Meneer Mark Rutte maakt zich geen zorgen over toekomstige schulden. De Central Bank Digital Currency is in voorbereiding. U kunt nog maximaal 10’000 euro’s van uw bankrekening halen zodat een systematische bankrun uitgesloten is. Wil de harde lockdown ook demonstraties voorkomen? De oproerpolitie en het leger staan klaar. De voorbereidingen zijn – bijna – af. 

Nu dan. 
Deze vermazzelde Kerst, 2021 zij in ons geheugen gegrift als de Kerst waar we ons eigen Kerstwonder beleefden. Dat we over 30 jaar kunnen zeggen: we beleefden die Kerst weliswaar in één-, twee- of vierzaamheid, maar we hadden er allemaal schoon genoeg van. Het enige, dat nog viraal ging was de gedachte dat we van nature vrij zijn. Vrij van overheersing door anderen, Het besef dat de machthebbers van vandaag over enige tijd de machthebbers van gisteren waren.

Als we over 30 jaar naar Kerstmis 2021 terugkijken, dan beseffen we: het was de dag dat we ontdekten dat onze eigen vrijheid besmettelijk is. Dat we het virus van de vrijheid gemakkelijk aan elkaar kunnen overdragen. Laten we elkaar infecteren met het virus van de vrijheid,

Laat de vrijheid viraal gaan!

We kunnen zelf het voorbeeld van Michael Gorbatsjov volgen en terugtreden als brave burgers van het Koninkrijk der Nederlanden. Uit een staat die voor ons niet meer bestaat. Een staat die van ons het predicaat “democratische rechtsstaat” niet meer mag dragen omdat zij alleen democratisch is als wat de mensen willen in lijn is met wat de politieke macht voorstaat.

Voor de brave burgers die nog in de “democratische rechtsstaat” na Kerstmis 2021 geloven zal het lijken dat we allemaal ziek zijn. Met onze eigen vrienden ondernemen we van alles zonder toestemming te vragen. We jakkeren ons niet meer af om hen met belastingen in het zadel te houden. We gaan goed voor onze eigen portemonnee zorgen. We gaan zelf onze eigen gezondheid ter harte nemen omdat we het vertrouwen in de natuur en in onze eigen natuur herwonnen hebben. We geloven in het leven en zorgen voor onszelf. We hebben hun experimentele WEF-vaccin niet nodig. Het zijn de oude valse profeten in een nieuw jasje met hun “you will own nothing“. Puh!

De redactieraad en de redactie van Libertair Perspectief wenst u samen met uw dierbaren een fijn/gezegend Kerstfeest 2021!

En voor onze vrienden uit niet-christelijke kringen: in vriendschap verbonden!

* “eigentümlich frei” is het Duitse Libertarische lijfblad, uitgegeven door André F. Lichtschlag