in libertair perspectief

Door red/JvL
Volgende week begint het WK voetbal in Qatar. Vanaf de toewijzing in 2010 was er al controverse (in het Westen). Eerst was het omkoping, daarna waren de ‘schending van de mensenrechten’ onderwerp van gesprek. Mensenrechtenorganisaties, politici en mediakanalen hebben allen hun moraliserende oordeel klaar. Dit artikel gaat over de waar de controverse vandaan komt, hoe topsport door de politiek misbruikt wordt en over het in libertair perspectief plaatsen van arbeidsmigratie, de grootste controverse bij het WK in Qatar. Het libertarisme stelt dat iedereen in zijn of haar eigen bestaanszekerheid mag voorzien, zonder dwang of drang en zonder belemmeringen.

Controverse verklaard?
In december 2010 werden tegelijkertijd het WK van 2018 én van 2022 toegewezen. De kandidaten die het WK wilden organiseren waren onder andere Nederland en België (gezamenlijk bod) , de Verenigde Staten, Engeland, Spanje en Australië. Geen van deze landen kreeg het WK. Het WK in 2018 ging naar Rusland en dat van 2022 naar Qatar. Niet geheel toevallig komt de grootste kritiek uit de landen die het WK niet hebben gekregen. De Verenigde Staten heeft zelfs de FBI ingeschakeld om te ‘’bewijzen’’ dat het WK door omkoping tot stand zou zijn gekomen. Na een paar jaar van ‘’onderzoek’’ en een stroom aan negatieve mediaberichten over de toewijzing aan Qatar, werd in april 2017 besloten dat het volgende WK in 2026 in de Verenigde Staten is (samen met Mexico en Canada georganiseerd). De stampij heeft blijkbaar gewerkt. Opvallend was ook de afwezigheid van andere kansrijke kandidaatlanden. De lijst is normaal gesproken lang, veel landen willen het WK organiseren. De enige andere kandidaat voor 2026 was Marokko.

Topsport wordt misbruikt voor politieke doeleinden
Sport wordt al lang door overheden misbruikt om o.a. collectivisme en nationalisme op te wekken en om als afleiding van pure ellende te dienen. Zowel in de vorige eeuw als nu. In het verleden bijvoorbeeld in de DDR, Sovjet Unie, Argentinië met het WK in 1978 en nazi Duitsland in 1936. En vrij recent met Olympische Spelen in bijvoorbeeld China, overname voetbalclubs door landen (via staatsgesubsidieerde luchtvaartmaatschappijen zoals Emirates en Qatar Airways bijvoorbeeld), verplicht volkslied bij alle sportevenementen in de VS en ook het WK in Qatar is in zekere zin politiek.  Niet voor niets bemoeit ook de Nederlandse overheid zich met topsport. Er gaat veel belastinggeld naartoe. Topsport kan dienen als ‘nationale trots’ en inspiratie. Net als ooit in de DDR gebruikelijk was. En in het Duitsland van daarvoor.
Het libertarisme verwerpt al het opgedrongen collectivisme. Gedwongen mee betalen via belastingen aan topsport is zeer verwerpelijk.
Als de mensen die nu met hun moraliserende vingertje wijzen naar Qatar niet ook oproepen tot een boycot van het WK in de Verenigde Staten om 2026, dan is dat hypocriet. Als je echt om de mensenrechten geeft dan moet je ook het WK in de Verenigde Staten boycotten. De Verenigde Staten schenden al decennialang mensenrechten op grote schaal en horen misschien wel bij de meest gewelddadige en bloederigste regimes in de wereldgeschiedenis. Illegale en nutteloze oorlogen in Afghanistan, Irak en martelpraktijken in Guantamo Bay zijn slechts het topje van de ijsberg van de grove schendingen.

