Met haar eenzijdige coronabeleid heeft de overheid, nog meer dan anders, de vrijheden van burgers verregaand ingeperkt. Hugo de Jonge laat via een recent interview weten dat hij er met zijn verstand niet bij kan dat er nog mensen zijn die zich niet willen laten vaccineren en tegelijk ook de andere maatregelen niet willen ondersteunen. “Het heeft iets decadents om te denken dat je kunt bedanken voor het enige middel dat ons uit deze crisis helpt, maar tegelijkertijd kunt rekenen op de solidariteit en de bescherming van anderen die zich wel laten vaccineren.” 
Hij speelt hiermee met, wat Harry Browne zou noemen, de “Identity Trap“. Vanuit de altruistische ideologie dat je voor de ander leeft en dat de ander recht heeft om je vrijheden af te nemen. Daarbij ontgaat het De Jonge misschien dat hij zelf een grote rol speelt in het afnemen van vrijheden van anderen. Vanuit een soort tunnelvisie begrijpt hij het nog steeds niet dat mensen zich daartegen zouden kunnen verzetten. Hugo de Jonge is echter een onvolmaakt opgeleid politicus: hij heeft Ayn Rand en Harry Browne vast en zeker niet gelezen, anders zou hij dit soort uitspraken niet doen. Vera Sandström gebruikt in EIgentümlich Frei, het Duitse libertaire lijfblad, dienaangaande het begrip “totalitäre Demokratie“. Vrij vertaald uit het Duits: “Een “bezorgde” staat, die met helikopters mensen van het ijs wegveegt, die verjaardagspartijtjes van kinderen beëindigt, sleeënde families criminaliseert, zich aanmeet om soort en aantal privécontacten te controleren, die mensen op onbuigzame wijze dwingt om maskers te dragen, is totalitair. Die staat dringt in leefsferen van menselijke grondrechten door, waar staatsreglementering niks te zoeken heeft – elke vermeende reden daarvoor is ontoelaatbaar.

Er zijn dus nog steeds stemmen, die het overheidshandelen veroordelen en die zich niet door de altruïstische “Identity Trap” van de regenten laten inpakken. Het inperken van vrijheden is lang niet zo noodzakelijk en vanzelfsprekend als we denken, schrijft libertariër en LP-lid Imre Wessels in een artikel voor EW Podium, dat we hier graag integraal overnemen.
 

Coronabeleid zonder overheid

“De echtgenoot van mijn buurvrouw staat haar niet toe om familie of vrienden te bezoeken. Ze mag alleen op afstand contact houden. Hij wil haar laten geloven dat het voor haar eigen bestwil is. Werken mag ze niet meer. Nu is ze afhankelijk van zijn inkomen. Ze mag alleen op bepaalde tijdstippen naar buiten, tenzij hij beslist dat het écht noodzakelijk is. Is dit een gezonde relatie?

Nee. Maar als we ‘echtgenoot’ vervangen door ‘overheid’, dan vinden we dit gedrag ineens normaal. Zo zijn we geconditioneerd: we zijn woedend over vrijheidsbeperkingen in privérelaties, maar niet als het gaat om onze relatie met de overheid.

Gezond totdat het tegendeel bewezen is

Deze relatie met de overheid kan ook anders. Als de overheid al bestaansrecht heeft, dan is haar enige taak het beschermen van lijf en eigendom. Vanuit een libertair perspectief heeft iedereen het recht om te doen en laten wat hij wil, zolang je een ander niet schaadt.

Libertariërs zijn het erover eens dat je andere mensen niet ziek mag maken. Maar waar de overheid ons allemaal ziet als wandelende infectiehaarden, hebben libertariërs vrijheid als uitgangspunt. Vrijheid beperken omdat mensen mogelijk ziek zijn, is net zo tiranniek als schuldig zijn tot het tegendeel bewezen is.

Mannen plegen zeven maal zoveel geweldsmisdrijven als vrouwen. Maar we gaan niet een avondklok invoeren voor mannen omdat ze mogelijk een geweldsmisdrijf begaan. Vrijheid is het uitgangspunt en het verlengde daarvan is onschuld totdat het tegendeel bewezen is. Quarantaine van zieke mensen kan proportioneel zijn, maar alleen als eerst bewezen is dat iemand ziek is.

