De titel van deze uitgave van Libertair Perspectief vat de actualiteit van het politieke landschap in Nederland samen: Meneer Bruls, de letterlijk én figuurlijk overgewichtige CDA-burgemeester van Nijmegen is voorzitter van het landelijk veiligheidsberaad, die de “driehoek” domineert, het newspeak-overlegorgaan waaraan alle handhavings-Bullshit van de Coronamaatregelen gedelegeerd is. De Boosterprik is de “pétard mouillé” van de virusbestrijding. Het drukt als geen ander woord het débacle uit van de hoop op verlossing die op de nog wat onrijpe gentherapie gezet is.

Burgemeester Bruls heeft zichzelf recentelijk in  de media “Papa Bruls” genoemd. De nieuwste variant van Big Brother en vadertje Stalin. De “driehoek” bestaat uit de chefs van de Politie, van het Openbaar Ministerie (de aanklagers) en van de Lokale Overheid. In de ogen van een libertarisch denkend skepticus representeert de driehoek bij uitstek het disciplineringsmechanisme van de staat. In de ogen van etatisten (ondersteuners van een machtige staat) en haar regelmakers is de driehoek echter vooral belast met het bestrijden van crises en wanordelijkheden, en zo wordt dit uitgelezen gezelschap ook door de inmiddels gelijkgeschakelde media aan het volk gepresenteerd.

Niets maakt duidelijker dan de prominentie van deze driehoek dat het hier niet alleen om een gezondheidscrisis gaat maar zeker ook om een machtscrisis: de overheid doet onnavolgbare dingen waarvan men bevreesd is dat “het volk” in opstand zou kunnen komen, en die mogelijke opstand moet in de kiem onderdrukt worden. De staat gebruikt de eigen organen hier vooral voor het beschermen van zichzelf: Politie, justitie en Papa Bruls zijn nodig om dissidenten te criminaliseren, te arresteren en het volk zo onder de duim te houden. Deze machten zijn er om het voortbestaan van de overheid veilig te stellen.

Veiligheid voor burgers is echter iets geheel anders, en daari wordt door de overheid en haar organen NIET in voorzien:

  • de bescherming van eigendom. Wat doet de overheid? Ze legt belastingen, boetes, bedrijfssluitingen en beslagleggingen op, Ze onteigent spaarders via inflatie in het fiat-geldwezen.
  • bescherming tegen ziektes. Wat doet de overtheid? Ze reduceert de ziekenhuiscapaciteit, ze belooft heil door het premature zoethoudertje “vaccin”, ze verbiedt medicamenten. Gezonde sport, vitamine D supplementering, en ventilatie worden ontmoedigd en de bevolking wordt in halfquarantaine opgehokt.
  • bescherming tegen geweld. De overheid laat haar Romeo’s, haar boa’s, kogelkegelaars, kopschoppers, nekbeukers en waterkannonniers, op vreedzame mensen los. Via Youtube en Twitter zijn we intussen getuige van verschillende totaal doorgedraaide staatsdienaars, en we horen niets over hun bestraffing, maar alles over de draconische bestraffingen van “overteders”. Absurd wie nog gelooft in goedwillende Papa’s van de overheid.

U verwacht van ons een libertair perspectief op het gebeuren? Welnu, niet de dissident maar de overheid diskwalificeert zich nu duidelijk zelf voor deelname aan ons maatschappelijk leven. Doordat zij zich volkomen richt op braafmaking levert de overheid op dit moment zelf de argumenten om haar af te zweren. De buitengeslotenen bouwen een geheel nieuwe structuur op. Een structuur met een omgekeerde machtspyramide, waarbij de soevereiniteit in dit land aan het individu behoort, die in vrijheid naar eigen goeddunken allianties smeedt. Individuen verbinden zich onderling, van liefdespaar, gezin en familie tot aan gemeenschappen die zich uit eigenbelang verenigen tot een verscheidenheid van ondernemingen en associaties. En ze komen tot de slotsom dat ze daarvoor geen overheid nodig hebben. Om gemeenschappelijke zaken te organiseren kunnen verenigingen zoals buurten, gemeentes, en provincies ontstaan, die zich uiteindelijk misschien wel voor een minimaal takenpakket tot landelijke dienstverlenende organisaties samensluiten. Zulke “geaggregeerde” samenwerkingsvormen baseren op consensus, niet op het beroven van vrijheden en eigendommen van minderheden door de meerderheid. Zij dwingen haar leden nergens toe. Iedereen kan zelf wel bepalen waaraan hij of zij wil meedoen. Het zijn zulke verenigingen  die vanuit het  eigenbelang van haar leden delegaties naar Europese en naar globale platforms sturen.
Dat de huidige overheid zichzelf nu aan het diskwalificeren is, kunnen we vanuit libertair standpunt toejuichen. Hoe harder de repressie door de overheid* is, hoe beter de kiemen van een vernieuwd sociaal contract tussen zelfbewuste burgers gaan groeien. 

