We beloofden hierop terug te komen: Britse fiscus legt voor het eerst beslag op NTF’s in btw-fraudezaak in taxlive.nl (Wolters Kluwer). Maar behalve de aankondiging bleef het stil. Het hier gelinkte artikel in de Financial Times geeft wat meer achtergronden. Het lijkt erop dat de inbeslaglegging van de NTF’s (geschatte “waarde” £5’000 (!)) deel is van een intimidatiecampagne van de Britse overheid: https://www.ft.com/content/3695637a-9f8f-4001-9e3b-c65adffef4db

Bezwaar tegen belastingaanslag
Een bezwaar moet je binnen 6 weken na dagtekening van het besluit van de belastinginspecteur indienen. De fiscus heeft dan 6 weken tijd om te reageren. In de regel zullen ze je om nadere gegevens vragen, want dat helpt hen om de termijn op te rekken.
De Belastingdienst beslist op het bezwaar binnen zes weken nadat de bezwaartermijn is verstreken dan wel nadat het bezwaar compleet is. Die termijn kan eenmaal met zes weken worden verlengd. Verdere verlenging is mogelijk met instemming van de belastingplichtige.
Zorg dus dat je de gevraagde informatie snel opstuurt. Belangrijk is ook om geen instemming voor een verlenging te verlenen, dan kan het jaren blijven liggen.
De Belastingdienst moet binnen een redelijke termijn uitspraak doen op een bezwaarschrift (artikel 8:73 AWB). Als de Belastingdienst dit niet doet, dan kan er immateriële schadevergoeding worden geclaimd.

Bedenk dat elke minuut dat een belastingambtenaar met jouw zaak bezig is, dezelfde ambtenaar niet met een andere – misschien voor hen belangrijker – zaak bezig kan zijn. Er is dus weinig reden om geen bezwaar te maken, ook al gaat het wat jou betreft misschien “maar” om kleine bedragen. Doe je dit consequent genoeg en zonder dat je zelf boter op je hoofd hebt, dan is het in hun eigen belang dat ze  je in de toekomst zeker met rust laten.