Door onze redacteur

Nederlanders vertrouwen hun overheid steeds minder met persoonsgegevens

Dat blijkt uit het Privacy Marktonderzoek 2023 van KPMG. In de afgelopen vijf jaar is het aantal burgers met vertrouwen gedaald van 32% naar 19%. Die afname is de afgelopen jaren ontstaan als gevolg van diverse gebeurtenissen, waaronder de coronacrisis, de behandeling van de toeslagenaffaire, de hoge inflatie en het Groningen-dossier. Uit het onderzoek wordt verder ook duidelijk dat er onder Nederlanders grote bezorgdheid is over de gevolgen van algoritmen en kunstmatige intelligentie (AI) voor hun privacy.

Lees verder op:

Scannen van alle digitale communicatie: EU-advocaten waarschuwen dat scanplan Brussel mogelijk onrechtmatig is

Het plan van de Europese Commissie om alle chatberichten en ander verkeer van Europese burgers te inspecteren is mogelijk onrechtmatig en zal waarschijnlijk door rechters nietig worden verklaard, zo stelt de juridische dienst van de Europese Raad in gelekt juridisch advies. Volgens de dienst kan het plan inbreuk maken op essentiële rechten, zoals het recht op een privéleven en het recht op de bescherming van persoonlijke gegevens. Iets waar critici al vanaf het begin voor waarschuwen.

Central Bank Digital Currencies: programmeerbaar geld zonder privacy?

Central Bank Digital Currencies zijn door centrale banken uitgegeven digitale valuta. Dat houdt in dat een centrale bank alle informatie over het geld en de transacties die ermee zijn gemoeid bezit.

Gelukkig 🙂 heeft Nederland een “krachtig” signaal afgegeven dat de aankomende digitale euro niet programmeerbaar mag zijn! Die nieuwe munt moet ‘duidelijke voordelen voor consumenten, bedrijven en de brede economie’ opleveren, schrijft minister Kaag aan de Tweede Kamer.

Lekker alle medische gegevens Europees gecentraliseerd, uitsluitend voor uw eigen gemak natuurlijk…

Minister Kuipers wil een Persoonlijke Gezondheidsomogeving introduceren, zodat alle medische gegevens van burgers mooi inzichtelijk zijn, voor de burger, maar natuurlijk ook voor de (medische?) autoriteiten. Volgens Kuipers sluit die ontwikkeling mooi aan op de “Europese ruimte voor gezondheidsgegevens”. Dit is een plan van de Europese Commissie dat moet leiden tot een digitaal patiëntendossier dat in een gemeenschappelijk Europees formaat is opgesteld en in alle EU-lidstaten is te gebruiken. Daarnaast moeten gezondheidsgegevens van Europese burgers voor onderzoek, innovatie en beleidsvorming zijn te gebruiken.

Verruiming inlichtingenwet

De inlichtingendiensten MIVD en AIVD mogen onder een tijdelijke wet die in de maak is te lang gegevens van onschuldige burgers bewaren, vindt de Raad van State. De belangrijke adviseur van het kabinet vindt dat het wetsvoorstel daarom moet worden aangepast voordat het wordt behandeld in de Tweede Kamer. Hierin moeten strengere eisen worden gesteld als de diensten gegevens langer willen vasthouden en dient tevens te worden opgeschreven hoe lang gegevens maximaal mogen worden bewaard. Lees meer hierover op:

Nóg een inlichtingendienst, zonder enige vorm van toezicht: het “Team Openbare Orde Inlichtingen”

De Nederlandse inlichtingendienst Team Openbare Orde Inlichtingen bespioneert volgens onderzoek van RTL Nieuws op illegale wijze veelal onschuldige burgers. De betreffende inlichtingendienst zou op basis van regels van de Politiewet individuen en groepen volgen als er indicatie is dat de betrokkenen een dreiging vormen voor de openbare orde, aldus RTL Nieuws. Daarbij worden uiteenlopende technieken toegepast, van het infiltreren van groepen tot het stiekem volgen van mensen, fysiek en online. Ook zouden betaalde informanten worden ingezet voor informatievergaring. Dit gebeurt al vele jaren en op grote schaal, zonder dat hier enige controle op is: het Team Openbare Orde Inlichtingen valt niet onder de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. De verantwoordelijkheid ligt bij de burgemeesters, als hoofd van de politie.

Het is allemaal geen verrassing want onze overheden zijn wat betreft onze privacy-bescherming de grote onbetrouwbare overtreders van de wet, Lees verder op.

Digitale veiligheid van smart-city-systemen

De maatschappij is in een hoog tempo aan het digitaliseren. Dit blijkt ook uit een toenemend gebruik van slimme technische oplossingen voor gemeenten, oftewel smart city-systemen. Het doel van deze systemen is meer inzicht te krijgen in de openbare ruimte en deze beter of efficiënter te beheren. Zo maken verschillende gemeenten gebruik van slimme verkeerslichten om de verkeersdoorstroming te verbeteren, drones om bosbranden te detecteren, sensornetwerken in riolen die de drainage afstemmen op de weersomstandigheden, slimme camera’s voor crowd management, et cetera.

Wat je ook van Smart-city’s vindt, het zal de privacy bescherming verder uithollen. Wat dat betreft is dit voor onze security een belangrijk artikel van i-bestuur. Lees verder: