Van onze redacteur

Miljoenen adressen op naam te vinden door lek Kadaster
“Een gevaarlijk lek bij het Kadaster zorgt ervoor dat iedereen toegang kon krijgen tot het afgeschermde deel van de database van de instantie. Tik een naam in, dan krijg je het bijbehorende adres – ook van politici en beroemdheden. Het Kadaster heeft niet zomaar een paar adressen, maar de volledige Basisregistratie Adressen en Gebouwen.”

Daar schrijft Bright over en het is verontrustend dat overheidsdiensten zelf niet goed in staat zijn hun security en beveiliging van data op orde te krijgen. Lees verder:

https://www.bright.nl/nieuws/1149454/kadaster-database-adressen-miljoenen-nederlanders-op-straat-privacy.html

ProtonMail werkte vorig jaar mee aan recordhoeveelheid overheidsverzoeken
ProtonMail werkte vorig jaar mee aan bijna zesduizend verzoeken van overheden om gebruikersdata te overhandigen. Dat zijn er duizend meer dan in 2021. Het recordcijfer is opvallend omdat ProtonMail zich wil onderscheiden met duidelijke privacy waarborgen en strenge Zwitserse wetgeving. De cijfers zijn terug te vinden in het jaarlijkse transparantierapport van Proton. In 2022 ontving ProtonMail bijna zevenduizend officiële overheidsverzoeken om gebruikersdata (metadata) af te staan. Ruim duizend verzoeken werden afgewezen, de andere 5957 werden ingewilligd. In 2021 kreeg ProtonMail ruim zesduizend verzoeken, waarvan er 4920 werden ingewilligd. In 2020 ging het respectievelijk om ruim 3700 ingediende en 3000 gehonoreerde verzoeken.

Proton laat in een reactie aan Restoreprivacy weten dat de stijging in het aantal ingediende en ingewilligde verzoeken ‘niet verrassend’ is omdat de dienst steeds meer gebruikers verwelkomt. Meer dan honderd miljoen mensen maken nu gebruik van één of meerdere Proton-diensten. Zij kiezen doorgaans voor Proton vanwege de focus op anonimiteit en strikte Zwitserse wetgeving. Overheidsverzoeken om gebruikersdata af te staan, moeten ook via de Zwitserse juridische kanalen lopen. Als de Zwitserse wet geschonden is, moet Proton gebruikersgegevens aan de Zwitserse overheid afstaan. Die kan de ontvangen informatie doorgeven aan de overheid die het verzoek heeft ingediend. Proton kan alleen metadata afgeven, want de inhoud van e-mails, bijlagen en andere informatie is altijd versleuteld en daarom niet te lezen. Ook niet door Proton, benadrukt het bedrijf.

De Amerikaanse FBI is één van de overheidsinstanties die Proton om gebruikersdata heeft gevraagd – en kreeg. Met hulp van metadata kon de FBI een Amerikaanse ProtonMail-gebruiker opsporen die onderzocht werd vanwege het bedreigen van een medewerker die betrokken was bij de presidentsverkiezingen. Dat meldt Forbes in een reconstructie, die ook aangeeft dat er geen overheidsaanklacht tegen de ProtonMail-gebruiker in kwestie is ingediend.
https://www.security.nl/posting/807189

CTIVD denkt na over meer toezicht op wildgroei inlichtingenactiviteiten overheid
“De wildgroei aan inlichtingenactiviteiten van de overheid heeft de aandacht getrokken van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de CTIVD. Emeritus-hoogleraar “Intelligence and Security Studies” aan de Universiteit Utrecht Bob de Graaff vraagt zich in zijn relaas af ‘wie de bewakers bewaakt’.”

AG Connect heeft hier een artikel over en het onderwerpt dient altijd aandacht omdat de inlichtingen en veiligheidsdiensten zich gemakkelijk aan democratische controle kan onttrekken. Lees verder :
https://www.agconnect.nl/maatschappij/ethiek/wildgroei-inlichtingenactiviteiten-van-de-overheid

De bestrijding van ‘desinformatie’ en/of onwelgevallige meningen
Aalbersberg, Ollongren en van Huffelen zetten, in opdracht van Europese Commissie, de G7 en de NAVO, een netwerk op met honderden medewerkers om ‘desinformatie’ te bestrijden d.m.v. de grote techbedrijven met FaceBook en Google voorop. Zwarte lijsten werden opgesteld van ‘spreaders of desinformation’. De oorlog tegen desinformatie brak los vlak voor de C19 aan het einde van 2019…

Uit WOO -verzoeken wordt duidelijk dat de er een overheidsapparaat bestaat die elke stem die het beleid durft te bevragen of te bekritiseren op een structurele een zeer verregaande manier ondermijnt. In de onderstaande uitzending van Willem Engel en Jeroen Pols wordt besproken hoe de Nederlandse regering haar “vijanden” uit de weg probeert te ruimen – censuur is het begin, maar het is meer dan dat.

In dit WOO Journaal zoomen Jeroen Pols en Willem Engel in op de social mediacampagne van het Censorship Industrial Complex. Waarom werd vanaf 2018 een push gegeven aan de denktank desinformatie, expert team, onafhankelijke factcheckers, en directeuren overleg desinformatie?
https://stichtingvaccinvrij.nl/woo-journaal-met-willem-en-jeroen-deel-2/