Hoe zinvol is een testsamenleving?

Een wetenschappelijk publicatie op JAMA suggereert dat coronagevallen zonder symptomen minder besmettelijk zijn. Bij een coronageval mét symptomen in een huishouden is de kans 16,6 procent dat andere huisgenoten ook besmet raken. Wanneer een coronageval geen symptomen heeft, dan daalt het infectierisico naar 0,7 procent – wat wil zeggen dat het erg onwaarschijnlijk is dat andere huisgenoten ook corona krijgen.

Desondanks mogen mensen best een negatieve coronatest eisen voor toegang tot hun eigendom. Festivals moeten vrij zijn om bezoekers te laten testen of niet. En bezoekers moeten vrij zijn om te bepalen of ze naar een festival willen gaan waar getest wordt. Zulke maatregelen moeten niet vanuit de overheid worden opgelegd, omdat iedereen vrij moet zijn om eigen afwegingen te maken. Vanuit libertair perspectief mag de overheid geen ‘testsamenleving’ opzetten.

One size fits all

De econoom Friedrich Hayek schreef ooit het artikel ‘The Use of Knowledge in Society’, waarin hij aannemelijk maakt dat een vrijemarkteconomie beter werkt dan een centrale planeconomie. De reden is dat centrale planners nooit zoveel kennis kunnen vergaren als een vrijemarkteconomie, waarin kennis lokaal verspreid is en de communicatie verloopt via prijzen. Wanneer de overheid beslissingen voor iedereen maakt, dan krijg je een ineffectief one size fits all- beleid.

We kunnen de inzichten van Hayek vertalen naar het coronabeleid. De overheid heeft als doel om het aantal coronagevallen terug te dringen. Daarbij krijgt de overheid hulp van het OMT, dat bestaat uit experts in infectieziektebestrijding. Hoewel het OMT veel weet over infectieziektes, weet het niets over de economische gevolgen van de coronamaatregelen. Laat staan dat het kan inschatten wat de impact is op individuele gezinnen en bedrijven.

De kosten van coronamaatregelen

Er zijn een miljoen niet-gedetecteerde kankergevallen in Europa, wat hoger is dan het totaal aantal mensen dat overleden is met het coronavirus. Door de coronamaatregelen zijn mensen ongezonder gaan leven en is het aantal mensen dat in extreme armoede leeft wereldwijd toegenomen met 150 miljoen. Door het one size fits all-coronabeleid zijn veel mensen tussen wal en schip geraakt. Als we de balans opmaken, dan hebben de coronamaatregelen waarschijnlijk meer levens gekost dan gered.

Het inzicht van Hayek is dat mensen beter zelf beslissingen kunnen nemen dan dat iemand anders dat voor ze doet. Ouderen met onderliggende ziekten zullen andere afwegingen maken dan jongeren. Florida is een goed voorbeeld. Zo heeft Florida zowat de oudste bevolking van de VS en zijn sinds september de pretparken en restaurants weer geopend. Florida heeft niet meer coronadoden dan staten waar strenge coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn.

Florida en Zweden zijn niet libertair

Maar het one-size-fits-all-beleid is helaas ook van toepassing op Florida. Zo staat de gouverneur van Florida bedrijven niet toe om te vragen naar de vaccinatiestatus van hun klanten. Hoewel ik zelf geen fan ben van een ‘vaccinatiepaspoort’ zouden bedrijven vrij moeten zijn om klanten uit te sluiten op basis van hun vaccinatiestatus, zolang dit niet wordt opgelegd vanuit de overheid.

Hetzelfde gaat op voor Zweden. Daar golden milde coronamaatregelen en bleef het overgrote deel van het bedrijfsleven open. Ook in Zweden zijn er relatief niet meer coronadoden dan in andere Europese landen. Zweden heeft helaas ook elementen van het one size fits all-beleid. Zo mogen bezorgde ouders hun kinderen niet van school halen en thuisonderwijs geven.

In een werkelijk vrije samenleving hebben mensen de vrijheid om hun eigen afwegingen te maken. Een libertair coronabeleid kan daarom worden samengevat met het advies: laat mensen vrij en blijf thuis bij klachten.

Imre Wessels (1990) is publicist en lid van de Libertaire Partij. Hij was eerder lokaal coördinator bij Students For Liberty.

