Het Najaarscongres van de Libertaire Partij
ED/ Deze editie van Libertair Perspectief verschijnt op een moment waarop Nederland in brand staat. Economisch trekpaard Shell kondigt haar vertrek aan en de “2G-Apartheid” komt. Steeds meer mensen beleven een déjà-vu-moment en ook Maurice de Hond breekt het taboe. Het vertrouwen in de overheid is op een dieptepunt, en men wil ons ook nog ervan overtuigen dat 0,5° verschil in opwarming ons doodvonnis is. Over plausibiliteit wordt niet gesproken. Censuur alom. En de gasprijs … je wordt moe van al het gespin. Er is gas genoeg, maar de Nordstream pipeline is nog steeds niet af en het gasveld bij Schiermonnikoog wordt maar net aangeboord. Het gaat gewoon om geld. Om jóuw geld, om jouw geïnvesteerde levenstijd, waarvan je meer dan de helft moet afstaan aan “de overheid“.
De LP trekt veel nieuwe mensen aan die hongerig zijn naar libertair gedachtengoed, want we willen tenslotte allemaal in vrijheid leven maar we weten niet hoe. Libertair Perspectief draagt ertoe bij dat iedereen libertair bronmateriaal kan vinden. Tegelijk geven we aandacht aan praktisch libertarisme, het agorisme. Het zelfbestemde alternatief voor een muf leven onder het overheidsgeloof.

Op zaterdag 6 november vond het (digitale) Najaarscongres van de Libertaire Partij plaats. Niet gepland maar ook niet geheel onverwacht konden door tijdsgebrek niet alle agendapunten worden afgewerkt, zodat een nieuwe Algemene Ledenvergadering nodig is om dit manco in te halen. Belangrijk, want we zijn niet aan de bestuursverkiezingen toegekomen waardoor dit bestuur er nog wat “voorlopig” bijzit. Ook kon niet over de moties van de Mises Factie gestemd worden, wat natuurlijk gesputter opleverde, maar de techniek liet niet toe het congres te verlengen. Voorlopig werd een extra ALV op 5 februari 2022 aangekondigd. Het bestuur probeert nog een eerdere datum te prikken om het verzuim in te halen.

Een zeer belangrijk punt was de officiële oprichting van de Jonge Libertariërs, en hieronder vind je de introductie van de Jonge Libertariërs.
Verder werden het concept meerjarenplan en de ICT-commissie voorgesteld, de strategie voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 uiteengezet en werd er lang gesproken over de manier waarop de LP in de toekomst de jaarlijkse contributie van haar leden bepaalt. Het werd een typisch libertaire discussie over vrijwilligheid van bijdragen, die de gehele tijdplanning van het congres in de war deed lopen. Welkom bij een beginselpartij, heerlijk!
De virtuele borrel luchtte op en er werd enthousiast over agorisme gepraat als middel om daadwerkelijk iets te doen “nu de wereld om ons heen in brand staat“. 

Paus Franciscus over Armoede en Honger
Paus Franciscus kon het onlangs niet nalaten “de koude logica van de markt” de schuld te geven van de honger in de wereld. De grafieken in het hierna gepubliceerde artikel laten op een indrukwekkende manier zien hoe juist het vrije marktkapitalisme in de afgelopen jaren de extreme armoede in de wereld met 90% heeft laten verdwijnen. In dit verband is het recente initiatief van Elon Musk opmerkelijk om de 6 miljard dollar welke de VN nodig acht om de honger de wereld uit te helpen uit eigen zak te betalen. Onder de voorwaarden echter dat de VN haar plan laat zien en de besteding openbaar zou zijn. De VN stelde daarop voor “het gesprek” te willen aangaan met Musk. Quod erat demonstrandum.

