Ondernemerschap is de motor voor economische groei en het fundament van een tevreden Nederlandse maatschappij. Juist de eenmanszaken, kleine en middelgrote bedrijven vormen de basis van onze welvaart en sociale zekerheid. De LP streeft naar een eerlijker economisch klimaat voor MKB’ ers en ZZP ‘ers.  Nederland is het land van de vele regels. Dit beperkt de mogelijkheid om te ondernemen. Hier wil de LP vanaf. De grote regeldruk is de dood voor initiatieven. 

Het moet minder risicovol worden voor het MKB om personeel aan te nemen.  We moeten af van de starre arbeidsmarkt die de wildgroei aan ZZP’ ers heeft veroorzaakt.  We willen soepele regels voor flexibele arbeidscontracten. Ook moet het makkelijker worden voor ZZP’ers om verzekerd te zijn tegen verschillende bedrijfsrisico’s en zich collectief te verzekeren.

Nederland wordt vaak aangemerkt als belastingparadijs voor internationale bedrijven. Zij hebben in Nederland veel vrijheden en betalen door allerlei gunstige regelingen vaak nauwelijks belastingen. Dit geldt voor die bedrijven en meestal ook voor de expats die er werken. De LP wil dezelfde voordelen toepassen op Nederlandse bedrijven en hun werknemers. Door het verlagen van belastingen en het wegnemen van verlammende regels gaan we de kansen voor groei maximaliseren. Dat leidt tot meer ondernemerschap en meer koopkracht en dus een stijgende economie.

De LP wil:

  • Een open economie zonder belemmeringen voor (internationale) handel;
  • Afbouwen en versoepelen van de regels voor ondernemingen en vereenvoudigen van procedures;
  • Het MKB ontzien van hoge belastingdruk