Oproepen, nieuws en mededelingen:

Agenda


Maandag 26 juli 2021: Nationale libertaire feestdag: Herdenking 440 jaar geleden ondertekening van het Plakkaat van Verlatinghe (1581)

Zondag 1 augustus 2021: Walk of Freedom, Amsterdam Centraal Station 12:00hMaandag 16 augustus t/m vrijdag 20 augustus @ Rorodt, Duitsland
Cursus en vakantie Offline Offgrid week
Leer een week lang over off-grid en zelfvoorzienendheid, permacultuur, zonnepanelen, zonneboilers, isolatie, en nog veel meer ecologische (agoristische? – red.) theorie én praktische voorbeelden ter plekke. We maken iedere dag een prachtige wandeling maken door de heerlijke natuur met beekjes en frisse lucht. Org: Strohplatz. Website: www.strohplatz.com


Partijarchief

Wie heeft nog stukken van weleer, op papier dan wel digitaal? Mogelijk zijn er nog foto’s van oude bijeenkomsten bijvoorbeeld of van feestjes e.d. Wellicht zijn er ook nog boekjes/publicaties die wij niet kennen, Graag melden bij secretaris Tom Wentzel: [email protected]
 

Landelijke LP WhatsApp groep

Alleen voor leden van de LP: er zijn regionale LP WhatsApp groepen, waarmee löeden met elkaar communiceren. We willen graag weten of er behoefte is aan een landelijke LP WhatsApp groep (alternatief: Signal) We kunnen daarmee bijvoorbeeld mededelingen snel aan een groot aantal leden doorgeven. Je kunt je mening geven door op de onderstaande link te klikken.
 

Ja, OK voor landelijke LP WhatsApp groep

 


LP Think Factory: Grondwet

Het project “Libertair sociaal contract / nieuwe Nederlandse Grondwet” heeft een website waarop je kunt deelnemen aan fora en discussies, zie: https://www.grondwet.nu/
Feedback en aanmelding voor deelname aan de werkgroep, die momenteel uit ongeveer 50 leden bestaat, graag via een mail aan de redactie.
 

LP Think Factory: Agorisme

De werkgroep is begonnen met een “tax free” gids met per levensdomein tips en praktijken hoe zonder of met minder overheid geleefd en gewerkt kan worden. Wil je meewerken aan de gids, meld je dan bij de redactie van Libertair Perspectief
 

LP-Kring van overheidsmedewerkers

Alleen voor leden van de LP: werk je bij de overheid en toch lid van of sympathisant van de Libertaire Partij? Leer hoe collega’s met dilemma’s omgaan. Je kunt je hiervoor bij de redactie van Libertair perspectief aanmelden. Een eerste bijeenkomst is gepland voor juli.

Petities en initiatieven / crowdfunding

  • Vrij verkeer, zonder gezondheidspaspoort en herstel van grondrechten” Stichting Artsen Covid Collectief
  • Keuzevrijbijmij: “Hét platform voor alle aanbieders waar iedereen altijd welkom is”. De crowdfunding heeft het doel bijna bereikt: er komt een internet-platform waar ondernemers hun produkten en diensten kunnen aanbieden aan mensen, die niet meegaan in het overheidsbeleid van (verplicht) prikken of testen. Dit initiatief gaat echter veel verder dan het Corona-vraagstuk. Zie hier het interview met initiatiefnemer Olaf Wellens op BLCKBX TV. 

Libertaire bronnen:

De LP beveelt de volgende organisaties aan:

Libertarisch Centrum (de Vrijspreker)
Nederlands Instituut voor Praxeologie
The Friendly Society
Mises Instituut Nederland
Stichting Meervrijheid
 

Podcasts:

V for Valentine:

  • Aflevering 12 – 06.05.2021: De fabricage van massapsychose
  • Aflevering 13 – 15.05.2021 – Win Bigly, Omtzigt en de kabinetsformatie
  • Aflevering 14 – 26.05.2021 – Het Fabeltje van de helpende Overheid
  • Aflevering 15 – 28.05.2021 – De testsamenleving een feit en de rol van Big Pharma en Bill Gates
  • Aflevering 16 – 03.06.2021 – De onthulling van UFO files