Jouw gezondheid staat voorop, niet de belangen van zorginstituten en verzekeraars. Op dit moment zijn de keuzes vaag en ondoorzichtig wat betreft verzekeraars en behandelingen. Dat zorgt voor hoge kosten en lange wachttijden. Hoe de overheid dit heeft geregeld is hiervan de oorzaak. Zij bepaalt uit welke verzekeraars jij mag kiezen, welke medicatie wordt vergoed, hoe hoog het eigen risico is, etc. Dat kan veel beter en eenvoudiger!

De LP wil meer aanbieders toelaten, ook verzekeraars uit het buitenland. Meer concurrentie leidt tot lagere prijzen. Jij mag zelf kiezen wat, waar en bij wie jij je wilt verzekeren en laten behandelen. Een einde aan dure overheidsregels, declaratiemethoden en rekenformules over ‘te dure’ patie╠łnten.

Dit doet de LP door

  • Meer keuzevrijheid in zorgverzekeringen
  • Zorg waar meer tijd is voor zorgverlening in plaats van administratie
  • Afschaffen verplichte eigen risico