De Europese AI-wet (1): ‘nationale veiligheid’ zorgt voor maas in de wet

Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF) hekelt de AI-verordening die door het Europees Parlement is aangenomen. Het gaat onder andere om de uitzonderingen die in het kader van ‘nationale veiligheid’ gemaakt kunnen worden, terwijl niet duidelijk is wat hieronder valt. Dit zorgt voor een enorme maas in de wet, aldus Nadia Benaissa, beleidsadviseur van Bits of Freedom.

Lees verder op:

Bits of Freedom: ‘nationale veiligheid’ zorgt voor maas in Europese AI-wet – Security.NL 

De Europese AI-wet (2): Burgerrechtenbeweging vreest live gezichtsherkenning 

De Europese burgerrechtenbeweging EDRi vreest live gezichtsherkenning in openbare ruimtes als gevolg van de Europese AI-wet waar onlangs het Europees Parlement mee instemde. Zo staat in de wet dat biometrische identificatie in de publieke ruimte niet is toegestaan, maar gelden hier allerlei uitzonderingen voor …

Ook de Belgische privacyexpert Matthias Dobbelaere-Welvaert is buitengewoon kritisch: “Op den duur heb je nergens nog privacy en zit je biometrie in duizend en één databanken. Het is al eng genoeg dat de overheid met het Rijksregister eigenlijk al over een biometrische databank beschikt. Als we nu ook nog eens gaan toelaten dat elk privébedrijf, voetbalclub, supermarkt, milieuvereniging, boerenorganisatie en gemeente een eigen biometrische databank heeft… 

Lees verder op:

Privacyexpert: gezichtsherkenning betekent einde van privacy – Security.NL 

En Burgerrechtenbeweging vreest live gezichtsherkenning door Europese AI-wet – Security.NL

Chatcensuur: schimmig politiek spel over uiterst controversiële maatregel!

Een groep van meer dan 250 onderzoekers en wetenschappers hebben in een open brief opnieuw alarm geslagen over plannen van Brussel om alle chatberichten van Europese burgers te controleren. Begin 2022 kwam de Europese Commissie met een voorstel om alle chatberichten en ander verkeer van burgers te inspecteren (‘client-side scanning’). Aanpassingen n.a.v. eerdere kritiek zijn slechts van cosmetische aard, zo stelt Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent privacy en technologie aan de Radboud Universiteit. 

De voorgestelde detectietool is volgens de universitair hoofddocent een compleet nieuw opsporingsmiddel. Hij vergelijkt het met het plaatsen van een camera in elk huis die een melding aan de politie doet als deze huiselijk geweld detecteert. “Omdat we de bestrijding van huiselijk geweld (terecht) zeer belangrijk vinden. Ondanks dat we dat wel degelijk vinden, voert zo’n maatregel overduidelijk te ver. Onze telefoon verdient daarom een vergelijkbare mate van bescherming.”

Een ander groot probleem met de detectietool is dat die eenvoudig ook andere, door de autoriteiten als ongewenst aangemerkte content, kan detecteren. “De kinderpornoverklikker zet dus een eerste stap op een glijdende schaal van meer directe, alomtegenwoordige, controle en disciplinering”, waarschuwt Hoepman. Hij besluit zijn pleidooi door te stellen dat een dergelijke detectietool slechts symptoombestrijding is. “Laat de overheid zich meer richten op het voorkomen van kindermisbruik.”

Verder heeft de Europese Ombudsman de Europese Commissie beticht van wanbestuur en opgeroepen om documenten over het willen controleren van alle chatberichten van Europese burgers openbaar te maken. Brussel weigert dit te doen, terwijl daar volgens de Ombudsman geen goede reden voor is. De Ombudsman komt tot de conclusie dat de Europese Commissie onterecht de documenten geheimhoudt en dat het niet willen openbaren als wanbestuur te bestempelen valt. De Ombudsman roept Brussel op om de documenten alsnog openbaar te maken. Lees verder op:

Hoogleraar: chatcontrole leidt tot enorme hoeveelheid valspositieve resultaten – Security.NL

en Wetenschappers slaan opnieuw alarm over Brussels plan voor chatcontrole – Security.NL

en Ombudsman roept Brussel op documenten chatcontrole openbaar te maken – Security.NL

en EU-Raad onder vuur wegens controversiële en privacyschendende anti-kinderpornowet | de Volkskrant