Libertairen ontvangen zeker geen bevelen van een “bovengestelde” landsregering of van een “veiligheidsdriehoek”. Libertairen houden zich aan het eigen gezond verstand. Niet aan onzinnige “maatregelen” van horendol geworden en zichzelf als “papa” beschouwende overheden. Libertairen laten zich evenmin manipuleren door gelijkgeschakelde media als door onnavolgbare speculaties. Libertairen hebben een “zelf”. Zonder dat “zelf” heb je misschien wèl een koning nodig met “zijn” regering om je te regeren. En laten we duidelijk zijn over onze principes: ons “zelf”, dat zelfvertrouwen, die zelfredzaamheid, die zelfbestemming, dat is ons alles waard. 

Het heeft geen zin om met “de overheid” over de validiteit van hun maatregelen en over hun “Great Reset” in discussie te gaan. Er is teveel bewijs dat de vertelsels niet kloppen. We kennen de agenda en die is niet de onze. Protesteren tegen “beleid” dat ons wil opsluiten en inkapselen in hun systeem heeft veel minder zin dan samen actief aan een toekomst te werken waarin we boven onze eigen overheid staan. Zodat, wanneer ook goeie mensen,  zoals Pieter Omtzigt, Caroline van der Plas en Wybren van Haga hun missie in dit verrotte systeem eindelijk opgeven, er een structuur bestaat om hen in vriendschap een alternatief te bieden.
De Libertaire Partij is er om de rotheid van een maatschappij waarin “de overheid” domineert aan de kaak te stellen en vooral om alternatieven ervoor te ontwikkelen. Voor onze pionierarbeid claimen we  “Freiraum”, vrije ruimte. Niet van de overheid, maar van onze medemensen.

* zie ook het artikel van LP lid Leonardo Pisano “De overheid bedient zich van dezelfde methoden als een psychopaat


Uitslag Prijsvraag Coronagrappen

Geïnspireerd door Vaclav Havel’s erkenning van humor voor het ten val brengen van totalitaire regimes en In de verwondering over de absurditeiten van het moment heeft de redactie twee maanden geleden een prijsvraag uitgeschreven voor de beste Coronagrap. Bovenstaand meme werd met overweldigende meerderheid van de jury verkozen tot winnaar van de door de redactie uitgeroepen prijsvraag voor de beste Coronagrap. De winnaar, de heer HvE te D. wordt voor zijn inzending door de redactie beloond met de tegenwaarde van één vol jaar lidmaatschap van de Libertaire Partij. We danken alle inzenders voor hun moeite. Hier plaatsen we nog de grappen die de tweede en de derde plaats innemen. Aan de mensen die een grotere collectie wensen: meld je even bij de redactie en we sturen je een pdf met de tien leukste inzendingen toe.

Ook over de waardering voor de grappen die de tweede en de derde plaats haalden was er in de jury bijzonder weinig discussie. We hebben er allemaal van genoten!

Prijsvraag 2021 – Tweede rang:

Prijsvraag 2021: derde rang:


Oproepen, nieuws en mededelingen


Oproep: Libertariërs in levensbeschouwelijke organisaties

De Libertaire Partij is op zoek naar libertariërs die actief zijn in levensbeschouwelijke organisaties, zoals kerken en moskeeën. Word je als libertair geaccepteerd in zo’n gemeenschap, of vindt men daar libertair synoniem met asociaal en egoïstisch? Krijg je mogelijk van religieuze leiders allerhande opinies over klimaat en “rechtvaardigheid” in de maag gesplitst die haaks staan op jouw politieke opvattingen? Wil je hierover van gedachten wisselen met andere libertariërs? Laat het ons weten!  