Arbeidsmigranten in Qatar
Het libertarisme staat niks of niemand in de weg om in zijn of haar eigen bestaanszekerheid te voorzien. Zolang er in die zoektocht niemand anders bewust schade wordt berokkend, juicht het libertarisme initiatieven toe. Het libertarisme betoogt dat niets of niemand van bovenaf kan bepalen (dus ook een overheid niet) wat het beste is voor individuen (de arbeidsmigrant bijvoorbeeld).
De arbeidsmigranten in Qatar reizen vrijwillig de halve wereld over om het beter te krijgen. Voornamelijk zijn zij afkomstig uit Zuid- en Zuidoost Aziatische landen (o.a. India, Pakistan, Bangladesh). Een individu gaat niet vrijwillig huis en haard verlaten als die er daardoor op achteruit zou gaan. Mensen die nu moraliserend met hun vingertje wijzen naar Qatar, komen niet met een alternatief voor de arbeidsmigranten. Het alternatief voor de arbeidsmigranten: dood door honger en pure armoede, als zij niet mogen werken omdat men in het Westen zonder schuldgevoel naar een voetbalwedstrijd wil kijken. Het probleem (lees: schuldgevoel) ligt eerder bij de moraliserende critici. De personen die oproepen tot een boycot van Qatar roepen dus op om werk af te pakken van mensen uit armere landen. De grootste roeptoeters in Nederland (o.a. Johan Derksen) zijn overigens nooit in Qatar geweest. Qatar is verre van libertarisch, maar vanuit het individu gezien (de arbeidsmigrant) betekent werken in Qatar om in de eigen bestaanszekerheid te voorzien nog altijd een vooruitgang vergeleken de huidige situatie waar ze in zitten. Niets of niemand zou die kans in de weg mogen zitten.
Ontwikkeling van bevolkingen en landen is een lang proces. Iets wat stap voor stap gaat. Ook in het Westen en in Nederland zijn er dit soort ontwikkelingen geweest. De mechanisatie van industrieën en landbouw in de 19e eeuw bracht ander soort (zwaar) werk met zich mee. Iets waar later ook schande van werd gesproken. Maar die stappen zijn onlosmakelijk verbonden aan vooruitgang. Mensen die nu met hun moraliserende vingertje wijzen naar Qatar en de arbeidsmigranten, willen het delicate proces van opkomst en ontwikkeling van bepaalde delen in de wereld verstoren. Het is een utopie dat alle landen in de wereld tegelijkertijd even ver in hun ontwikkelingen zijn. Dat verklaart deels ook de opkomst en ondergang van (wereld)rijken (Romeinse Rijk, Engelse Rijk, Nederlandse Gouden Eeuw, Franse Rijk, etc.).

Alternatief is pure armoede
De roep, in vooral het Westen, om Qatar te boycotten, sancties op te leggen of weigeren te gaan, betekent werk afpakken van individuen die een beter bestaan willen opbouwen en in hun eigen bestaanszekerheid en die van hun families willen voorzien. Iets wat het libertarisme nooit zou willen.

Voetnoten:
nl.wikipedia.org/wiki/Wereldkampioenschap_voetbal_2022#Ge%C3%AFnteresseerde_landen
nos.nl/artikel/2329696-fbi-toewijzing-wk-s-voetbal-in-rusland-en-qatar-door-omkoping
 


Actuele cijfers

Bitcoin: 16’137,52 (12.11.2022) / 20’723.72 (28.10.2022) / 19’847.18 (13.10.2022) / 20’185.02 (30.09.2022) 
CHF:  1.0261 (12.11.2022) 1.0065 (28.10.2022) / 1.0225(13.10.2022) 1.0367(30.09.2022)
Goud: 1’711.00 (12.11.2022) 1’651.00 (28.10.2022) / 1’722,30 (13.10.2022) 1’698.00 (30.09.2022) 
Alle noteringen zijn in Euro

Inflatie:
De geharmoniseerde prijsindex volgens methode EU (HCIP) is voor october: 16.8%. (in september 2022: 17.1% in augustus 13,6%, in juli 11.6%, injuni: 9.9%).
Deze index werd vastgesteld op 100 in 2015 – het basisjaar waar vanuit gemeten wordt, in oktober 2022 staat de HCIP op 131.88. Dit komt dan uit op gemiddeld zo’n 4% inflatie per jaar. Het bruto binnenlandse product steeg in dezelfde periode (tot en met het tweede kwartaal 2022) met 16.5%, oftewel ongeveer 2% per jaar.


Agenda

Zondag 20 november 2022 11:00h utc +01 – “a plea for the realisation of children’s rights in education“. Online event. Alex O’Neil (progressive education) interviewt LP-lid Peter Hartkamp over het opzetten van democratische scholen en zijn boek “beyond coercive education”. 

Zaterdag, 25 Februari 2023, Tampa, Florida (VS), Mises Meetup. The Centre Club, 123 S. West Shore Blvd. 8th Floor. Deelname 50$ incl. lunch. Klik hier voor de registratie:

Zaterdag, 13 mei 2023: Voorjaarscongres Libertaire Partij – save the date! (en zet het in je (papieren) agenda)

16 – 19 augustus 2023: Madrid, Spanje. “How to live long, free and prosper“, Liberty International 37th World Conference. 


