De LP is voorvechter van een kleine, dienstbare overheid die zich beperkt tot bescherming van de rechtstaat. Al het andere doet af aan de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid die burgers hebben om hun eigen leven in te richten. Onze partij gelooft in de initiatieven die op eigen kracht in de samenleving ontstaan, juist zonder oplegging van bovenaf.

De LP is voor:

  • vrijheid om je eigen leven leiden, zolang je de vrijheid van een ander niet schaadt;
  • een nachtwakersstaat die zorgdraagt voor politie, justitie en defensie;
  • ruimte voor initiatieven die overheidstaken kunnen vervangen.

Lees verder: