Deze editie verschijnt op een moment waarop Nederland in brand staat. Economisch trekpaard Shell kondigt haar vertrek aan en de “2G-Apartheid” komt. Steeds meer mensen beleven een déjà-vu-moment en ook Maurice de Hond breekt het taboe. Het vertrouwen in de overheid is op een dieptepunt, en men wil ons ook nog ervan overtuigen dat 0,5° verschil in opwarming ons doodvonnis is. Over plausibiliteit wordt niet gesproken. Censuur alom.

En de gasprijs … je wordt moe van al het gespin. Er is gas genoeg, maar de Nordstream pipeline is nog steeds niet af en het gasveld bij Schiermonnikoog wordt maar net aangeboord. Het gaat gewoon om geld. Om jóuw geld, om jouw geïnvesteerde levenstijd, waarvan je meer dan de helft moet afstaan aan “de overheid“.
De LP trekt veel nieuwe mensen aan die hongerig zijn naar libertair gedachtengoed, want we willen tenslotte allemaal in vrijheid leven maar we weten niet hoe. Libertair Perspectief draagt ertoe bij dat iedereen libertair bronmateriaal kan vinden. Tegelijk geven we aandacht aan praktisch libertarisme, het agorisme. Het zelfbestemde alternatief voor een muf leven onder het overheidsgeloof.

Op zaterdag 6 november vond het (digitale) Najaarscongres van de Libertaire Partij plaats. Niet gepland maar ook niet geheel onverwacht konden door tijdsgebrek niet alle agendapunten worden afgewerkt, zodat een nieuwe Algemene Ledenvergadering nodig is om dit manco in te halen. Belangrijk, want we zijn niet aan de bestuursverkiezingen toegekomen waardoor dit bestuur er nog wat “voorlopig” bijzit. Ook kon niet over de moties van de Mises Factie gestemd worden, wat natuurlijk gesputter opleverde, maar de techniek liet niet toe het congres te verlengen. Voorlopig werd een extra ALV op 5 februari 2022 aangekondigd. Het bestuur probeert nog een eerdere datum te prikken om het verzuim in te halen.

Een zeer belangrijk punt was de officiële oprichting van de Jonge Libertariërs, en hieronder vind je de introductie van de Jonge Libertariërs.
Verder werden het concept meerjarenplan en de ICT-commissie voorgesteld, de strategie voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 uiteengezet en werd er lang gesproken over de manier waarop de LP in de toekomst de jaarlijkse contributie van haar leden bepaalt. Het werd een typisch libertaire discussie over vrijwilligheid van bijdragen, die de gehele tijdplanning van het congres in de war deed lopen. Welkom bij een beginselpartij, heerlijk!
De virtuele borrel luchtte op en er werd enthousiast over agorisme gepraat als middel om daadwerkelijk iets te doen “nu de wereld om ons heen in brand staat“. 

Paus Franciscus over Armoede en Honger
Paus Franciscus kon het onlangs niet nalaten “de koude logica van de markt” de schuld te geven van de honger in de wereld. De grafieken in het hierna gepubliceerde artikel laten op een indrukwekkende manier zien hoe juist het vrije marktkapitalisme in de afgelopen jaren de extreme armoede in de wereld met 90% heeft laten verdwijnen. In dit verband is het recente initiatief van Elon Musk opmerkelijk om de 6 miljard dollar welke de VN nodig acht om de honger de wereld uit te helpen uit eigen zak te betalen. Onder de voorwaarden echter dat de VN haar plan laat zien en de besteding openbaar zou zijn. De VN stelde daarop voor “het gesprek” te willen aangaan met Musk. Quod erat demonstrandum.

Corona en de “Wereldleiders
Libertair Perspectief voorziet haar lezers van een aantal verwijzingen naar (internationale) bronnen van oppositie tegen het beleid van de diverse overheden. Deze dissidente bronnen komen dit keer uit levensbeschouwelijke hoeken. We plaatsen een oproep aan leden van de Libertaire Partij die met elkaar ervaringen willen uitwisselen over de dominantie van rare ideeën in hun (vroegere) geloofsgemeenschap. Je kunt uit de gesprekken met mede-libertariërs inspiratie halen voor gedecideerde, libertarische antwoorden op collectivistisch gedram.

Dissidente geluiden over Corona vanuit religieuze en levensbeschouwelijke hoek

Voorstanders van het regeringsbeleid omtrent de Coronapandemie en de Great Reset zullen dissidente stemmen al gauw af willen doen als samenzwerings-theorieën. Als je ze wilt vinden – er wordt heel wat weggecensureerd -. hoor je heel wat fundamentele kritiek vanuit verschillende levensbeschouwelijke kanten. De LP is voor een open meningsvorming en ondersteunt het grondrecht op vrije meningsuiting en vrije pers. 