Actueel

FIOD houdt man onterecht 2,5 jaar in cel gevangen

Een ondernemer werd in 2019 gearresteerd en heeft 2,5 jaar vastgezeten hoewel hij in geen enkele zaak verdachte was. Dit schrijft de Volkskrant in een artikel van 5 november 2022. Het artikel zit achter een betaalmuur, maar de NOS kopt in het openbaar: “Man door overheidsfout jaren onterecht in cel.” Lees je kritisch door, dan vind je: “De FIOD drong aan op de arrestatie van de man, omdat hij in correspondentie tussen takken van de overheid als verdachte werd aangemerkt.” Er bleek niks van hard te kunnen worden gemaakt.
De man zegt door de arrestatie en zijn gevangenschap het vertrouwen in de Nederlandse overheid te hebben verloren en is bezig genoegdoening van de Nederlandse Staat te verkrijgen.
L’histoire se repète? Libertarisch kopstuk Toine Manders – eveneens onschuldig – heeft iets soortgelijks meegemaakt, hij werd daarbij nota bene ook nog gekidnapt en vecht er nog steeds voor om genoegdoening te ontvangen.

We mogen gerust stellen dat de FIOD een staat binnen de staat is geworden. Een politiemacht binnen de politie en een inlichtingendienst binnen de inlichtingendiensten. Het is een maffia-organisatie pur sang. De mensen die ervoor werken denken dat ze zich voor een heilige Cosa Nostra inzetten: voor “Onze Zaak“. Niets is echter minder waar. Hun activiteit leidt juist tot “verlies van vertrouwen” in de overheid. Verlies van vertrouwen in hun eigen zaak dus. En hoe meer de berichten over hun praktijken zich verspreiden, hoe breder dat wantrouwen wordt. 
Onder het mom van het bestrijden van witwassen oefent de FIOD intussen op grote schaal terreur. Deze treft bijna altijd eenlingen, individuele burgers. En zoiets maakt mensen bang. Wie kent niet de waarschuwing: “zorg dat je daar nooit mee te maken krijgt“? Maar ook eenlingen kunnen zich weren. De doofpot van hun misdaden puilt al lang uit en de blubber loopt er langs naar buiten. Dwing deze fanatieke staatsmakers om zichtbaar aan de oppervlakte te komen. Zet het spotlight op hun praktijken en op hun leden. Welkom, overheid, in het nieuwe normaal.

Schaf de FIOD af!
De Libertaire Partij van de Verenigde Staten neemt het standpunt in dat de eveneens gehate IRS (internal Revenue Service) opgeheven moet worden. In Nederland kunnen we wellicht in navolging van onze Amerikaanse vrienden een Libertair standpunt formuleren om de FIOD op te heffen.

We must abolish the IRS and end any need for a regulatory agency that snoops into people’s private lives,” said Libertarian Party Executive Director Carla Howell.

(https://www.lp.org/news-press-releases-libertarian-party-dont-waste-time-investigating-irs-abolish-it-now-along-with/)

Referenties:
https://nos.nl/artikel/2451125-man-door-overheidsfout-jaren-onterecht-in-cel
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/man-zat-2-5-jaar-onterecht-vast-door-toedoen-nederlandse-overheid~b3050084/ (betaalmuur)


WELKOMSTBOODSCHAP aan ex-VVD-leden

De VVD is er beroerd aan toe. Roderick Veelo voorspelt in De Telegraaf het spoedige einde van de VVD.
Aan de ex-VVD-leden die nu aansluiting gevonden hebben bij de Libertaire Partij: welkom! De oproep aan deze nieuwe leden is: verdiep je in het Libertarisme en in de praktische omzetting ervan. Wellicht vind je veel van je oude idealen in een zuivere vorm terug.
Veel VVD-ers waren jarenlang blootgesteld aan zogenaamd “redelijke” standpunten. De collectivistische Rutte-doctrine drukte dat uit als: “daar gaan we samen voor“, of “dat hebben we met elkaar afgesproken“. 

In het proces om van zulke collectivistische waanideeën af te komen moet je kunnen erkennen dat je zelf eigenlijk helemaal niets afgesproken hebt. Dat je dat lekkere “samen” wel wilt delen met je vrienden maar lang niet met iedereen en dat je eigenlijk met veel minder dingen instemt dan met dat wat jouw vertegenwoordigers er vervolgens van gemaakt hebben. 
Je moet dan erkennen, dat de overheid veel en veel te machtig is geworden, nota bene mede door de sturende rol van je eigen partij, terwijl je juist wilde dat de overheid kleiner en minder machtig werd. Je moet erkennen dat je de verkeerde partij en je de verkeerde mensen hebt ondersteund.

