Mensen hebben een natuurlijke drang om te leren. Iedereen leert op zijn eigen manier. Toch is er in Nederland een leerplicht en worden leerdoelen voor alle scholen wettelijk en uniform vastgesteld. Hierdoor krijgt bijna niemand het onderwijs dat bij hem past en wordt leren onnodig duur. De LP gelooft dat vrij onderwijs het beste onderwijs is.

De LP is voor:

  • vrijheid en autonomie voor scholen en leraren;
  • afschaffen leerplicht en kwalificatieplicht;
  • afbouw van financiering en sturing vanuit de overheid.