Iedereen die zijn eigen broek kan ophouden of iemand heeft die garant staat, mag in Nederland wonen en werken. De overheid hoeft dit niet te faciliteren en financieren.

Niemand heeft wat de LP betreft ‘recht’ op asiel. Inburgering en hulp aan asielmigranten wordt aan vrijwillige burgerinitiatieven en organisaties overgelaten. Opvang raakt zo vanzelf afgestemd op draagvlak en capaciteit binnen de samenleving.

De LP is voor:

  • open grenzen voor iedereen die in eigen onderhoud kan voorzien of wordt voorzien;
  • vrijheid om te werken, dus zonder vergunning;
  • afschaffing van de speciale status voor asielzoekers;
  • Nederlandse nationaliteit voor nieuwe inwoners (zonder ernstig strafblad) na vijf jaar;
  • vrijwillige inburgering (culturele identiteit is geen overheidstaak).