Het eerste kwartaal zit er op en dat is traditioneel het moment voor de lenteupdate! Om met het goede nieuws te beginnen, de partij komt in financieel gunstig vaarwater, het eerste evenement ligt achter ons, de jaarcijfers over 2018 staan online én niet onbelangrijk te melden dat de datum van de ALV vastligt; 18 mei treffen wij elkaar bij Van Der Valk in Breukelen.

Indruk 1e kwartaal

In de kwartaalrapportage komen de volgende onderwerpen aan bod, de balans & winst- en verliesrekening en een toelichting vanuit het bestuur.

Door levenslange lidmaatschappen stijgt Algemene Reserve, dit is terug te zien in de balans en de resultatenrekening. De cryptomarkt vertoont weinig schommelingen in het eerste kwartaal. Het euro-bedrijf is meer dan kostendekkend.

Wat u van ons tegoed houdt

De agenda voor de algemene ledenvergadering op 18 mei wordt spoedig rondgestuurd, de aangepaste begroting zít in de lenteupdate maar zal ook nog los verschijnen.

Actualisatie ledenbestand 2019

Gaat u bijvoorbeeld verhuizen, laat dit de secretaris weten op het algemene adres [email protected]