In Nederland betaal je eerst belasting over wat je verdient, daarna over wat je uitgeeft en vervolgens over wat je bezit. Toeslagen, heffingskortingen en subsidies maken de bureaucratie compleet. De overheid wil de burger daarmee niet alleen belasten maar ook sturen in zijn uitgaven en zijn gedrag.

De LP streeft een zo laag mogelijke belasting en een zo simpel en transparant mogelijk belastingsysteem na. 

De LP is voor:

  • afschaffen directe belasting op loon, winst en vermogen;
  • transparante facturatie per overheidsdienst, geen algemene pot;
  • gelijke behandeling van burgers, geen gedragsbeïnvloeding;
  • grote besparingen op bureaucratie en accountants.