De overheid is in grote mate verweven met het bedrijfsleven. Multinationals weten via lobbyisten de regelgeving te beïnvloeden en hebben teams van specialisten om ingewikkelde wetten en vergunningstelsels te doorgronden. Kleinere bedrijven en consumenten zijn hier de dupe van.
In een werkelijk vrije markt zal de macht van grote bedrijven (big pharma, big tech, big oil) afnemen. De LP bepleit eerlijke concurrentie met zo min mogelijk belasting en regels. 

De LP is voor:

  • gelijke behandeling van bedrijven: geen bevoordeling door subsidies of regelgeving;
  • controle op bedrijven door rechtspraak in plaats van toezicht en wetgeving;
  • een zo eenvoudig mogelijk belastingstelsel;
  • afschaffing van het liberale idee van de overheid als marktmeester.