Ondernemers zijn de basis voor een welvarend Nederland. Eenmanszaken, kleine en middelgrote ondernemingen vormen samen met werknemers de ruggengraat van onze samenleving. Door hun harde werk, durf en innovatie genieten wij van welvaart en sociale zekerheid. En het kan nog veel beter! Nederland is het land van de vele regels. Dit beperkt de mogelijkheid om te ondernemen. Hier wil de LP vanaf. Wat wel? Eerlijke regels voor MKB’ers en ZZP’ers. Minder regels, meer initiatieven.

Het moet makkelijker en veiliger worden voor het MKB om mensen aan te nemen. Wij willen versoepeling van flexibele arbeidscontracten en af van de starre arbeidsmarkt.

Nederland is een belastingparadijs voor internationale bedrijven. Zij hebben hier veel vrijheden en betalen door allerlei regelingen nauwelijks belasting. Dit geldt meestal ook voor hun buitenlandse medewerkers. De LP wil dezelfde lage belastingen voor Nederlandse bedrijven en hun werknemers. Verlaging van belastingen en opheffing van verlammende regels maximaliseren de kansen voor werkgevers en werknemers.

Dit doet de LP door

  • Een open economie zonder belemmeringen voor (internationale) handel
  • Eenvoudige regels en procedures voor ondernemingen
  • Minder belasting voor het MKB