Corona en de “Wereldleiders
Libertair Perspectief voorziet haar lezers van een aantal verwijzingen naar (internationale) bronnen van oppositie tegen het beleid van de diverse overheden. Deze dissidente bronnen komen dit keer uit levensbeschouwelijke hoeken. We plaatsen een oproep aan leden van de Libertaire Partij die met elkaar ervaringen willen uitwisselen over de dominantie van rare ideeën in hun (vroegere) geloofsgemeenschap. Je kunt uit de gesprekken met mede-libertariërs inspiratie halen voor gedecideerde, libertarische antwoorden op collectivistisch gedram.

Jongerenorganisatie “Jonge Libertariërs”.

Een groep van 40 jonge libertariërs heeft al enige tijd activiteiten georganiseerd, maar nu worden we ook echt een politieke jongeren organisatie, gelieerd aan de Libertaire Partij! Deze samenwerking is bevestigd door de ALV op het najaarscongres van de LP. Hier hebben Martijn Noortman (Penningmeester) en Tom Vos (Secretaris) verteld wat de Jonge Libertariërs het afgelopen jaar hebben gedaan en in de toekomst willen doen. Met Roos Schoenmakers (Voorzitter) als initiatiefnemer voor het oprichten van de Jonge Libertariërs, zijn wij dan ook erg benieuwd hoe het eerste jaar van de JL eruit gaat zien.

De Jonge Libertariërs is in het leven geroepen om meer jongeren te bereiken en het libertaire gedachtegoed te verspreiden onder de jongeren. Door als zelfstandige vereniging te werken kunnen wij onze volledige aandacht hierop richten en jongeren de kans geven zich op alle fronten te ontwikkelen tot een ambassadeur van de libertaire beginselen. Verder is het voor jongeren meer uitnodigend om aan te schuiven bij activiteiten waar leeftijdsgenoten aanwezig zullen zijn.

Dit doen wij onder andere met het organiseren van vele leuke activiteiten, zoals borrels, lezingen, en nog veel meer! In de afgelopen weken is er een activiteitencommissie opgezet om nog betere activiteiten te kunnen organiseren en om de groep nog meer bij elkaar te brengen. Deze activiteiten worden georganiseerd door heel Nederland. Dus mocht je nog een spreker of locatie weten, deel het met ons!

Mocht je interesse hebben in de JL, maar nog niet zeker weten of het bij je past, ben je welkom om langs te komen op de borrel van 4 December 2021. Voor meer informatie, neem contact op met het bestuur (zie onderaan). En als je ouder bent dan 30 jaar, ben je ook welkom om kennis te komen maken met de Jonge Libertariërs.

Als je vragen of suggesties hebt voor de Jonge Libertariërs, of je wilt graag meer weten of lid worden, kan je contact opnemen door te mailen naar [email protected] (Secretaris, Tom Vos) of te appen naar +316 5227 6927 (Secretaris, Tom Vos).

Dan zien we jullie hopelijk bij de borrel op 4 December!

Het bestuur van de Jonge Libertariërs

Paus Franciscus geeft het Kapitalisme opnieuw de schuld van honger in de wereld

(ED) Het onderstaand artikel van James Garagnon mocht Libertair Perspectief met toestemming van het MISES INSTITUTE overnemen uit MISES WIRE van 3 november en in het Nederlands vertalen. Het is een reactie op uitingen van Paus Franciscus op Twitter, met name op diens kritiek op de “cold logic of the market”. Voor libertairen is dit een onrechtvaardige aanval op het kapitalisme. De grafieken in dit artikel tonen overtuigend aan hoe juist het kapitalisme in staat is gebleken de extreme armoede op aarde duurzaam te verdrijven. Het socialistisch totalitarisme is de tegenkracht, getuige ook de recente opleving van de wereldwijde armoede als gevolg van lockdowns, afgedwongen door “samenzwerende wereldleiders”.03/11/2021
James Garagnon*
Oorspronkelijk artikel (Engels): 
https://mises.org/wire/pope-francis-blames-capitalism-world-hunger-yet-again

