Onze scholen zijn vaak inspiratieloze fabriekshallen. Waarbij iedereen dezelfde methoden krijgt voorgeschoteld. Raar dat scholen in honderd jaar niet vooruit zijn gegaan. Dit is de stempel van de politiek.

Leraren en leerlingen aan het roer. Zo ziet de LP het onderwijs. De politiek moet pas op de plaats maken en zich minder bemoeizuchtig opstellen.. Het huidige systeem sluit niet meer aan en moet grondig hervormd worden.

De financiering van het onderwijssysteem hervormen wij. Slechte schoolprestaties en fraude worden door het huidige systeem in de hand gewerkt. Ouders en leerlingen krijgen het recht om eisen te stellen aan het onderwijs waar zij voor kiezen en betalen, niet de overheid.

Financiering regelen we via een vouchersysteem. Daarbij gaat er geen geld meer rechtstreeks van de overheid naar onderwijsinstellingen. Hoe lesgeld te besteden is aan studenten en ouders van jongere leerlingen. Onze vouchers kunnen zij naar wens uitgeven aan een opleiding. Zo krijgen scholen de ruimte om het beste onderwijs vorm te geven.

Dit doet de LP door:

  • Meer vrijheid voor onderwijsprofessionals
  • Meer keuzemogelijkheden voor leerlingen en ouders
  • Onafhankelijke onderwijsinstellingen