Van onze redacteur(s)

Wet die tapmogelijkheden van inlichtingendiensten verbreedt, wordt doorbehandeld

“Een tijdelijke wet die de inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer bevoegdheden geeft, wordt doorbehandeld door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is niet-controversieel verklaard, wat betekent dat de wet in de komende kabinetsperiode wordt behandeld”. Hier schrijft Tweakersnet en computable over en het is een hekel onderwerp omdat toezicht op de veiligheidsdiensten zich grotendeels onttrekt aan enige democratische controle. Lees hier over o.a. op:

https://tweakers.net/nieuws/213346/wet-die-tapmogelijkheden-van-inlichtingendiensten-verbreedt-wordt-doorbehandeld.html en https://www.computable.nl/artikel/nieuws/overheid/7552638/250449/plan-voor-ruimer-data-mandaat-inlichtingendiensten.html

Kabinet stuurt voorstel dat de AIVD bulkdatasets langer laat bewaren naar Kamer

Het demissionaire kabinet heeft een voorstel dat de AIVD en MIVD bulkdatasets langer laat bewaren naar de Tweede Kamer gestuurd. De AIVD en MIVD hebben bulkbevoegdheden waardoor ze grote hoeveelheden gegevens kunnen verzamelen van miljoenen mensen, waarvan het overgrote deel gaat over mensen waar de diensten geen onderzoek naar doen of zullen gaan doen. Dat doen de inlichtingendiensten naar eigen zeggen om een klein deel binnen te kunnen halen dat wél relevant is voor een onderzoek. Vervolgens moeten alle gegevens die niet relevant zijn zo snel mogelijk worden vernietigd.

De bulkdatasets mogen op dit moment maximaal anderhalf jaar worden bewaard. Vorig jaar oordeelde de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) na een klacht van burgerrechtenbeweging Bits of Freedom dat de AIVD en MIVD vijf bulkdatasets moesten vernietigen, wat inmiddels ook is gedaan. De diensten bleken de bulkdatasets namelijk langer dan anderhalf jaar te bewaren. Waar Bits of Freedom stelde dat de beslissing van de CTIVD laat zien dat de geheime diensten zich niet laten begrenzen door regelgeving, stelt het kabinet dat de beslissing bevestigt dat de huidige wetgeving tekort schiet voor de omgang met bulkdatasets.

https://www.security.nl/posting/808669/Kabinet+stuurt+voorstel+dat+AIVD+bulkdatasets+langer+laat+bewaren+naar+Kamer

“Berichten bijna alle Nederlandse X-gebruikers verzameld voor overheden”

Berichten van bijna alle Nederlandse X-gebruikers worden verzameld voor overheden, maar gebruikers worden hier niet over geïnformeerd. Dat stellen AG Connect, Binnenlands Bestuur en iBestuur op basis van eigen onderzoek. De overheidsinstanties maken gebruik van tools zoals OBI4wan en Coosto o.a. om te zien hoe erop social media over de organisatie wordt gesproken.

Je kan ervanuit gaan dat iedere Nederlandstalige twitteraar wel ergens in onze ‘bak’ zit”, zeggen Alexander de Ruiter en Alex Slatman van OBI4wan. “Als je twittert over Nederlandse onderwerpen, zijn er waarschijnlijk tweets van je verzameld.” Organisaties die social media monitoren moeten dit aan de betrokken gebruikers laten weten, maar dat blijkt in de praktijk niet te gebeuren. Volgens OBI4wan is het technisch onmogelijk om gebruikers over iedere verzamelde tweet te informeren. “Omdat Twitter verbiedt om standaardberichten naar grote hoeveelheden mensen te sturen.

Maar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt dat organisaties die social media monitoren, dit gebruikers moeten laten weten. “Bij monitoring van sociale media zijn soms andere organisaties betrokken dan alleen het platform. Deze andere organisaties zijn vaak bij betrokkenen niet bekend. Juist daarom is het noodzakelijk dat er goed wordt geïnformeerd richting betrokkenen, onder andere omdat een betrokkene niet zelf weet wie er verwerkt en dus ook niet weet op welke website die zou moeten kijken“. OBI4wan stelt dat het bezig is met de ontwikkeling van filters, waardoor twitteraars binnenkort kunnen opvragen welke organisaties hun tweets inzien en waarom.

https://www.security.nl/posting/808846/%22Berichten+bijna+alle+Nederlandse+X-gebruikers+verzameld+voor+overheden%22

Inspectie: politie houdt zich nog steeds onvoldoende aan regels voor inzet hackbevoegdheid

De politie mag sinds 2019 apparaten van verdachten binnendringen, maar ook in 2022 werd er niet voldaan aan diverse regels die gelden voor de inzet van de hackbevoegdheid, zo stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het gaat onder andere om het gebruik van commerciële hacksoftware, waardoor politie niet kan uitsluiten dat de leverancier toegang heeft tot verzamelde gegevens. De Inspectie adviseert de minister van Justitie en Veiligheid om te bepalen of en hoe de wet die de hackbevoegdheid van de politie regelt, moet worden aangepast.

Vorig jaar heeft een speciaal team van de politie in 31 zaken de hackbevoegdheid ingezet op bevel van de officier van justitie. In 2020 en 2021 ging het nog om respectievelijk 14 en 28 zaken. De Inspectie heeft alle zaken onderzocht.

https://www.security.nl/posting/808502/Inspectie%3A+politie+houdt+zich+onvoldoende+aan+regels+voor+inzet+hackbevoegdheid

VVD wil nationale cloud op Nederlandse bodem en meer cameratoezicht

De VVD wil dat er een nationale cloud op Nederlandse bodem komt voor de opslag van defensiegegevens. Ook moet er meer cameratoezicht komen, mag privacywetgeving niet in de weg staan bij het ‘verbeteren van de veiligheid van burgers’ en moet alles wat op straat geldt ook online gaan gelden. Dat laat de partij in het concept-verkiezingsprogramma weten.

Een delicaat punt in het programma gaat over het delen van informatie om de veiligheid te verbeteren. “Wanneer privacywetgeving in de weg staat bij het verbeteren van de veiligheid van burgers, moeten we dat oplossen. De mogelijkheden voor publieke organisaties (zoals sociaal domein, zorg en veiligheid bij gemeenten), private partijen en samenwerkingsverbanden om onderling relevante informatie uit te wisselen om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan of fraude te voorkomen worden verbeterd“, aldus het programma.

De partij pleit ook voor meer cameratoezicht. Zo moeten er meer ANPR-camera’s in de grensregio’s komen. Gegevens van ANPR-camera’s mogen vaker worden gebruikt door de politie in de aanpak tegen de georganiseerde misdaad. “Op stations en andere ov-knooppunten komen meer camera’s om criminelen een gezicht te geven en makkelijker op te sporen“, staat in het programma vermeld. Tijdens het verkiezingscongres op 23 september stellen de VVD-leden het definitieve programma vast.

https://www.security.nl/posting/808641

Tip: Bescherm je met een betrouwbare VPN!

Mullvad VPN – Privacy is een universeel recht

Censuurwet (DSA) bij elkaar gelogen

In de Blckbx.tv podcast van woensdag 6 september werd de DSA besproken met o.a. onze eigen lijstduwer Arno Wellens. “Het is echt een kul-argument”, zo becommentarieert hij als “Ursula-Watcher” de Digital Services Act van de Europese Unie. “Een wet tegen liegen die zelf op leugens is gebaseerd”.

Waarschuwing: houdt schokkende beelden in voor wie ziek wordt van Ursula.