Paus Franciscus’ Tweets (3) van 16 oktober 2021:”The fight against hunger demands we overcome the cold logic of the market, which is greedily focused on mere economic profit and the reduction of food to a commodity, and strengthening the logic of solidarity. 
We must adapt our socio-economic models so they have a human face, because many models have lost it.
Thinking about these situations, in God’s name I want to ask: The big food corporations to stop imposing monopolistic production and distribution structures that inflate prices and end up withholding bread from the hungry
.”
 Vorige maand – op “Wereldvoedseldag” (16 oktober) – schonk paus Franciscus ons opnieuw enkele economische woorden van wijsheid in drie tweets, waarmee hij in feite het vrije ondernemerschap en het kapitalisme de schuld gaf van het voortbestaan van honger in de wereld.
Wat jammer dat Franciscus – die zich beter kan beperken tot de theologie – de basis van vraag en aanbod, of de schadelijke effecten van inflatie veroorzaakt door centrale banken, niet begrijpt. Het herhalen van veelvoorkomende linkse karikaturen van de vrije markt is een steeds terugkerend thema van zijn pontificaat[1]. Voordat Franciscus echter het kapitalisme basht, zou hij toch gemerkt moeten hebben dat de beweging naar vrijere markten, vooral in India en China, resulteerde in een enorme vermindering van de extreme armoede die we in de afgelopen decennia zagen.

In de vroege twintigste eeuw leefte bijna 80% van de wereldbevolking in extreme armoede, tegen 10% vandaag.

at Francis niet bevat, is dat, zoals Henry Hazlitt[2] het uitdrukte, het echte probleem van armoede niet een probleem van ‘verdeling’ is, maar van productie. De armen zijn arm, niet omdat hen iets wordt onthouden, maar omdat, om wat voor reden dan ook, ze niet genoeg produceren. De enige duurzame manier om hen uit de armoede te halen, is door hun verdienvermogen te vergroten, dwz. door ze productiever te maken.

Er zijn twee componenten om armoede te verminderen:

  • Accumulatie van kapitaal, dat wordt bereikt door sparen, beleggen en ondernemen. Dat kan alleen in een omgeving met voldoende respect voor privé-eigendom, contractvrijheid en vrij kapitaalverkeer. Dit zorgde ervoor dat de Industriële Revolutie kon plaatsvinden. Daarvóór was massale extreme armoede de norm voor iedereen door heel de geschiedenis heen.
  • Specialisatie en participatie/integratie via arbeidsdeling.

Wat zouden rijke landen moeten doen om arme landen te helpen rijker te worden? Ze zouden moeten beginnen met het onmiddellijk en eenzijdig opheffen van handelsbelemmeringen zoals invoerrechten, quota en regelgeving die inefficiënte binnenlandse industrieën beschermen tegen buitenlandse concurrentie, en die arme landen ervan weerhouden te profiteren van de voordelen van specialisatie en deelname aan de mondiale arbeidsverdeling (dit zal ook de kosten van levensonderhoud verlagen en de wereldvrede bevorderen). Rijke landen zouden ook alle “ontwikkelingshulp” moeten stoppen, die alleen dient om corrupte, socialistische regeringen aan de macht te houden in de ontvangende arme landen door trawanten en verkwistende uitgavenprogramma’s te financieren.

Conclusie
Ik betwijfel ten zeerste dat paus Franciscus veel weet van economie. Dat is geen misdaad. Maar, om Rothbard te citeren, “het is totaal onverantwoord om een luidruchtige mening te hebben over economische onderwerpen wanneer je zó ignorant blijft.” In feite is het juist het gebrek aan inzicht in economie en in de functie van markten bij het verminderen van armoede onder de technocraten en heersende elites van veel landen, waardoor ze dachten dat ze de economie gewoon meer dan een jaar op slot konden zetten, zonder noemenswaardige gevolgen te verwachten. Helaas is de wereldwijde extreme armoede in 2020 voor het eerst in meer dan twintig jaar weer gestegen: ideeën hebben gevolgen.

James Garagnon is wiskundestudent aan de Universiteit van Oxford.

