Het ambtenarenapparaat blijft maar groeien en de bureaucratie neemt al jaren toe. Wij willen minder regeldruk en minder bureaucratie.