Het eerste halfjaar zit er op en dat is traditioneel het moment voor de komkommerupdate!

Om met het goede nieuws te beginnen, een oude bekende is teruggekeerd op de website. De agenda! In de komende tijd zal hij goed gevuld worden want we zitten niet stil in de zomer. Neem nu het eerstvolgende event, een heuse barbecue in Rijswijk, die wil je toch niet missen?!
Vier de zomer en kom 14 juli naar Rijswijk! Meld je nu aan via EventBrite.

Verder op de agenda

In augustus bestormt de LP het land, een borrel in Amersfoort, een stand op de studenteninformatiemarkt in Groningen en Utrecht. Voor meer informatie en data zie de agenda.

Voorts staan we natuurlijk stil bij 20 oktober 2018, op deze gedenkwaardige dag bestaat onze vereniging namelijk 25 jaar. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan! Heb je leuke ideeën voor de 20e oktober, laat van je horen en mail.

Financieel verslag tweede kwartaal 2018

De highlights op financieel vlak zijn de overgang van de ING naar BunQ! De leden zullen hier weinig van merken is de belofte. Verder is het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste weinig reden tot financiële zorg. Het balanstotaal is om en nabij hetzelfde gebleven.
In lijn met het huishoudelijk reglement is er op financieel vlak wel voor gekozen om donaties naar het verkiezingsfonds te leiden, het gebrek aan een aparte post voor verkiezingen is hiermee verholpen. Dit is gedaan omdat de verkiezingen voorspelbare evenementen zijn die vroeg of laat gaan plaatsvinden. Dit alles is terug te kijken in de Kwartaalrapportage Q2 – 2018.

Wat u van ons tegoed hield

Onze financiële jaarverslagen, deze zijn gepubliceerd op stemlp.nl/financiele-jaarverslagen/.
En natuurlijk de notulen van 7 oktober 2017 en 12 mei 2018.

Actualisatie ledenbestand 2018

Vrij spoedig na het verschijnen van deze nieuwsbrief begint de LP met het versturen van uittreksels uit onze ledenadministratie naar de leden. Hiermee vragen wij de leden om eventuele manco’s of onvolkomenheden te verbeteren.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Tom Wentzel
Penningmeester #StemLP