Libertairen zien als kerntaak van de overheid bescherming van burgers tegen agressie. De LP gelooft daarbij in een lokale aanpak, waarin centraal staat de wijkagent. Het is tijd om te stoppen met het opsluiten van mensen voor misdaden zonder slachtoffers en om drugsmisbruik te gaan behandelen als een gezondheidsprobleem, en niet als een crimineel probleem.

De LP is voor:

  • decentralisatie van de politie en in plaats daarvan een voorname rol voor wijkagenten;
  • opsporing gericht op zware delicten waar slachtoffers zijn te betreuren;
  • drugshandel en -bezit niet langer strafbaar stellen, geen ‘war on drugs’.