Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2018 bestond de LP 25 jaar. We hebben stilgestaan bij onze oprichting, de afgelopen 25 jaar, maar vooral vooruit gekeken naar de komende jaren.

We hebben met het bestuur besloten geen aandacht te geven aan de Provinciale en Europese verkiezingen van dit jaar, maar nu al te beginnen met de voorbereidingen voor de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in (uiterlijk) 2021. Dit geeft ons tijd en ruimte om fondsen en vrijwilligers te werven.

Een belangrijke pilaar in de campagne zijn actieve leden en sympathisanten die helpen de naamsbekendheid van de LP en onze standpunten te vergroten. We willen een team van influencers opbouwen die willen helpen een beter en vrijer Nederland te realiseren. Mensen die hun eigen (online) bekendheid willen vergroten en dit willen inzetten voor de LP en wellicht hun eigen kandidaatschap in 2021. We zullen hier verschillende trainingen en bijeenkomsten voor organiseren. Als we 100 mensen actief kunnen krijgen met elk 1000 fans dan helpt dat gigantisch.

Meer dan standpunten alleen

De LP moet de komende tijd een menselijk gezicht krijgen. We zijn meer dan onze standpunten en hebben een rijke verzameling aan leden, vrijwilligers en sympathisanten. We zullen hen de komende tijd meer een podium geven en zo meer mensen overtuigen en de verzameling mensen die we hebben te vergroten.

We willen de nieuwe pragmatische politiek-strategische koers nu goed doorzetten om kans te hebben op zetels in 2021. Het bestuur is ervan overtuigd dat dit kan. Hoe mooi de filosofische strategie ook was de afgelopen jaren. We moeten ons afvragen wat dit heeft opgeleverd. We hopen met de nieuwe koers het verschil te kunnen gaan maken. Wil jij hierbij helpen? Mail dan naar [email protected]

However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.

Winston Churchill