Koopman-Koning Willem I (1772-1843) richtte handelsmaatschappijen op en werkte bewust aan industriële innovatie. Het bedrijfsleven en het landelijk bestuur waren sterk verweven. Dit is niet de vorm van kapitalisme die de LP voorstaat. Bedrijven horen geen speciale bescherming of privileges te krijgen. Ze horen los te staan van de overheid.

In de praktijk bestaat verwevenheid tussen overheid en bedrijfsleven, met een duur woord corporatisme genoemd. Innovatiebeleid is een vorm van staatssteun. Beleidsspeerpunten zijn bijvoorbeeld CO2-reductie, waarvoor onderzoeksgeld beschikbaar wordt gesteld. De maatschappelijke doelen staan centraal, niet de grootste economische kansen.

Het zijn niet de meest innovatieve bedrijven die beloond worden, maar de organisaties die het beste de ambtenarij weten te overtuigen. De LP wil op praktische én morele gronden innovatiebeleid afschaffen.