De LP is van start gegaan met ledenbegeleiding. Dat houdt in dat je – nieuw in de club – met je vragen naar iemand toe kunt. Dat andere libertairen je een introductie in het gedachtegoed en in de beginselen van het Libertarisme kunnen geven. Je bent hier niet bij een bestuurderspartij maar bij een beginselpartij. Ons engagement richt zich op de verdediging van het grondrecht van ieder mondig mens op zelfbeschikking en op de praktijk om geen geweld te initiëren maar ook om geen agressie van een ander te tolereren. Het Libertarisme is geen slappe hap. 


Cybernieuws

(van onze redacteur)

Banktransacties centraal monitoren is slecht idee

Dit zegt niet alleen de Libertaire Partij, maar ook de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens:
Dit betekent een verregaande inbreuk op de bescherming en vertrouwelijkheid van klantgegevens. Het voorgestelde systeem komt in essentie neer op een bancair sleepnet” 
https://www.nu.nl/tech/6231325/autoriteit-persoonsgegevens-banktransacties-centraal-monitoren-is-slecht-idee.html
Het is het zoveelse “plan van het kabinet” dat naar overheidscontrole op kennis en macht aanstuurt. In de vorige editie van Libertair Perspectief kon je al lezen dat Brussel zich hier druk over maakt. Als we de vraag stellen wie erbij gebaat is, dan moeten we misschien verder kijken dan “het kabinet”. Dat kabinet is de willige uitvoerder van plannen die buiten Nederland worden gesmeed. In zoverre krijgen de stemmen gelijk, die zeggen dat ze “landverraad” plegen. Voor zover de term “land” nog iets waard is natuurlijk.


FTX-fiasco – met de groeten van Francisco d’Anconia

De Cryptobeurs FTX is in elkaar gedonderd, hetgeen deze week een negatief effect had op de koersen van Bitcoin en andere cryptomunten. Volgens een artikel van Pim Brasser in het Financieel Dagblad beweerde topman Sam Bankman-Fried van FTX glashard, dat hij rijkdom niet voor zichzelf wilde vergaren, maar dat hij wel veel geld wilde verdienen om “effective altruism” te kunnen bedrijven. Hij beweerde zijn geld voor goede doelen in te zetten zoals, het ondersteunen van Joe Biden, waarvan hij een van de grootste donateurs was en “projecten in Afrika”. Vervolgens blies hij zijn bedrijf, een van de grootste cryptobeurzen, van de ene dag op de andere op waardoor ongeveer een miljoen beleggers hun inleg verliezen.
Volgens hetzelfde artikel in het Financieel Dagblad onderzoekt nu het Amerikaanse Ministerie van Justitie “de cryptomarkt” Het heeft natuurlijk pijn gedaan, en blijkbaar juist bij de mensen die de overheidsmacht voor hun eigen belangen kunnen inzetten. ..
Alles bij elkaar lijkt dit verhaal op de geslaagde coup van Francisco d’Anconia, die eerst de politieke dieren van het verhaal (Atlas Shrugged) verleidt om in zijn speculatieve business veel geld te stoppen, en vervolgens de zaak opblaast. De term “effective altruism” was natuurlijk het waarschuwende hondenfluitje, want je weet dat de types in de Biden Bubble nooit Atlas Shrugged gelezen of begrepen hebben.

Chapeau, Mister Bankman-Fried. Geniaal.

Het volledige artikel: https://fd.nl/financiele-markten/1457641/cryptobeurs-ftx-werd-gerund-door-een-bende-jongeren-op-de-bahama-s-bmk2caBzDNQM


Internationaal

UK Libertarian Party

De Newsletter van de UK Libertarian Party vind je hier:
https://www.libertarianpartyuk.com/post/without-a-shred-of-credibility
Dit keer met een kritische bijdrage over het idee van een nieuw overheidsfonds dat mensen die een hypotheek hebben zou moeten helpen om de hogere rentes te kunnen betalen. Dit idee is gelanceerd door de Liberal Democrats. Hun partijleider, Ed Davey, wordt verweten “zero comprehension for basic economics” te hebben. Dit soort inflatie-aanjagende helikoptergeldacties is voer voor de subsidiejunkies in de tax farm waarin de westerse economiën zijn beland.

