Massapsychoses – door wederzijdse suggestie bevestigde waanideeën in een samenleving – ontstaan zelden vanzelf. Het is een effectief mechanisme waarmee “leiders” hun eigen inzichten kunnen opleggen aan “het volk”.  Vaclav Havel beschreef in “the power of the powerless” hoe het opzetten van parallelle structuren effectiever was dan directe politieke actie in de strijd tegen de waanideeën van het communistisch totalitarisme. Ook humor is zo’n middel om aan de invloed van waanideeën te ontsnappenWe kunnen dezelfde middelen gebruiken om tegen de schijnbaar ongrijpbare ideologie, die zich vanuit de VN, Brussel en Den Haag manifesteert op te treden. Libertair Perspectief schrijft daarom nu onder haar lezers een prijsvraag uit voor de beste Corona-grap, cartoon of meme.

Het Youtube filmpje “a killing of the mind” legt uit hoe politieke actoren een totalitaire staat kunnen laten ontstaan door slim op de menselijke oer-reacties op dreiging in te spelen. Door  dreigingen mediaal bovenproportioneel op te kloppen ontstaan mainstream ideologieën in de samenleving, die tot irrationele “massapsychosen” kunnen degenereren. Het Engelse woord dat in dit filmpje centraal staat is “delusion“, wat je kunt vertalen met “waanidee“.

In de recente geschiedenis zijn er genoeg voorbeelden van de werking van massapsychosen en meestal veroorzaken ze onnoemelijke schade en leed. Ze splijten de samenleving en slaan niet zelden om in geweld. Voorbeelden zijn de Holocaust, de Cambodiaanse Killing Fields, de Chinese Culturele Revolutie en de ellende die terrorismebestrijding veroorzaakt in Iraq, Syrië, Afghanistan, enzovoort. Altijd zijn er actoren die de narratieven buitenproportioneel opkloppen en zijn er media die hen bij de verspreiding ondersteunen. Niet zelden ligt het financieel belang van kleine groepen ten grondslag aan het opstoken van de vuren. Dit gaat vaak gepaard met de pathologische zelfbevrediging van de ego’s van de politieke leiders. De mechanismes zijn al lang bekend. Het baanbrekende werk op dit gebied van psycholoog Gustave le Bon “la psychologie des foules” (psychologie van de massa’s, 1895) inspireerde o.a. Hitler en Mussolini.

We zien dat vandaag, anno 2021, de narratieven – verhalen waarmee men anderen wil overtuigen – over de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus of de zich voltrekkende klimaatverandering trekjes beginnen te krijgen van massapsychosen. In beide thema’s blijken er propaganda- en censuurmechanismes te ontstaan, bestaan er grote economische balangen van gepriviligeerde lobbygroepen, spannen politiek en media samen en worden er groepen buitengesloten en schuldigen aangewezen. “De wereld staat aan de rand van de afgrond” vertelde vandaag secretaris-generaal Gutierrez aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Nou nou. Rationele, verifieerbare argumentatie verdwijnt echter vaak naar de achtergrond. Men spreekt graag over een “pandemie” van een “dodelijk” virus en over de op handen zijnde “klimaatcatastrofe“. De filmpjes over naar lucht happende mensen en een zich in woede opgedraaide adolescent maken elke relativering onmogelijk. Intussen worden er in Nederland toch niet méér IC-bedden voorbereid en bouwen de Russen ijverig aan hun bunkerhavens in Noord-Siberië, verleent Nederland in 2021 vergunning voor het exploiteren van een immense gasbel in veld NO-5 ten Noorden van Schiermonnikoog en graaft de bruinkoolindustrie in Nordrhein-Westfalen gewoon door. De narratieven kloppen echt niet. Op rationele mensen kan het een averechts effect hebben want we krijgen de indruk dat we massaal voor de gek gehouden worden.

