Geen vrijheid zonder privacy. Alleen als jijzelf bepaalt wat anderen van je weten, ben je vrij om te leven zoals jij dat wil. Een machtige overheid die surveilleert en profileert hoort niet thuis in een vrije wereld. 

Dat de overheid onze privacy kan beschermen tegen grote bedrijven is een illusie. De beste bescherming is de eigen verantwoordelijkheid.

De LP is voor:

  • een overheid die niet hoeft te weten met wie je woont of voor wie je werkt;
  • terugdraaien van de Sleepwet, geen ruimte voor massasurveillance;
  • autonomie over medische gegevens, geen verplichte centralisering;
  • financiële privacy dankzij het bankgeheim.