Liberty International

De nieuwsbrief van Liberty International vind je hier: 
https://mailchi.mp/liberty-intl.org/latest-li-news-s0rddnh9wu


International Liberty Forum

Het ILF (https://thelibertyforum.org/) is een nieuwe organisatie die zich ten doel stelt een wereldwijde tegenbeweging te formeren tegen aanvallen op de vrijheid, met name: digitale ID’s, CBCD’s, social credit scores, ESG (Environmental Social Governance), massasurveillance, censuur, medische dwang en de propaganda voor het eten van insecten. 
Initiatefnemer is Matt Gubba. Hij is CEO & Founder van financieel intermediair BizBritain.
Hun  USP is: “Defending liberty, resisting globalism, opposing the Great Reset. Freedom Comes First.
Een van hun acties is het bijhouden van een boycotlijst van ondernemingen, met vermelding van de reden waarom ze op deze lijst staan. Bijvoorbeeld Heineken: “Adverts promoting multigender transhumanism”. Amazon: “WEF partner. Destroys small businesses by leaching commissions“.


Agorisme

Insidertip:

OZO – Ondernemen Zonder Overheid
Contactpersoon: Edwin Delsing.

Free Commune Settlements

Op de website van Free Commune vind je de presentatie op het congres Liberty in our Lifetime: Finding Freedom as a Modern Pioneer
Belangstelling? Zie de website freecommune.org. Actuele informatie over de Colonistas in Galicië kun je bij de redactie aanvragen. 

Nieuwe Wereld Ondernemers

Gelanceerd door de initiatiefnemers van Keuzevrijbijmij is Nieuwe Wereld Ondernemers “hét nieuwe ondernemersnetwerk voor verbinding, inspiratie en co-creatie.” Maandelijkse bijeenkomsten, special events en een communicatienetwerk. 


Bronnen

V for Valentine:

Hieronder vind je de meest recente afleveringen:

Volg Robert via: https://twitter.com/ValentineRW

De LP beveelt de volgende organisaties aan:


Boeken

“Het Libertarische Sociaal Contract”

Het eerste exemplaar van “Het Libertarische Sociaal Contract” werd op 26 Juli 2022 in Zwolle aan erelid Otto Vrijhof overhandigd. Klik hier voor een boekbespreking.

Het boek kun je bestellen via [email protected]. Omvang: 248 blz, full color. De prijs is 0,8mBTC / 80’000 SATS, of 19.99 Euro, incl. verzendkosten. Als je geluk hebt bemachtig je een exemplaar nog vóórdat het wordt verboden!
Te bestellen via stemlp.nl/sociaalcontract. Als je liever met mBTC/Satoshis wilt betalen, schrijf dan een berichtje naar: [email protected], dan sturen we je een betaaladres.
Je vindt dit boek niet in de Koninklijke Bibliotheek. Een exemplaar is gedeponeerd bij de Schweizeriche Nationalbibliothek. 
Mises Webwinkel

Neem eens een kijkje op de Mises Webwinkel, waar je interessante Nederlandse libertarische publicaties vind. 
Klassieke Vrijbrieven

Naar aanleiding van onze melding over een website met gescande klassieke vrijbrieven hebben we tips ontvangen waar je ze allemaal kunt vinden. Enkele libertariërs van het eerste uur hebben in noeste arbeid (bijna) alle papieren exemplaren ingescand, en je kunt ze allemaal vinden, van 1976 tot en met 2000, op de website van Libertarian.nl.

De Vrijbrief is inmiddels geëvolueerd tot Internet-magazine en is op vrijspreker.nl
actief.

Een overzicht van de boeken op Liberty Library vind je hier: https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee

Liberty Library
Een overzicht van de boeken op Liberty Library vind je hier: 
https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee
Je vindt er nu meer dan 300 titels !

Boekenaanbod
We willen graag meer boeken toevoegen aan de bibliotheek. Wil je daarbij helpen? 
Contacteer Imre Wessels ([email protected]) en hij voegt jouw boeken toe aan de bibliotheek.
Je hoeft vervolgens niets te doen. Zodra iemand jouw boeken wil lenen wordt je in contact gebracht. 

Verwachtingen
Ga voorzichtig om met de boeken zodat anderen er ook van kunnen leren. 
Probeer om een boek binnen een maand uit te lezen zodat er geen lange wachttijden ontstaan. 

Tegelijk is op Vrijspreker een overzicht van Nederlandstalige libertarische boeken gepubliceerd met enkele recensies en samenvattingen.