Als development manager heeft Tom Huijs te maken met vraagstukken waar hij een oplossing voor moet vinden. Hierbij is het van cruciaal belang om te begrijpen wat de klant belangrijk vindt en wat hij wil bereiken. Deze benadering geldt eveneens voor de politiek: wat is van essentieel belang en hoe kunnen deze doelen gezamenlijk worden bereikt. Vrijheid voor ieder individu staat daarbij centraal.

Het leven wordt het meest ten volle geleefd wanneer men in vrijheid kan handelen. Daarom koestert Tom Huijs sterk geloof in de libertaire boodschap: het recht op vrijheid, eigendom en het non-agressieprincipe.

In een gereguleerde markt worden minder goede ideeën vaak doorgedrukt door een kleine groep mensen die menen over de benodigde kennis te beschikken, wat vaak resulteert in teleurstellende uitkomsten. Het is tijd om de omvang van de overheid te verkleinen en daarmee de Nederlandse bevolking hun bewegings- en ademruimte terug te geven!