De uitstoot van stoffen door mens, industrie en landbouw heeft invloed op de natuur en onze gezonde leefomgeving. Deze uitstoot hoeft niet schadelijk te zijn, maar als de concentraties te hoog worden kan het voor onbalans zorgen. Dit is vervuiling. 

De LP is van mening dat de overheid te veel reguleert, verbiedt en meestal de foute keuzes maakt. Bij schade of dreigende schade door vervuiling moet je bij de rechter je gelijk kunnen halen. De optimale balans tussen belangen ontstaat door lokale onderhandeling en rechtspraak.

De LP is voor:

  • afschaffen ‘vergunning om te vervuilen’, geen stikstofbeleid;
  • sterke rechtspraak om schade door vervuiling te voorkomen;
  • vrijheid om privaat en in gemeenschap natuur te beheren;
  • afschaffen belastingen en subsidies voor natuur & klimaat.