Ik verleng nu voor 2020!

Samen gaan we verder in 2020, onze partij groeit en weet steeds vaker leden en donateurs aan zich te binden. Met meer leden, activiteiten en een groter bereik zorgen wij voor een vrijere en meer leefbare samenleving!

Verleng nu je lidmaatschap van onze beweging, samen staan we sterker en geven we mensen weer de ruimte om hun potentieel te realiseren.


Totaal

De LP is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De contributies en donaties zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Onze RSIN-code is 802373045.