Oproepen, nieuws en mededelingen


Libertariërs in levensbeschouwelijke organisaties

De Libertaire Partij is op zoek naar libertariërs die actief zijn in levensbeschouwelijke organisaties, zoals kerken en moskeeën. Word je als libertair geaccepteerd in zo’n gemeenschap, of vindt men daar libertair synoniem met asociaal en egoïstisch? Krijg je mogelijk van religieuze leiders allerhande opinies over klimaat en “rechtvaardigheid” in de maag gesplitst die haaks staan op jouw politieke opvattingen? Wil je hierover van gedachten wisselen met andere libertariërs? Laat het ons weten!  

Dissidente geluiden over Corona vanuit religieuze en levensbeschouwelijke hoek

Voorstanders van het regeringsbeleid omtrent de Coronapandemie en de Great Reset zullen dissidente stemmen al gauw af willen doen als samenzwerings-theorieën. Als je ze wilt vinden – er wordt heel wat weggecensureerd -. hoor je heel wat fundamentele kritiek vanuit verschillende levensbeschouwelijke kanten. De LP is voor een open meningsvorming en ondersteunt het grondrecht op vrije meningsuiting en vrije pers. 

  1. Carlo Maria Kardinaal Viganohttps://www.bitchute.com/video/W9k9RD5K84NR/ – Nota Bene: op Youtube zul je deze video niet vinden
  2. Dominee P.J. Visserhttps://www.youtube.com/watch?v=se7Pf_NFBF0&ab_channel=CoenLievaart
  3. Rabbijn Tamarah Benimahttps://tpo.nl/2021/10/29/tamarah-benima-ook-in-nazi-duitsland-werden-joden-als-gevaar-voor-volksgezondheid-gezien/
  4. En tenslotte: De nieuwste publicatie van libertair rechtsfilosoof Prof. Dr. Frank van Dun. Free download: Corona in context, het WWTT-tijdperk: Waanzin, Willekeur, Terreur en Tirannie.

Libertarische communities / libertarisch dorp in Zuid-Europa – Nieuws

Agorisme vormgeven. De groep libertairen die zich interesseert om met elkaar een libertarische nederzetting op een aangename plaats in Zuid-Europa op te zetten is nu tot rond de 50 mensen aangegroeid. Ze bestaat in grote meerderheid uit Nederlanders en Belgen. Je kunt meer lezen op de website van het initiatief en op Vrijspreker.
Heb je de wens om hieraan meet te doen, dan meld je alsjeblieft bij de redactie.

Bitcoin Citadel in Het Gooi

Bitcoin als verzekering voor een onzekere toekomst.
Wij zullen het concept Bitcoin Citadel of ‘meshtadel’ onderzoeken:
Hoe investeer je in Bitcoin voor de lange termijn.
Hoe maak je je levenssituatie veilig voor je dierbaren en ook solidair met je omgeving en netwerk.
Welke stappen kun je ondernemen om je digitale aanwezigheid autonoom en privé te maken.
Ook een “Oostenrijkse” (libertaire) economische blik op Bitcoin, het belang van cryptographie en Blockchain voor de nabije toekomst, hoe Bitcoin een monetaire revolutie op gang zet, en meer.
Eerste half uur van de meetup korte presentatie over één van deze onderwerpen voor beginnelingen, anderen mogen ook later komen.

Petitie

Petitie “Verhoor het RIVM en alle betrokkenen onder ede” Handtekeningen voor deze petitie kunnen tot 20.3.2022 worden gezet. De petitie stelt:

  • Het RIVM heeft gemorreld aan gegevens rondom coronaverspreiding in relatie tot ventilatie
  • onafhankelijk onderzoeker Maurice de Hond eist dat de Tweede Kamer actie onderneemt.
  • Betrokkenen moeten onder ede gehoord worden in de Tweede Kamer, vindt hij. Ook moet beslag worden gelegd op hun e-mails.

Agenda

28 november 2021: (Zwitserland) 2e Volksstemming over de Covid-19 spoedwetgeving

4 december 2021: Borrel van de Jonge Libertariërs. Informatie: [email protected].

