Inkomen is de basis van ons bestaan. Voldoende inkomen is de beste sociale zekerheid die we als mens maar kunnen wensen. De LP wil ervoor zorgen dat iedereen voldoende inkomen heeft om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dit gaat het beste door het creëren van voldoende kansen op een baan, maar soms kan het zo zijn dat die kans er niet is. Dan is het fijn om een plan B te hebben.

Dat plan B moet simpel en transparant zijn. Hiervoor willen we een grondige vereenvoudiging doorvoeren met als doel een simpel en transparant stelsel van sociale zekerheid. Ons plan voor een negatieve inkomstenbelasting is hiervan de kern.

Daarnaast moeten werk en inkomen willen we toegankelijker maken. Zeker voor ouderen en de mensen die door een beperking of om een andere reden niet (optimaal) kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Echte sociale zekerheid gaat voor het grootste deel om binnen de eigen mogelijkheden een eigen inkomen een bestaanszekerheid te verwerven. Dit is de basis voor zelfrespect en zelfvertrouwen en geeft een menswaardig bestaan.

Ook willen we het makkelijker maken dat mensen een huis kunnen kopen en afbetalen. Een eigen, belastingvrij huis om in te wonen verzekerd mensen van een betere toekomst en een zorgeloze oude dag.

De LP wil

  • Een eenvoudige en transparante basisvoorziening
  • Makkelijker aan een baan komen
  • Een eigen huis vanzelfsprekend maken