De grootste drijfveer van een gezonde economie zijn consumenten met een besteedbaar inkomen. De LP wil deze voor alle Nederlanders vergroten door de belastingen flink te verlagen. Wij kiezen hiermee voor beleid waarin de kracht van het individu voorop staat. Daarom willen wij de belastingen in Nederland met 20% verlagen; op inkomen en basisbehoeftes moet deze helemaal worden afgeschaft. Dit kan door slimme en innovatieve maatregelen.

Eén voorwaardelijk basisinkomen die alle ingewikkelde toeslagen vervangt is een manier om de kosten van de overheid drastisch omlaag te brengen. Wij willen maatregelen nemen die leiden tot een kleinere en efficiëntere overheid. Haar kerntaak is bescherming van het recht op leven, vrijheid en het nastreven van geluk.

Dit doet de LP door

  • verlagen van de belastingen met 20%
  • een kleine en slagvaardige overheid
  • minder bureaucratie en onnodige regelgeving