Oproep: Libertarische communities / libertarisch dorp in Zuid-Europa – Nieuws

Agorisme vormgeven. De groep libertairen die zich interesseert om met elkaar een libertarische nederzetting op een aangename plaats in Zuid-Europa op te zetten is nu tot rond de 50 mensen aangegroeid. Ze bestaat in grote meerderheid uit Nederlanders en Belgen. Je kunt meer lezen op de website “freecommune.org” van het initiatief.
Heb je de wens om meer te weten of misschien hierin te participeren, dan meld je alsjeblieft bij de redactie.Werkgroep Agorisme

Aan de samenstelling en uitbreiding van het tax-free handboek van de werkgroep Agorisme wordt voortaan op de Wikiste van Stemlp.nl gewerkt. Hiermee wordt het toegankelijk gemaakt voor leden van de LP. Hierover binnenkort meer. Geïnteresserden kunne  contact opnemen met Douwe Kunst

Werkgroep Libertair sociaal contract en nieuwe Nederlandse Grondwet

Essentiële libertaire clausules zijn geïnventariseerd en een eerste deelontwerp wordt binnenkort ter discussie aan de werkgroep verdeeld. Doel is om het document op 26 Juli 2022 te publiceren.


Petitie

Petitie “Verhoor het RIVM en alle betrokkenen onder ede” Handtekeningen voor deze petitie kunnen tot 20.3.2022 worden gezet. De petitie stelt:

  • Het RIVM heeft gemorreld aan gegevens rondom coronaverspreiding in relatie tot ventilatie
  • onafhankelijk onderzoeker Maurice de Hond eist dat de Tweede Kamer actie onderneemt.
  • Betrokkenen moeten onder ede gehoord worden in de Tweede Kamer, vindt hij. Ook moet beslag worden gelegd op hun e-mails.

Weigering mondkapjes op school – voorbeeldbrief.

Ouders met schoolgaande kinderen zijn bijzonder intensief geconfronteerd met de enorme invloed van de overheid op hun leven. Als je het niet ermee eens bent met de laatste “maatregel” dat je kind nu ineens op school een mondkapje zou moeten dragen, dan spreek je actief ertegen uit. Je statement maakt aan de vertegenwoordigers van de overheid duidelijk dat je zelf de verantwoordelijkheid voor je kinderen draagt en je de overheid het recht ontneemt om jouw kinderen zo te behandelen. Op de website van Vrouwen voor Vrijheid vind je een voorbeeldbrief. Via deze site kun je ook verbinding met andere ouders maken, zodat je je niet alleen voelt. 

Agenda

4 december 2021: Borrel van de Jonge Libertariërs. Informatie: [email protected].

4 december 2021: Utrecht. Lokatie: Neude of Park Transwijk (kijk op de Facebook-site vlak vóór de datum zodat het je niet net als Harry Potter vergaat – de Utrechtse Dolores Umbridge zal alles doen om de demonstratie te frustreren). Demonstratie “Mars voor de menselijke verbinding” – georganiseerd door “Samen voor Nederland“,  Verzamelen om 12:00h, vertrek om 13:00h, einde om 16:00h.

6 december 2021: verjaardag van Sint Nicolaas. Vanwege de beperkingen van het uitgaansleven voor Sinten, Hulpsinten en Zwarte Pieten wordt pakjesavond naar een onbepaald tijdstip verschoven. Politiek links is zeer verheugd over deze ontwikkeling want liefhebbers van Zwarte Piet gunnen niet elk kind een kinderfeestaldus Lodewijk Asscher.

8 december 2021, 19:00 – 22:00uur: De geplande Borrel van de LP Flevoland in Café le Baron, Almere is AFGEZEGD vanwege de 3G maatregel.

12 december 2021: 14:00 – 18:00uur. LP borrel in Twente. Ditmaal niet in Zwolle, de plaats wordt nog tijdig bekendgemaakt, kijk van tevoren even voor nieuws op de agenda.

19 december 2021: rondleiding door de Meanderhof in Zwolle, Een buurt die door bewoners zelf beheerd en onderhouden wordt. Na afloop van de rondleiding meeting van deelnemers aan de Agorisme-werkgroep. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de redactie.

5 februari 2022: Algemene Ledenvergadering van de Libertaire Partij

Libertarische beginselen

Libertarian International is begonnen met de publicatie van een reeks video’s over libertarische beginselen. Deze zijn te volgen op de website van de Vrijspreker onder de titel “Libertarische Antwoorden”. Voor mensen voor wie het libertarisch gedachtengoed nog relatief nieuw is is dit een goede inleiding. 
Episode 1: The solution to poverty
Episode 2: How do licensing laws stop wealth creation?
 

