Onderwijs wordt gegeven op basisscholen, middelbare scholen en hoger onderwijs. De minister bepaalt voor een groot deel het lesmateriaal op inhoud en vorm (curriculum), de leerdoelen en de exameneisen.

Kinderen beschikken over een natuurlijke ontdekkingsdrang. En slagen er zonder onderwijs in om in de eerste levensjaren grote vorderingen te maken (lopen, praten, zindelijk worden, enige mate van emotieregulatie, basale sociale vaardigheden ontwikkelen, et cetera). De huidige onderwijsinstellingen sluiten onvoldoende aan op de nieuwsgierigheid van kinderen en vervangen deze door onderwijs waarin onderwijzers de kinderen vertellen hoe alles in elkaar steekt.

Intrinsieke motivatie

Het zelfstandig probleemoplossend vermogen en de intrinsieke motivatie van de leerlingen moet voorop staan. Kinderen wordt nu geleerd autoriteit te aanvaarden boven zelfstandigheid en authenticiteit. Het systeem is duur, inflexibel, kwalitatief ondermaats, weinig innovatief en gebaseerd op dwang (leerplicht). Hiervoor is geen plaats in de vrije samenleving.

In een vrije samenleving kunnen ouders er nog steeds voor kiezen om kinderen te onderwerpen aan scholen waar discipline onderdeel is van het curriculum. De LP hoopt dat scholen die beter gebruikmaken van de natuurlijke ontdekkingsdrang, die bijvoorbeeld ook veel meer uitgaan van wisselende leeftijdsgroepen, de overhand krijgen.

Leeftijdsgroepen samen

Door verschillende leeftijdsgroepen samen te brengen nemen de oudere kinderen het voortouw en brengen ze vaardigheden over op de jongere kinderen. Hiermee doen ze op hun beurt sociale vaardigheden op en leren ze verantwoordelijkheid te dragen. Dit is een veel natuurlijker en vrijer proces dan een volwassene die instructies geeft.

Als laatste brengen we het Finse onderwijsmodel zonder huiswerk en geen onderwijsinspectie naar voren. Dit is in Europa het beste jongetje van de klas.

Ouders zijn financieel verantwoordelijk voor de opleiding van hun kinderen, meer waar voor minder geld is het credo.