  1. Carlo Maria Kardinaal Viganohttps://www.bitchute.com/video/W9k9RD5K84NR/ – Nota Bene: op Youtube zul je deze video niet vinden
  2. Dominee P.J. Visserhttps://www.youtube.com/watch?v=se7Pf_NFBF0&ab_channel=CoenLievaart
  3. Rabbijn Tamarah Benimahttps://tpo.nl/2021/10/29/tamarah-benima-ook-in-nazi-duitsland-werden-joden-als-gevaar-voor-volksgezondheid-gezien/
  4. En tenslotte: De nieuwste publicatie van libertair rechtsfilosoof Prof. Dr. Frank van Dun. Free download: Corona in context, het WWTT-tijdperk: Waanzin, Willekeur, Terreur en Tirannie.

Libertarische communities / libertarisch dorp in Zuid-Europa – Nieuws

Agorisme vormgeven. De groep libertairen die zich interesseert om met elkaar een libertarische nederzetting op een aangename plaats in Zuid-Europa op te zetten is nu tot rond de 50 mensen aangegroeid. Ze bestaat in grote meerderheid uit Nederlanders en Belgen. Je kunt meer lezen op de website van het initiatief en op Vrijspreker.
Heb je de wens om hieraan meet te doen, dan meld je alsjeblieft bij de redactie.

Bitcoin Citadel in Het Gooi

Bitcoin als verzekering voor een onzekere toekomst.
Wij zullen het concept Bitcoin Citadel of ‘meshtadel’ onderzoeken:
Hoe investeer je in Bitcoin voor de lange termijn.
Hoe maak je je levenssituatie veilig voor je dierbaren en ook solidair met je omgeving en netwerk.
Welke stappen kun je ondernemen om je digitale aanwezigheid autonoom en privé te maken.
Ook een “Oostenrijkse” (libertaire) economische blik op Bitcoin, het belang van cryptographie en Blockchain voor de nabije toekomst, hoe Bitcoin een monetaire revolutie op gang zet, en meer.
Eerste half uur van de meetup korte presentatie over één van deze onderwerpen voor beginnelingen, anderen mogen ook later komen.

Petitie

Petitie “Verhoor het RIVM en alle betrokkenen onder ede” Handtekeningen voor deze petitie kunnen tot 20.3.2022 worden gezet. De petitie stelt:

  • Het RIVM heeft gemorreld aan gegevens rondom coronaverspreiding in relatie tot ventilatie
  • onafhankelijk onderzoeker Maurice de Hond eist dat de Tweede Kamer actie onderneemt.
  • Betrokkenen moeten onder ede gehoord worden in de Tweede Kamer, vindt hij. Ook moet beslag worden gelegd op hun e-mails.

Zakelijk netwerk

Keuzevrijbijmij: “Hét platform voor alle aanbieders waar iedereen altijd welkom is“. Het internet-platform is de plek waar ondernemers hun produkten en diensten kunnen aanbieden aan mensen, die niet meegaan in het overheidsbeleid van (verplicht) prikken of testen. Het is sinds kort geheel operationeel en bevat reeds 5’000 aanbieders in verschillende categoriën. Dit initiatief gaat veel verder dan het Corona-vraagstuk. Zie hier het interview met initiatiefnemer Olaf Weller op BLCKBX TV. “Deze tijd biedt ook enorme kansen om afscheid te nemen van zaken die ons niet meer dienen en er wat beters voor in de plaats te laten komen. Het vormen van nieuwe, zakelijke netwerken is een belangrijke ontwikkeling om deze veranderingen te stimuleren.”  

Documentaires:

Headwind 21, Première op 23 september 2021, documentaire van Marijn Poels over de moderne windmolenindustrie.

World War C, première 20.8.2021. Producent Jean-Jacques van Bemmel (Docsfair) en regisseuse Belgin Inal. Documentaire over de economische context van de overheidsmaatregelen tegen de COVID-pandemie.

Het goede Doel heiligt de middelen – Marijn Poels – première 15.04.2021
Documentairemaker Marijn Poels gaat op zoek naar de verwevenheid tussen goede doelen, media en overheid. Landbouw, klimaat en energie zijn thema’s die op de politieke agenda zijn komen te staan.

The uncertainty has settled – Marijn Poels – première 28.05.2020
Poels produceerde drie jaar geleden zijn klimaatfilm The Uncertainty Has Settled waarin hij een verbinding legt tussen veelal Duitse boeren en het groene energiebeleid waarin steeds meer boeren energieleveranciers worden. Hij bezoekt hiervoor diverse klimaat sceptici en wetenschappers. De documentaire stuitte landelijk op veel controverse en discussie maar werd nooit uitgezonden door de NPO.

Paradogma – Marijn Poels – première 11.06.2020
Paradogma thematiseert de polarisering in onze westerse maatschappij en de demonisering van het andere geluid. Poels gaat op zoek naar antwoorden achter dit fenomeen dat het debat lijkt te verstikken en het volk te verdelen in links, rechts, goed of slecht.

Return to Eden – Marijn Poels – première 17.09.2020
In RETURN TO EDEN bezoekt de onafhankelijke filmer wereldwijd inspirerende mensen die zich aanpassen aan het veranderende klimaat i.p.v. reguleren. Hij legt hierin tevens de flinterdunne lijn tussen zorg, controleren en manipuleren bloot.