Vanuit ons libertair perspectief staat rationaliteit voorop in het beoordelen van maatschappelijke stromingen. Libertairen geven groot gewicht aan individualisme en persoonlijke verantwoordelijkheid. We zijn bij uitstek skeptisch tegenover “autoriteiten” en tegenover de politieke “leiders” van collectivistische structuren en verzetten ons tegen misbruik van die structuren. Om niet zelf slachtoffer te worden van zulk misbruik is gepast verzet en misschien alternatieve handelswijzen nodig. Aan het eind van het filmpje worden enkele suggesties gegeven hoe je dat kunt doen:

  1. – verspreid zo veel en zo breed mogelijk de feitelijke waarheid
  2. – ridiculiseer de opgeklopte narratieven met humor
  3. – zet parallelle structuren op

Voor de regelmatige lezers van Libertair Perspectief hoeven we niet echt uit te leggen hoe de Libertaire Partij zich engageert om de narratieven van de huidige autoriteiten te ontkrachten. Jullie weten ook dat je je kunt aansluiten bij de “think factory” werkgroepen Grondwet en Agorisme. 
Het tegengaan met humor van de Corona-massapsychose willen we nu met een prijsvraag “boosten”, lees meer erover in het hiernavolgende mededelingenblokje.

Oproepen, nieuws en mededelingen:

Coronagrappen: prijsvraag Libertair Perspectief

In ons streven de totalitaire staat speels te ondergraven schrijft Libertair Perspectief een prijsvraag uit voor de meest originele grap in verband met de Coronamaatregelen van de overheid. Een jury bestaande uit de meest uitgelezen libertaire kopstukken van het Nederlandse taalgebied (je mag je ervoor bij de redactie aanmelden) zal uit alle inzendingen de leukste grap, spotprent of meme uitkiezen. De winnaar mag zich verheugen op een jaar lang gesponsord lidmaatschap van de Libertaire Partij. Nog meer prijzen zijn welkom: meld je als je een prijs wilt aanbieden voor de tweede, derde, etc. plaatsen. Natuurlijk willen we met de verzamelde inzendingen een toekomstig nummer van Libertair Perspectief vullen. Iedereen mag meedoen, ook niet-leden van de LP. Natuurlijk behoudt de jury zich voor om inzendingen uit te sluiten wanneer ze gewoon niet leuk of aanstootgevend zouden zijn.
Deadline voor inzendingen aan de redactie is 31 oktober 2021. Let erop dat we je kunnen vinden (naam, e-mailadres, telefoonnummer) voor het geval je in de prijzen valt!

Update: Internetconsultatie Derdenbesluit BRP

De “Internetconsultatie Derdenbesluit BRP”, waarover we in LP van 3 augustus kritisch schreven heeft tot aan de sluitingsdatum van 7 september in totaal 49 reacties opgeleverd. Daarvan ondersteunen 4 (vier) het voornemen en 45 keuren het voornemen af. De voorstanders die zich uitspreken voor invoering van de maatregel zijn: 

  • – Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  • – VSOP – Patiëntenkoepel voor zeldzame en genetische aandoeningen
  • – Nederlandse Vereniging van Banken
  • – Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (in principe vóór invoering en geeft nog wat adviezen voor aanpassing van het voorstel)

De Stichting Privacy First en de Branchevereniging Kleinschalige Zorg zijn mordicus tegen de invoering van dit besluit. Alle andere tegenstanders zijn individuen, die al of niet doorwrochte tegenargumenten leveren.
Inmiddels (9 september) heeft kamerlid Renske Leijten (SP) de regering verzocht om terzake het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens te vragen. Wordt vervolgd.

Meldpunt uitsluiting ongevaccineerden

Het platform Vrouwen voor Vrijheid heeft een meldpunt opgezet waar mensen hun verhaal kwijt kunnen over hun ervaringen met maatschappelijke uitsluiting. De bedoeling is om de verhalen tzt te bundelen en eventueel actie te gaan ondernemen tegen deze nieuwe (?) vorm van door de overheid veroorzaakte vorm van discriminatie.


Agenda


25 september 2021: start van deuitsluiting van ongevaccineerden uit de samenleving. Van 12:00 – 14:00 uur, Malieveld Den Haag Demonstratieve mars. Organisatie: Nederland in Verzet. 

3 oktober 2021: mars voor de vrijheid (tegen Coronamaatregelen) op de Dam in Amsterdam

25 oktober 2021: borrel van de LP Overijssel in Zwolle, om 14:00 op het terras van café De Gezelligheid aan het Gasthuisplein

6 november 2021: Algemene Ledenvergadering Libertaire Partij. Vanaf 13:00 uur, digitaal.


