De LP komt op voor jouw digitale vrijheid en privacy. Privacy is nodig om je veilig en vrij te voelen: alleen dan ben je er zeker van dat je écht jezelf kunt zijn. Deze autonomie is een fundamenteel mensenrecht.

De LP verdedigt onze vrijheid om informatie met elkaar te delen, onze mening te uiten en dingen samen te doen. Overheden oefenen steeds meer controle op het internet uit, waardoor onze vrijheid onder druk komt te staan. Wij willen ons hard maken voor een overheid die jou met rust laat. Toezicht houden mag nooit ten koste gaan van jouw privacy. Organisaties die inbreuk maken op onze privacy of vrijheid horen wat ons betreft niet thuis in een vrije samenleving.

De overheid schendt online ons recht op privacy, vaak onder het mom van criminaliteitsbestrijding. Daarbij zien we dat de overheid steeds vaker burgers en bedrijven vraagt mee te doen met de opsporing. Wij vinden dat politie en justitie nu al afdoende middelen hebben. We willen voorkomen dat we in een surveillancestaat komen te leven, waarin iedereen elkaar in de gaten houdt en bij het minste of geringste aangifte doet.

Bedrijven moeten eerlijk zijn over welke informatie wordt verzameld, wat ermee gebeurt en welke privacy-risico’s daarbij spelen. Zowel overheid als bedrijven horen helder te communiceren over wat ze met jouw data doen. Veel data staan in de cloud. . Deze zijn in eigendom van buitenlandse bedrijven (Google, Facebook, Amazon of Microsoft). Als we niet oppassen delen deze partijen straks jouw informatie met overheden of andere bedrijven. Persoonlijke gegevens zijn jouw eigendom.

Dit doet de LP door

  • Waarborgen van online rechten
  • Overheden en bedrijven die geen inbreuk maken op jouw online vrijheden
  • De open source community actief te betrekken bij voorlichting over privacy.