Goed onderwijs is een voorwaarde voor de vrijheid van keuze die mensen hebben. Hoe beter het onderwijs hoe meer mogelijkheden. We willen graag dat goed onderwijs voor iedereen toegankelijk is. Maar wat is goed onderwijs? Wij zien graag meer variatie in ons onderwijssysteem waarbij er meer ruimte wordt gegeven aan onderwijzers om te bepalen wat goed is. De politiek moet hier een pas op de plaats maken en minder bemoeizuchtig opstellen richting onderwijs. 

Tegelijkertijd willen we de financiering van het onderwijssysteem flink hervormen. Op dit moment zijn er allerlei mechanismen ingebouwd om fraude en slechte schoolprestaties in de hand te werken. We willen dat leerlingen en leraren het beste in elkaar naar boven halen . Ouders en studenten moeten voorop staan en eisen stellen aan het onderwijs waar ze voor betalen. 

Daarom willen we de financiering regelen via een vouchersysteem. Dit betekent dat er geen geld meer rechtstreeks van de overheid naar de onderwijsinstellingen gaat, maar via de leerlingen. Zij krijgen de keuze om deze vouchers naar wens uit te geven aan een opleiding naar keuze en de onderwijsinstelling heeft de vrijheid om hun onderwijs optimaal in te richten zonder gebukt te gaan aan bureaucratie en regeldruk die door de overheid aan de diverse financiële bijdragen hangen.

De LP wil

  • Meer vrijheid voor de onderwijsprofessionals
  • Meer keuzemogelijkheden voor leerlingen en ouders
  • Onafhankelijke onderwijsinstellingen