Zakelijk netwerk Keuzevrijbijmij

Keuzevrijbijmij: “Hét platform voor alle aanbieders waar iedereen altijd welkom is“. Het internet-platform met hoog libertarisch gehalte is de plek waar ondernemers hun produkten en diensten kunnen aanbieden aan mensen, die niet meegaan in het overheidsbeleid van (verplicht) prikken of testen. Het bevat nu zo’n 5’400 aanbieders in verschillende categoriën. Dit initiatief gaat veel verder dan het Corona-vraagstuk. “Deze tijd biedt ook enorme kansen om afscheid te nemen van zaken die ons niet meer dienen en er wat beters voor in de plaats te laten komen. Het vormen van nieuwe, zakelijke netwerken is een belangrijke ontwikkeling om deze veranderingen te stimuleren.”  

Libertaire bronnen:

De LP beveelt de volgende organisaties aan:

Libertarisch Centrum (de Vrijspreker)
Elke dag verschijnen er nieuwe artikelen op Vrijspreker die je kunt becommentariëren en bediscussiëren. Vrijspreker laat practisch ongecensureerd een breed spectrum van libertarische stemmen aan het woord, ook uit randgebieden. Door de commentaarfunctie kun je jezelf een beeld vormen van de verscheidenheid aan meningen en kun je zelf je oordeelsvermogen trainen. Nieuw op Vrijspreker:

En nog veel meer …

Nederlands Instituut voor Praxeologie
Praxeologie is de wetenschapsopvatting van de Oostenrijkse School binnen de economische wetenschappen. Bijdragen aan de website beogen het creëren van een leefomgeving die is gestoeld op menselijk handelen en creativiteit, die innovatie en ondernemerschap stimuleert. Het instituut is sterk verbonden met het objectivisme en werkt samen met het Ayn Rand Instituut.

The Friendly Society
Thefriendlysociety.nl is de website, gemodereerd door Libertariër en journalist Karel Beckman, bekend van zijn boeken “de democratie voorbij” (samen met Frank Karsten), “De staat voorbij” en zijn nieuwste boek “Freedom of government – the new human right“. Op de site vind je verder een reeks van artikelen die fundamentele waarden van een vrije samenleving behandelen.

Mises Instituut Nederland
Het Ludwig von Mises-Instituut is de Nederlandse afdeling van een globaal samenwerkingsverband dat het werk van Ludwig von Mises en zijn opvolgers uitdraagt. Mises’ werk bestaat ruwweg uit twee onderdelen. Ten eerste heeft hij verduidelijkt wat economische wetenschap is. Ten tweede heeft hij nieuwe inzichten over de inhoud van economische wetenschap beschreven; vooral over geld, conjunctuur en de gevolgen van socialisme/overheidsingrijpen. De ethische stroming die het meest gebruik maakt van bovengenoemde economische theorie is het libertarisme.
Het Mises-instituut organiseert verschillende cursussen economie, lezingen en vertalingen van libertarische werken. 

Stichting Meervrijheid
MeerVrijheid is in 2001 opgericht door Frank Karsten. Karsten is tevens co-auteur van het boek De Democratie Voorbij, dat inmiddels in 20 talen beschikbaar is. In 2013 richtte hij samen met Jeroen de Witte het Mises Instituut Nederland op. De stichting MeerVrijheid heeft als doel het vergroten van de individuele en economische vrijheid in Nederland en Vlaanderen en is van mening dat belastingen en wetten sterk moeten worden verminderd.
 

Documentaires:

Tegenwind,  Serie van 6 interviews met Nederlandse en Vlaamse experts die zich in het Coronadebat kritisch hebben opgesteld tegenover hun regeringen. De zevende aflevering is een ronde-tafelgesprek met alle zes deelnemers. De interviews zijn gehouden tegen de magnifieke achtergrond van Andalusië in Zuiid-Spanje. De ontspannen sfeer geeft ruimte aan filosofische bespiegelingen. Een prachtige serie, een genot om te bekijken op blckbx.tv. En natuurlijk niet op de mainstream media omdat je geen paarlen voor de zwijnen werpt.

Podcasts:

https://vforvalentine.com/

V for Valentine:
Ongelooflijk, alweer de 35e uitzending! Aan ideeën en produktiviteit niet te overtroeven, steeds meer kijkers en een generator van nieuwe leden van de Libertaire Partij. Hieronder de meest recente afleveringen:

Yernaz online Podcast

Vrijheidsdomein Podcast

Vrijheidradio Podcast