De grootste drijfveer van een gezonde economie zijn consumenten met een groot besteedbaar inkomen. De LP wil het besteedbaar inkomen voor alle Nederlanders vergroten door het flink verlagen van de belastingdruk. Wij kiezen hiermee voor beleid waarin de kracht van het individu voorop staat.

Daarom willen we de belastingdruk in Nederland met minimaal 20% verlagen. Ons inkomen moet veel minder zwaar belast worden en de belasting op basisbehoeftes moet helemaal worden afgeschaft. 

Dit kan door door slimme en innovatieve maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door het herinrichten van de huidige uiterst complexe toeslagen structuur waardoor we de kosten van de overheid drastisch kunnen verlagen. We willen maatregelen nemen die leiden tot een kleinere en efficiƫntere overheid, die zich beperkt tot haar kerntaken: een overheid in dienst van de burger in plaats van andersom.

De LP wil

  • Belastingdruk met minimaal 20% verlagen
  • Het inkrimpen en slagvaardiger maken van het huidige overheidsapparaat.
  • Minder bureaucratie en onnodige regelgeving