Inzet van de politie dient vooral gericht te zijn op het aanpakken van criminaliteit waarbij er sprake is van slachtoffers, zoals bijvoorbeeld gewelds en zedendelicten. Dit kan door capaciteit vrij te maken ten koste van slachtofferloze overtredingen, zoals  bijvoorbeeld het decriminaliseren van de teelt en handel in softdrugs.