Het huidige financiële systeem komt ten goede aan bankiers en de staatskas, maar gaat ten koste van de rest van de bevolking. Inflatie en een op schulden gebaseerde economie zijn directe gevolgen van monetair beleid: een overheid die zich bemoeit met het geld.

De LP is voorstander van vrijmunterij en wil dat de overheid zich afzijdig houdt tot het geldstelsel. Kortom: een scheiding van geld en staat.

De LP is voor: 

  • een overheid die banken geen garanties biedt;
  • veilige spaaralternatieven, zoals een depositobank, niet langer verbieden;
  • een vrije markt voor financiële diensten: afschaffing van bankvergunningen;
  • vrijheid om belasting te betalen in andere valuta dan de euro, waaronder Bitcoin; 
  • bitcoin als de voornaamste oplossing tegen de manipulatie van geld.

Lees verder: