Foto Mediamodifier – Pixabay

Bron van: https://www.privacynieuws.nl/binnenlands-nieuws.html en Trouw (betaalmuur)

Door een nieuwe Europese richtlijn moeten honderden digitale platformen en marktplaatsen informatie over hun verkopers verzamelen en uitwisselen met de lokale belastingdienst. Dit om belastingontduiking tegen te gaan. De richtlijn, die de DAC7 wordt genoemd, geldt in de hele ­Europese Unie en wordt per land geïntegreerd in nationale wetgeving. Zo ook in Nederland. Het gaat om digitale platformen en marktplaatsen die in Europa actief zijn en waar gebruikers inkomsten genereren.
Onder die gebruikers zijn ook veel consumenten. Denk bijvoorbeeld aan mensen die hun huis verhuren, of hun auto, of die via internetplatforms hun diensten aanbieden of bijvoorbeeld tweedehandskleding verkopen. Wie 2000 euro per jaar omzet, krijgt te maken met deze rapportage.

Dit melden de media en lijkt erop dat koper met hun BSN geregistreerd worden want dat is Nederland óók het nummer waaronder de belasting dienst haar burgers kent.

Onduidelijk is waarom het verzamelen van deze gegevens überhaupt nodig zijn . 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de bescherming van het BSN blijkbaar opgegeven, want die heeft geen noemenswaardige inhoudelijke reactie gegeven op het wetsvoorstel. De wetgeving is zonder opvallende discussie door de Kamer aangenomen en zal per 1 januari 2023 in werking horen te treden.
 

Commentaar van Libertair Perspectief
In Zwitserland, niet lid van de EU en ietsje libertarischer, is men niet blij met de nieuwe wetten van de EU, immers is Zwitserland via “Amtshilfe” verplicht om aan de dwang mee te doen wanneer de internethandel burgers en ondernemingen betreft die in de EU hun residentie hebben.
In het Libertarisme is er absoluut geen plaats voor een alleswetende en alles-afromende belasting”dienst”. Zoveel mogelijk taken die nu bij de overheid liggen zullen door vrij te vormen verenigingen, stichtingen en bedrijven worden uitgevoerd, waarbij je kiezen kunt hoeveel je voor hun diensten wilt betalen – of ook helemaal niet. Voor de rest van de dienstverlening van de overheid, zo die er al zou zijn (bescherming van lijf en goed) zal iedereen die beschermd wil worden een vrijwillige bijdrage leveren. In de vorm van geld of in natura (milities).

Je hebt de keuze tussen één politiek mechanisme.

Het grote gevaar van democratie is, dat het veronderstelt dat je met de afgifte van je stem instemt met het politieke mechanisme dat wetten maakt die jouw leven bepalen. De consequenties daarvan zien we in dit soort wetten, en die zijn verbijsterend. Je hebt in Nederland en in de EU de keuze tussen maar één mechanisme … Dat mechanisme voert naar kleptocratie: de dieven zijn – in het volle daglicht – aan de macht. Ze stelen van iedereen, en opdat er geen onrust in de kudde ontstaat, verzekeren ze dat ze dat “zo eerlijk mogelijk” doen.
We zien een toenemend wantrouwen tegenover hen aan wie onze belangen zijn gedelegeerd. Hun corruptie is een splijtzwam in de samenleving. De meest vreedzame manier om de rattenplaag te stoppen is om minder, minder, minder te delegeren en de wetten die ons leven bepalen zelf te kiezen in de vorm van je eigen moreel kompas.