Politie: encryptie schaadt veiligheid; privacy moet maar opgeofferd worden

Na Europol en de Britse politie laat ook de Nederlandse politie weten zich zorgen over de uitrol van encryptie te maken. Enkele weken geleden kwamen Europese politiechefs met een oproep aan overheden en techbedrijven om maatregelen te nemen tegen de uitrol van end-to-end encryptie. De chefs stellen dat encryptie politieonderzoeken hindert en er technische oplossingen bestaan waardoor autoriteiten toch toegang kunnen krijgen. “Ze vereisen gewoon flexibiliteit van de industrie alsmede overheden.” Lees verder op: 

(Paywall) Politie slaat alarm om encryptie: steeds groter deel misdaad buiten gezichtsveld | Binnenland | Telegraaf.nl

en Politie bezorgd over encryptie: debat rond privacy volledig gepolariseerd – Security.NL 

En Britse politie: brede uitrol end-to-end encyptie brengt gebruikers in gevaar – Security.NL

En Kamer wil opheldering over oproep politiechefs om encryptie te verzwakken – Security.NL

Witwaspraktijken (1)

Het Europees Parlement heeft een pakket wetten aangenomen dat beoogt om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme aan te pakken. De nieuwe wetten zorgen ervoor dat mensen met een legitiem belang, waaronder journalisten, mediaprofessionals, maatschappelijke organisaties, bevoegde autoriteiten en toezichthoudende instanties, onmiddellijke, ongefilterde, directe en vrije toegang krijgen tot informatie over uiteindelijke begunstigden. Deze informatie wordt bijgehouden in nationale registers en is op EU-niveau met elkaar verbonden. Naast actuele informatie zullen de registers ook gegevens bevatten die minstens vijf jaar teruggaan. De wetten geven ook financiële inlichtingeneenheden (FIU’s) meer bevoegdheden om gevallen van witwassen en terrorismefinanciering te analyseren, op te sporen en om verdachte transacties op te schorten….

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20240419IPR20586/nieuwe-eu-regels-ter-bestrijding-van-witwaspraktijken

Witwaspraktijken (2): Uw bankrekening als sluiproute naar uw privéleven

Veel goede bedoelingen om witwassen op te sporen hebben inmiddels geleid tot het permanent monitoren van iedereen die een bankrekening heeft. Het opsporen van witwassen lijkt primair een taak van politie en Openbaar Ministerie, maar niets is minder waar. … Lees verder op:

Uw bankrekening: de sluiproute naar uw privéleven (deel 4) – Privacy First

Deventer gaat drone-controles vaker uitvoeren na succesvolle proef: ‘Privacy geen probleem’

Met een drone controles uitvoeren op verbouwingen, nieuwbouw of andere vergunningplichtige zaken werkt prima volgens de gemeente Deventer. De methode zou niet indruisen tegen de privacyregels. ‘Het doel is om gebouwen/objecten te fotograferen en dus juist niet om personen in beeld te krijgen’, zegt de burgemeester. Als dat laatste onverhoopt toch gebeurt, … Lees verder op:

Deventer gaat drone-controles vaker uitvoeren na succesvolle proef: ‘Privacy geen probleem’ (privacynieuws.nl) en op:

Gemeente Deventer gaat dit jaar vaker drone-inspecties uitvoeren – Security.NL en (paywall) op:

https://www.ad.nl/deventer/deventer-gaat-drone-controles-vaker-uitvoeren-na-succesvolle-proef-privacy-geen-probleem~aef39958

Overheid en fabrikanten kijken naar systeem dat auto’s wel of geen toegang geeft

De Nederlandse overheid gaat samenwerken met de Zuid-Koreaanse automerken Kia en Hyundai, waarbij onder andere wordt gekeken of en hoe er in auto’s een systeem kan worden gebouwd waardoor deze zichzelf kunnen aanmelden om toegang te krijgen tot een beperkt toegankelijk gebied. De recent ondertekende intentieverklaring in Zuid-Korea betreft vooral het beschikbaar maken van … Lees verder op:

Overheid en fabrikanten kijken naar systeem dat auto’s toegang tot gebied geeft – Security.NL

AIVD zette bijzondere bevoegdheden veel vaker in vorig jaar

De AIVD heeft vorig jaar veel vaker bijzondere bevoegdheden ingezet dan het jaar daarvoor, zo laat de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) in het recent gepubliceerde jaarverslag weten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het onderscheppen en opslaan van internetverkeer van de kabel, alsmede een uitgebreidere hackbevoegdheid. Vorig jaar beoordeelde de TIB bijna 3400 verzoeken om de inzet van bijzondere bevoegdheden door de AIVD of MIVD, een stijging van bijna zeventien procent ten opzichte van 2022. Van de bijna 3400 verzoeken werden er 148 door de TIB als onrechtmatig beoordeeld … Lees verder op:

AIVD zette bijzondere bevoegdheden veel vaker in vorig jaar – Security.NL