Artikel 22 lid 2 van de Grondwet luidt: ‘Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.’ De staat grijpt daarom al decennialang in op de woningmarkt, vaak met een negatief effect. De LP stelt dat deze bestuurshandelingen daardoor in veel gevallen ongrondwettig zijn geweest. De standpunten ruimtelijke ordening en grondbezit gaan hier dieper op in.

Kon een gezin enkele decennia geleden nog met een modaal inkomen een huis kopen, tegenwoordig is die wens niet eens meer voor flinke tweeverdieners weggelegd. Betaalbare huurwoningen zijn er in de praktijk alleen na wachttijden van vele jaren. Toen Beatrix gekroond werd was de leuze van de kraakbeweging ‘Geen woning geen kroning‘. Sindsdien is de situatie verder verslechterd.

Overigens verzet de LP zich tegen het opnemen van de sociale grondrechten in de grondwet. Het eerder genoemde artikel 22 lid 2 kan beter verdwijnen. De overheid heeft niets te zoeken op de markt van koop- en huurwoningen. Wel heeft de LP enige suggesties die het woningtekort zullen doen afnemen.

Uit de euro

De LP is tegenstander van monetair beleid. Echter, als er monetair beleid gevoerd wordt, moet dit op landsniveau geschieden. Het is veel schadelijker als het gericht is op de houdbaarheid van de schulden van zuidelijke EU-landen dan wanneer het afgestemd is op enkel ons land. De goedkoop-geld-politiek brengt nu inflatie, maar dit fenomeen was al veel eerder zichtbaar op de woningmarkt. Kunstmatig lage rentes brachten ook de hypotheekbedragen omlaag. Kopers konden meer lenen en de huizenprijzen stegen verder.

Opheffing restricties grondbezit

De opgelegde beperkingen aan grondbezit worden in een apart standpunt beschreven. Dit is een bron van inkomsten voor gemeenten en projectontwikkelaars. Grond grenzend aan de bebouwde kom moet bebouwd kunnen worden zonder dat gemeenten zich daartegen kunnen verzetten.

Stop ruimtelijke ordening

De negatieve aspecten van aangaande ruimtelijke ordening zijn al beschreven. Het is tijd de consument te laten kiezen tussen verdichting in de stad of nieuwbouw op het omringende platteland. Een deel van de consumenten zou graag in een dichtbebouwde wijk willen wonen met voorzieningen op loopafstand. Anderen kiezen liever voor meer ruimte met voorzieningen op fietsafstand of zelfs enkel met de auto of de bus.

Geen prijsplafonds of puntenstelsels

Een investering in onroerend goed kent risico’s. Groot genoeg en de plannen gaan niet door. Wat een investering in hoge mate risicovol maakt, is prijsbepaling door de overheid. Geen prijsplafond voor koopwoningen en geen puntenstelsels in de huur daarom. De LP beschermt eigendomsrechten om investeringen in woningen te vergroten.