Er was een kleineboerenprobleem. Ruilverkaveling zou dat oplossen. Voor de oorlog waren ingrepen in privébezit een hobbel, …