Partijarchief

Wie heeft nog stukken van weleer, op papier dan wel digitaal? Mogelijk zijn er nog foto’s van oude bijeenkomsten bijvoorbeeld of van feestjes e.d. Wellicht zijn er ook nog boekjes/publicaties die wij niet kennen, Graag melden bij secretaris Tom Wentzel: t.wentzel@stemlp.nl
 

LP Think Factory: Grondwet

Het project “Libertair sociaal contract / nieuwe Nederlandse Grondwet” heeft een website waarop je kunt deelnemen aan fora en discussies, zie: https://www.grondwet.nu/
Feedback en aanmelding voor deelname aan de werkgroep, die momenteel uit ongeveer 50 leden bestaat, graag via een mailaan de redactie.
 

LP Think Factory: Agorisme

De werkgroep is begonnen met een tax-free gids met per levensdomein tips en praktijken hoe zonder of met minder overheid geleefd en gewerkt kan worden. Wil je meewerken aan de gids, meld je dan bij de redactie van Libertair Perspectief
 

Zakelijk netwerk

  • Keuzevrijbijmij: “Hét platform voor alle aanbieders waar iedereen altijd welkom is“. De crowdfunding actie om dit platform op te zetten heeft het financieringsdoel bereikt. Het internet-platform is de plek waar ondernemers hun produkten en diensten kunnen aanbieden aan mensen, die niet meegaan in het overheidsbeleid van (verplicht) prikken of testen. Het is bijna operationeel. Dit initiatief gaat veel verder dan het Corona-vraagstuk. Zie hier het interview met initiatiefnemer Olaf Weller op BLCKBX TV. Keuzevrijbijmij organiseert via een verbindingstour bijeenkomsten op zeer veel verschillende plaatsen in Nederland. “Hoe zwaar deze tijd ook is voor velen, deze tijd biedt ook enorme kansen om afscheid te nemen van zaken die ons niet meer dienen en er wat beters voor in de plaats te laten komen. Het vormen van nieuwe, zakelijke netwerken is een belangrijke ontwikkeling om deze veranderingen te stimuleren.” Nota bene: de organisatie zoekt lopend lokaties waar 50 mensen kunnen samenkomen.

Libertaire bronnen:

De LP beveelt de volgende organisaties aan:

Libertarisch Centrum (de Vrijspreker)
Nederlands Instituut voor Praxeologie
The Friendly Society
Mises Instituut Nederland
Stichting Meervrijheid
 

Documentaires:

World War C, première 20.8.2021. Producent Jean-Jacques van Bemmel (Docsfair) en regisseuse Belgin Inal.
Documentaire over de economische context van de overheidsmaatregelen tegen de COVID-pandemie.
Het goede Doel heiligt de middelen – Marijn Poels – première 15.04.2021
Documentairemaker Marijn Poels gaat op zoek naar de verwevenheid tussen goede doelen, media en overheid. Landbouw, klimaat en energie zijn thema’s die op de politieke agenda zijn komen te staan.

The uncertainty has settled – Marijn Poels – première 28.05.2020
Poels produceerde drie jaar geleden zijn klimaatfilm The Uncertainty Has Settled waarin hij een verbinding legt tussen veelal Duitse boeren en het groene energiebeleid waarin steeds meer boeren energieleveranciers worden. Hij bezoekt hiervoor diverse klimaat sceptici en wetenschappers. De documentaire stuitte landelijk op veel controverse en discussie maar werd nooit uitgezonden door de NPO.

Paradogma – Marijn Poels – première 11.06.2020
Paradogma thematiseert de polarisering in onze westerse maatschappij en de demonisering van het andere geluid. Poels gaat op zoek naar antwoorden achter dit fenomeen dat het debat lijkt te verstikken en het volk te verdelen in links, rechts, goed of slecht.

Return to Eden – Marijn Poels – première 17.09.2020
In RETURN TO EDEN bezoekt de onafhankelijk filmer wereldwijd inspirerende mensen die zich aanpassen aan het veranderende klimaat i.p.v. reguleren. Hij legt hierin tevens de flinterdunne lijn tussen zorg, controleren en manipuleren bloot.

Isola delle Rose – la libertà fa paura (Republic of Rose Island / Netflix)
Het verhaal van de Italiaanse ingenieur Giorgio Rosa, die, nadat hij zijn eigen auto bouwde en daarvoor in de gevangenis kwam, besloot zijn eigen land op een kunstmatig eiland in internationale wateren te maken. De Italiaanse staat maakte ook hieraan een gewelddadig einde. Voor allen die hun ogen willen openen om te zien in wat voor wereld we werkelijk leven.
Trailer (Engels): https://www.youtube.com/watch?v=XKTxTNaqgzE