Overheidsbemoeienis heeft bijna nooit het gewenste effect. De consequenties zijn verspild belastinggeld én tekorten op belangrijke gebieden zoals de zorg.