Wonen wordt steeds duurder door overheidsingrijpen op de woningmarkt en verkeerd monetair en fiscaal beleid. Hierdoor ontstaan huizenbubbels, wachtlijsten en woekerprijzen.

Alleen in een vrije markt herstelt het evenwicht tussen vraag en aanbod. Dat zorgt uiteindelijk voor meer woongenot, voor minder geld.

De LP is voor:

  • woningbouw aan de markt overlaten;
  • meer grond met vrije bestemming, zodat meer kan worden gebouwd;
  • liberalisering van de huurmarkt: geen prijsplafonds of puntenstelsels;
  • een gezond financieel stelsel: scheiding van geld en staat.