Black Lives Matter is ontstaan als een protestbeweging naar aanleiding van als racistisch bestempeld, excessief geweld door de politie in de Verenigde Staten. Vanuit de emotionele reactie op een afschuwelijke publieke moord is de beweging gemuteerd tot een marxistische politieke actiegroep, die bewust racistische clichés aanhaalt om vervolgens gigantische financiële claims te leggen op de ultieme rijkaards: de  sociaal-democratische belastingstaten.

Robert Valentine: ” Ik haat Black Lives Matter ”

LP: definieer jezelf

Wat vindt de LP daar nu van?

Racisme is de laagste vorm van collectivisme. Het baseert op de aanname dat de waarde van een mens genetisch wordt bepaald en hij geen vrije wil heeft. Wij vinden dat mensen niet aan de cultuur van een collectiviteit ondergeschikt zijn, Integendeel, we zijn  de makers van onze cultuur. Dat door keuzevrijheid in de praktijk een veelheid van (sub)culturen ontstaat is een realiteit die wij alleen maar toejuichen. Wij vinden monoculturen levensgevaarlijk. Je zit niet gevangen aan tribale eigenschappen, maar je kunt zelf het beste van je leven maken. Er is geen reden jezelf als deel van een slachtoffersoort te beschouwen en jezelf zielig te vinden. En waar zou jij het recht vandaan halen om vanuit jouw aangeprate zieligheid een ander zijn of haar bezit af te nemen ?

Hoe denkt de LP over (politie-)geweld? 
We respecteren elkaars leven en vrijheid. Daarmee verbonden is ons non-aggressie principe: het afzien van het initiëren van geweld. We vinden ook, dat je altijd voor je eigen overleven mag zorgen. Daarom komen we op voor het recht op zelfverdediging tegen geweld.
Voor de overheid geldt hetzelfde: overheidsgeweld is alleen toelaatbaar tegen een persoon of een organisatie die zelf daadwerkelijk geweld geïnitieerd heeft. Ons standpunt over defensie is daarom puur op zelfverdediging en op non-interventie gericht. Tegen een overheid die gewelddadig omgaat met haar burgers vinden libertairen zelfverdediging eveneens moreel aanvaardbaar. Een duidelijk voorbeeld idaarvan was het Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

En over discriminatie?
Mensen zijn volgens ons vrij om zelf te kiezen met wie ze omgaan en met wie niet. Beschouwen we de samenleving als een vrijwillige “give and take”, dan bedoelen we hiermee handelsvrijheid. Elke beperking van vrije keuze is dus ook een beperking van de handelsvrijheid. “Discriminatie”, in de zin van onderscheid maken, wordt door libertairen vaak positief gezien: wij vinden discriminatie nodig voor het maken van de beste keuze. Het is de basis om te overleven en het levert in het spel van vraag en aanbod gezonde, opbouwende concurrentie. Leve de verschillen!
En wat vinden we over negatieve discriminatie: het bespotten van anderen? Het is een poging van de ander handelsvrijheid af te nemen. Dat is oneerlijke concurrentie en je neemt van de ander vitaliteit af door de ander te denigreren. Dat betekent letterlijk “zwart maken”. OK, “systemisch” racisme bestaat, en daarin heeft BLM toch een punt.

Ons standpunt over racisme

Het is logisch dat we vanuit ons gedachtengoed vanzelf niet racistisch zijn. In “collectieve schuld” geloven we evenmin. Opgedrongen kameraadschap en klassen- of rassenstrijd gedijt alleen in collectivistische organisaties omdat hun aanvoerders profijt trekken uit eenvormigheid, aggressie en het creëren van kunstmatige tegenstellingen, Met het failliet van collectivistische structuren zal het systemisch racisme uiteindelijk vanzelf verdwijnen.

Libertaire stemmen

Meer stemmen uit libertaire kringen over racisme en de Black Live Matters beweging kun je via onderstaande links vinden. Wil je onze aandacht op andere libertaire bronnen vestigen of reageren, stuur dan een mailtje naar [email protected].