We zijn altijd bezig om de LP een menselijk gezicht te geven. Om dit de bereiken hebben we besloten een aantal leden te interviewen. Dit kan gaan over henzelf, welke rol zij spelen binnen de LP en wat vrijheid voor hen betekent. Vandaag maken we kennis met Tom Wentzel.

Hallo allemaal, ik ben Tom Wentzel, 29 jaar en woonachtig in Flevoland. Bestuurder en lid van de LP, in het dagelijks leven werkzaam in het sociaal domein.

Bij de LP vervul ik de functie waarin ik jaarlijks met ieder lid in contact sta, ik ben de penningmeester. Ik draag zorg voor gezonde partijfinanciën, het bijhouden van de boekhouding en het opstellen van tussentijdse- & jaarverslagen.

Hier blijft het niet bij, met het gehele bestuur zijn we het aanspreekpunt voor leden en de buitenwereld. Zo heb ik de dankbare taak de LP te vertegenwoordigen.

Naast de financiële zaken richt ik mij als commissaris interne zaken ook op de verbetering en soepele werking van de partijorganisatie. Onder andere door het actueel houden van de statuten, huishoudelijk reglement en sinds kort het opbouwen van het ledenportaal.

Recent heb ik de partij met het bestuur in Praag mogen vertegenwoordigen op het congres van de IALP, ook probeer ik waar het kan aanwezig te zijn op events zoals recent op de studenten informatiemarkten tijdens introductieweken in Groningen en Utrecht. Hier hebben we de zichtbaarheid en naamsbekendheid geprobeerd te vergroten en we hebben hier merchandise gelanceerd.

In het kort heb ik hele omzwervingen gemaakt in de politiek, bij de VVD en JOVD voelde ik mij niet thuis en na niet al te lang lid te zijn geweest ontdekte ik (nota bene bij de JOVD) het libertarisme en de LP. Dit is ongeveer de periode 2012/’13.

Vanaf toen is alles erop gericht geweest om mijn kennis te vergroten, het (libertarische) verhaal proberen zo goed mogelijk te verkopen en de LP van buiten en later van binnen te helpen waar, wanneer en waarmee ik kan.

Het praktische libertarische verhaal verkopen hoeft niet moeilijk te zijn, aansluiten bij de mensen en hun emoties is wel erg belangrijk. Mijn plannen voor de toekomst zijn om zo veel mogelijk mensen mee te geven dat een overheid niet de enige vorm van organisatie is.
Ik verbaas me wel over het snelle wijzen naar de overheid en de slachtofferrol waarin velen kruipen en het afnemende initiatief om op te komen voor het eigen leven. Een factor hierin is dat de overheid vele rollen op zich heeft genomen die eerder bij het particuliere initiatief lagen. Maar dit neemt niet weg dat er een right to challenge blijft.

Ik droom van een wereld vol eigenwijze burgers die in hun eigen leefomgeving, in de door hen gewenste schaal en opzet komen tot vrijwillige samenwerkingen. Zodat we gezamenlijk vechten tegen bureaucratie, een grote en te machtige overheid en de door de overheid gegijzelde en berooide ondernemers en markten.
Dit kunnen we doen door te leren van het verleden en allerhande coöperatieve verenigingen op te zetten. Zoals dat nu steeds meer gebeurt op het gebied van energieopwekking, financiële producten zoals brandverzekeringen, inkooporganisaties en wellicht binnenkort ook beveiliging van de eigen woonwijk.
In zo’n situatie (coöperatieve situatie) ben je zowel belanghebbende als eigenaar.

Voor vragen, mail naar [email protected]