Persvrijheid is voor elke vrije samenleving van levensbelang. De pers controleert de politiek en stelt wandaden aan de kaak. Media moeten hun werk vrij kunnen doen zonder dat de overheid bepaalt wat wel en niet geschreven kan worden of wat wel of niet nepnieuws is. De overheid moet zich niet bemoeien met de media.

Het is problematisch als de overheid media subsidieert. ​Wie betaalt, bepaalt geldt ook in Nederland. Veel programma’s op de publieke omroep hebben een miljoenenpubliek. Er is geen reden dat dit niet via een andere weg bekostigd kan worden.

Onze huidige nieuwsvoorziening draait voor een groot deel om de politiek en geeft de politiek hierdoor een onevenredig groot podium. Het NOS Journaal doet voorkomen of het beleid in Den Haag wordt gemaakt, terwijl in werkelijkheid de wetten door Brussel worden voorgeschreven. Dit is een scheef beeld van de werkelijkheid. Media moet vrij zijn. Onafhankelijkheid staat bij ons voorop.

Dit doet de LP door:

  • Volledige informatievrijheid
  • Onafhankelijke media
  • Financiering publieke omroep afschaffen.