We willen het armoede- en toeslagencircus vereenvoudigen. Heb je nu hulp nodig, omdat je voor wat voor reden dan ook niet genoeg inkomen hebt om een menswaardig leven te kunnen leiden? Dan moet je door verschillende hoepels springen om hulp krijgen. Dit gaat moeizaam en is vaak mensonterend. We willen één oplossing voor iedereen, ongeacht je situatie. De meeste mensen zijn creatief genoeg en weten zélf het beste wat ze met hun leven moeten doen, maar dan moeten ze wel de middelen hebben om zich te kunnen ontplooien.

Wat is een voorwaardelijk basisinkomen? Een voorwaardelijk basisinkomen is een manier om Nederlanders onder een bepaald inkomensniveau van geld te voorzien. In tegenstelling tot een standaard inkomstenbelasting, waarbij mensen geld betalen aan de overheid, ontvangen mensen met een laag inkomen juist geld van de overheid. Door mensen een toeslag van 50%  op het verschil tussen het door henzelf verdiende inkomen en het bestaansminimum van €30.000 te geven. 

Voorbeeld: iemand die €10.000 verdiend krijgt 50% van 20.000 euro (€30.000 – €10.000 = €20.000) is €10.000. Als diezelfde persoon €25.000 gaat verdienen, zouden ze nog € 2.500 ontvangen. Dit is anders dan een universeel basisinkomen waarbij iedereen, ongeacht het inkomensniveau, hetzelfde bedrag ontvangt.

Deze structuur is zo ontworpen dat mensen die (meer gaan) werken, in totaal altijd meer op hun bankrekening krijgen vergeleken met mensen die dat niet doen, waardoor mensen worden gestimuleerd om te werken. Terwijl iemand die slechts een beetje geld verdient toch wordt ondersteund wanneer dat nodig is.

De LP wil:

  • Veelvoud aan Rijks- en lokale armoedeloketten versimpelen
  • Slechts één toeslagregeling voor iedereen die onder het bestaansminimum verdient
  • Vrijheid voor besteding naar eigen inzicht