8 december 2021, 19:00 – 22:00uur, borrel LP Flevoland, Café le Baron, Almere

12 december 2021: 14:00 – 18:00uur. LP borrel in Twente. Ditmaal niet in Zwolle, de plaats wordt nog tijdig bekendgemaakt. 

19 december 2021: rondleiding door de Meanderhof in Zwolle, Een buurt die door bewoners zelf beheerd en onderhouden wordt. Na afloop van de rondleiding meeting van deelnemers aan de Agorisme-werkgroep. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de redactie.

5 februari 2022: Algemene Ledenvergadering van de Libertaire Partij

Libertarische beginselen

Libertarian International is begonnen met de publicatie van een reeks video’s over libertarische beginselen. Deze zijn te volgen op de website van de Vrijspreker onder de titel “Libertarische Antwoorden”. Voor mensen voor wie het libertarisch gedachtengoed nog relatief nieuw is is dit een goede inleiding. 
Episode 1: The solution to poverty
Episode 2: How do licensing laws stop wealth creation?
 

Zakelijk netwerk

Keuzevrijbijmij: “Hét platform voor alle aanbieders waar iedereen altijd welkom is“. Het internet-platform is de plek waar ondernemers hun produkten en diensten kunnen aanbieden aan mensen, die niet meegaan in het overheidsbeleid van (verplicht) prikken of testen. Het is sinds kort geheel operationeel en bevat reeds 5’000 aanbieders in verschillende categoriën. Dit initiatief gaat veel verder dan het Corona-vraagstuk. Zie hier het interview met initiatiefnemer Olaf Weller op BLCKBX TV. “Deze tijd biedt ook enorme kansen om afscheid te nemen van zaken die ons niet meer dienen en er wat beters voor in de plaats te laten komen. Het vormen van nieuwe, zakelijke netwerken is een belangrijke ontwikkeling om deze veranderingen te stimuleren.”  

Libertaire bronnen:

De LP beveelt de volgende organisaties aan:

Libertarisch Centrum (de Vrijspreker)
Nederlands Instituut voor Praxeologie
The Friendly Society
Mises Instituut Nederland
Stichting Meervrijheid
 

Documentaires:

Headwind 21, Première op 23 september 2021, documentaire van Marijn Poels over de moderne windmolenindustrie.

World War C, première 20.8.2021. Producent Jean-Jacques van Bemmel (Docsfair) en regisseuse Belgin Inal. Documentaire over de economische context van de overheidsmaatregelen tegen de COVID-pandemie.
Het goede Doel heiligt de middelen – Marijn Poels – première 15.04.2021
Documentairemaker Marijn Poels gaat op zoek naar de verwevenheid tussen goede doelen, media en overheid. Landbouw, klimaat en energie zijn thema’s die op de politieke agenda zijn komen te staan.

The uncertainty has settled – Marijn Poels – première 28.05.2020
Poels produceerde drie jaar geleden zijn klimaatfilm The Uncertainty Has Settled waarin hij een verbinding legt tussen veelal Duitse boeren en het groene energiebeleid waarin steeds meer boeren energieleveranciers worden. Hij bezoekt hiervoor diverse klimaat sceptici en wetenschappers. De documentaire stuitte landelijk op veel controverse en discussie maar werd nooit uitgezonden door de NPO.

Paradogma – Marijn Poels – première 11.06.2020
Paradogma thematiseert de polarisering in onze westerse maatschappij en de demonisering van het andere geluid. Poels gaat op zoek naar antwoorden achter dit fenomeen dat het debat lijkt te verstikken en het volk te verdelen in links, rechts, goed of slecht.

Return to Eden – Marijn Poels – première 17.09.2020
In RETURN TO EDEN bezoekt de onafhankelijke filmer wereldwijd inspirerende mensen die zich aanpassen aan het veranderende klimaat i.p.v. reguleren. Hij legt hierin tevens de flinterdunne lijn tussen zorg, controleren en manipuleren bloot.